| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Grudzień 2017

16 Grudzień 2017 - 350 dzień roku,

do końca pozostało 15 dni

Imieniny : Adelajdy, Albiny, Aliny

Następnego dnia : Jolanty, Łukasza, Mirandy

Ważne terminy

20 listopada 2017 r.

 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa składane przez izby administracji skarbowej
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, za październik 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • CIT-5
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy przez podatników uzyskujących co najmniej 50% przychodów z działalności rolniczej
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za październik 2017 r.
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu

21 listopada 2017 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

27 listopada 2017 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER składane przez Prezesa KRUS
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik 2017 r.
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN za październik 2017 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS

Zmiany w prawie

22.12.2017

30.12.2017

01.01.2018

reklama
reklama