Kategorie

Dziennik Ustaw

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie akceptacji przez Malawi i Zambię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1965-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw