| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 marca 1995 r.

w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, nie będących funkcjonariuszami Służby Więziennej, oraz wysokości odpisu na ten fundusz

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368 i Nr 90, poz. 419) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, nie będących funkcjonariuszami Służby Więziennej, zwany dalej „funduszem”, tworzy się na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368 i Nr 90, poz. 419).

2. Fundusz zwiększa się o środki wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1.

§ 2.
1. Fundusz tworzy się we wszystkich jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, zwanych dalej „jednostkami”, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Fundusz w rejonowych aresztach śledczych i rejonowych zakładach karnych, zwanych dalej „rejonami”, może być tworzony — w uzgodnieniu z kierownikami podległych jednostek — dla pracowników zatrudnionych w rejonie i w tych jednostkach.

3. Przepis ust. 2 dotyczy również środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla:

1) nauczycieli zatrudnionych w szkołach działających przy rejonach, zakładach karnych i aresztach śledczych,

2) nauczycieli, o których mowa w pkt 1, będących emerytami i rencistami,

tworzonego na zasadach określonych w art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547).

§ 3.
Środki funduszu gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: J. Jaskiernia

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 7 kwietnia 1995 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »