| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Maj 2017

23 Maj 2017 - 143 dzień roku,

do końca pozostało 222 dni

Imieniny : Dezydera, Emiliana, Iwony

Następnego dnia : Joanny, Marity, Zuzanny

Ważne terminy

28 kwietnia 2017 r.

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za I kwartał 2017 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za marzec 2017 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych i przez zarząd nadzorującej JST
 • Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. składane przez Polską Akademię Nauk i agencje państwowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za I kwartał 2017 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
 • Roczne sprawozdanie skonsolidowane zbiorcze Rb-WSa za 2016 r. składane przez jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego zbiorczego
 • Roczne sprawozdanie skonsolidowane łączne Rb-WSb w układzie wojewódzkim (regionalnym) za 2016 r. składane przez dysponenta części budżetowej

1 maja 2017 r.

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2017 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych

2 maja 2017 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za I kwartał 2017 r. składane przez dysponenta części budżetowej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za I kwartał 2017 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • Ryczałt za poprzedni kwartał
 • PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39
 • AKC-PA - kwiecień
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państawa
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2017 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze i organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za I kwartał 2017 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2017 r. i kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2017 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

5 maja 2017 r.

 • Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2017 r.
 • Zapłata składek za kwiecień 2017 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
reklama
reklama