Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 153 poz. 1774

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się kryteria bilansowości dla poszczególnych rodzajów złóż kopalin, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Zmianę kryteriów bilansowości złóż kopalin dopuszcza się w przypadkach:

1) wystąpienia szczególnych warunków technicznych lub ekonomicznych wydobywania kopaliny albo dotyczących jej użytkowania,

2) uzasadnionych ochroną środowiska lub bezpieczeństwem pracy,

3) skomplikowanej budowy geologicznej złoża,

4) planowanego wykorzystania złoża kopaliny na potrzeby lokalne.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Środowiska: S. Zelichowski

Załącznik 1. [KRYTERIA BILANSOWOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ZŁÓŻ KOPALIN]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 grudnia 2001 r. (poz. 1774)

KRYTERIA BILANSOWOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ZŁÓŻ KOPALIN

Tabela 1

Złoża węgla kamiennego

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

1000

2.

Minimalna sumaryczna miąższość węgla kamiennego w pokładzie wraz z przerostami do 5 cm

m

1 (0,6)*

3.

Minimalna średnia ważona wartość opałowa węgła kamiennego w pokładzie łącznie z przerostami o grubości ponad 5 cm

MJ/kg

15

4.

Maksymalna średnia ważona zawartość siarki całkowitej pokładu węgla kamiennego wraz z przerostami o grubości ponad 5 cm

%

2

 

Tabela 2

Złoża węgla brunatnego

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość spągu złoża

m

350

2.

Minimalna miąższość węgla brunatnego w pokładzie

m

3

3.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

12

4.

Minimalna średnia ważona wartość opałowa węgla brunatnego w pokładzie wraz z przerostami, przy wilgotności węgla 50 %

MJ/kg

6,5

5.

Maksymalna średnia ważona zawartość siarki całkowitej pokładu węgla brunatnego wraz z przerostami, przy wilgotności węgla 50 %

%

2

 

Tabela 3

Złoża metanu z pokładów węgla kamiennego – jako kopalina główna

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

1500

2.

Minimalna metanonośność wyznaczająca kontur strefy złożowej

m3/t c. s.w.

4,5

3.

Minimalna średnia metanonośność

m3/t c.s.w.

ponad 2,5
(większa od resztkowej)*

4.

Minimalna miąższość pokładu węgla kamiennego

m

0,6

 

Tabela 4

Złoża metanu z pokładów węgla kamiennego – jako kopalina towarzysząca w eksploatowanych złożach węgla, odzyskiwana systemem wyprzedzającego odmetanowania z wyrobisk górniczych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

do głębokości udokumentowania kopaliny głównej

2.

Minimalna metanonośność

m3/l c.s.w.

4,5

3.

Minimalna średnia metanonośność wydzielonej części złoża

m3/l c.s.w.

większa od resztkowej

4.

Minimalna miąższość pokładu węgla kamiennego

m

0,1

 

Tabela 5

Złoża ropy naftowej

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalne pierwotne zasoby geologiczne

t

50000

2.

Minimalna średnia wydajność z otworów w konturze złoża

t/d

2

3.

Minimalny stosunek początkowego ciśnienia złożowego do ciśnienia hydrostatycznego

0,6

4.

Maksymalna gęstość ropy naftowej

g/cm3

0,9

 

Tabela 6

Złoża gazu ziemnego

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalne pierwotne zasoby geologiczne

mln m3

60

2.

Minimalna średnia wydajność z otworów w konturze złoża

m3/d

3000

3.

Minimalna zawartość węglowodorów

% obj.

30

4.

Maksymalna zawartość rtęci

μg/m3

40

 

Tabela 7

Złoża gazu ziemnego towarzyszącego ropie naftowej

Za bilansowe uznaje się wszystkie zasoby gazu rozpuszczonego w ropie naftowej występujące w czapie gazowej, jeżeli jakość gazu ziemnego spełnia wymagania bilansowości.

 

Tabela 8

Złoża helu jako domieszki towarzyszącej w złożach gazu ziemnego

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalna średnia zawartość helu w gazie w konturze złoża

% obj.

0,2

 

Tabela 9

Złoża torfu

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalna miąższość złoża

m

1

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,5

3.

Maksymalna zawartość popiołu w torfie suchym

%

30

 

Tabela 10

Złoża torfu leczniczego (borowiny)

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalna miąższość złoża

m

1

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,5

3.

Maksymalna zawartość składników nieorganicznych w suchej masie

%

25

4.

Minimalny stopień rozkładu

%

30 (H3)

5.

Miano Coli
Miano Coli perfringens


≥ 1,0
≥ 0,1

 

Tabela 11

Złoża mułu borowinowego

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalna miąższość złoża

m

1

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,5

3.

Maksymalna zawartość składników nieorganicznych w suchej masie

%

80

4.

Minimalny stopień rozkładu

%

30 (H3)

5.

Miano Coli

Miano Coli perfringens


≥ 1,0
≥ 0,1

 

Tabela 12

Złoża rud wanadowo-tytanowo-żelazowych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

500 (1500)*

2.

Minimalna miąższość strefy rudnej

m

2,0

3.

Minimalna zawartość ekwiwalentna wanadu
(jako V2 O5) z uwzględnieniem zawartości tytanu
(jako TiO2) w próbce konturującej złoże
(V2O5)e = (% V2O5) + 0,0188 (% TiO2)

%

0,6

4.

Minimalna średnia ważona zawartość ekwiwalentna wanadu (V2 O5)e w profilu złoża rudnego wraz z przerostami

%

0,6

 

Tabela 13

Złoża rud miedzi (pokładowe stratoidalne)

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość spągu złoża

m

1250

2.

Minimalna zawartość miedzi (Cu) w próbce konturującej złoże

%

0,7

3.

Minimalna średnia ważona zawartość ekwiwalentna miedzi (Cu) z uwzględnieniem zawartości srebra (Ag) w profilu złoża wraz z przerostami
Cue = (%Cu) + 0,01 (g/t Ag)

%

0,7

4.

Minimalna zasobność złoża (Cue)

kg/m2

50 (35)*

 

Tabela 14

Złoża rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych (porfirowe)

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania złoża

m

1000 (1200)*

2.

Minimalna zawartość ekwiwalentna molibdenu (Mo) z uwzględnieniem zawartości wolframu (W) i miedzi (Cu) w próbce konturującej interwał rudy
Moe = (% Mo) + 1,5 (% W) + 0,3 (% Cu)

%

0,1

3.

Minimalna średnia ważona zawartość ekwiwalentna molibdenu Moe w profilu złoża

%

0,1

4.

Minimalna zasobność złoża (Moe)

m%

0,3 (0,15)*

 

Tabela 15

Złoża rud cynku i ołowiu

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość spągu złoża

m

500

2.

Minimalna zawartość cynku i ołowiu (Zn+Pb) w formie siarczkowej w próbce konturującej złoże

%

2

3.

Minimalna średnia ważona zawartość cynku i ołowiu (Zn+Pb) w formie siarczkowej w profilu złoża wraz z przerostami

%

2

4.

Maksymalny stopień utlenienia rudy

%

35 (>35)*

5.

Minimalna zasobność złoża (Zn+Pb)

m%

7 (5)*

 

Tabela 16

Złoża złota (pierwotne : żyłowe, skarnowe, stratoidalne)

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

1250

2.

Minimalna średnia ważona zawartość złota (Au) w profilu złoża wraz z przerostami, a w przypadku obecności miedzi, której średnia zawartość w profilu złoża jest większa od 0,5%, minimalna średnia ważona zawartość ekwiwalentna złota (Au) z uwzględnieniem zawartości miedzi (Cu) i srebra (Ag)
Aue=(g/t Au)+2(% Cu)+0,01(g/t Ag)

g/t

2.5

3.

Minimalna zasobność złoża (Au), w przypadku obecności miedzi, której średnia zawartość w profilu złoża jest większa od 0,5% (Aue)

g/m2

5

 

Tabela 17

Złoża złota (okruchowe)

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

50

2.

Minimalna średnia ważona zawartość złota (Au) w profilu złoża wraz z przerostami

g/m3

0,5

3.

Minimalna zasobność złoża (Au)

g/m2

5

 

Tabela 18

Złoża rud żelaza

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

500

2.

Minimalna średnia ważona zawartość żelaza (Fe) w profilu złoża wraz z przerostami

%

25

3.

Minimalna zasobność złoża (Fe)

t/m2

2,5

 

Tabela 19

Złoża rud niklu (wietrzeniowe)

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

100

2.

Minimalna zawartość niklu (Ni) w próbce konturującej złoże

%

0,5

3.

Minimalna średnia ważona zawartość niklu (Ni) w profilu złoża wraz z przerostami

%

0,5 (0,3)*

4.

Minimalna zasobność złoża (Ni)

kg/m2

30

 

Tabela 20

Złoża rud cyny (pierwotne stratoidalne)

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

500

2.

Minimalna zawartość cyny (Sn) w próbce konturującej złoże

%

0,75

3.

Minimalna średnia ważona zawartość cyny (Sn) w profilu złoża wraz z przerostami

%

0,75 (0,5)*

4.

Minimalna zasobność złoża (Sn)

m%

1

 

Tabela 21

Złoża rud darniowych miałkich lub kawałkowych, łatwo kruszących się

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalna miąższość złoża

m

0,1

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

5

3.

Minimalna zawartość Fe2O3

%

35

 

Tabela 22

Złoża siarki rodzimej

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość spągu złoża

m

400

2.

Minimalna zawartość siarki (S) w próbce konturującej złoże

%

10

3.

Minimalna średnia zawartość siarki (S) w serii złożowej

%

10

4.

Minimalna zasobność złoża (S)

m%

150 (75)*

 

Tabela 23

Złoża fosforytów

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

400

2.

Minimalna średnia zawartość P2O5 w konkrecjach fosforytowych w profilu złoża

%

15

3.

Minimalna zasobność konkrecji fosforytowych

t/m2

1,8

 

Tabela 24

Złoża wysadowe soli kamiennej

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

1400

2.

Minimalna miąższość złoża wraz z przerostami

m

30

3.

Minimalna odległość stropu złoża od zwierciadła solnego (najniżej położonego punktu jego stwierdzenia)

m

150

4.

Minimalna średnia ważona zawartość NaCI

%

80

 

w profilu złoża

 

 

 

Tabela 25

Złoża pokładowe soli kamiennej

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość spągu złoża

m

1200

2.

Minimalna miąższość złoża wraz z przerostami

m

30

3.

Minimalna średnia ważona zawartość NaCI w profilu złoża wraz z przerostami

%

80

 

Tabela 26

Złoża soli potasowych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość:
spągu złoża – w złożach pokładowych, dokumentowania – w złożach wysadowych

m

1200

2.

Minimalna miąższość złoża wraz z przerostami

m

2

3.

Minimalna średnia ważona zawartość K2O w profilu złoża wraz z przerostami

%

8

 

Tabela 27

Złoża magnezytu

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

150

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,5

3.

Minimalna miąższość strefy złożowej

m

2,0

4.

Minimalny uzysk magnezytu z profilu serii złożowej

% wagowy

4,0

5.

Minimalna zawartość MgO w magnezycie

%

35

 

Tabela 28

Złoża barytu

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

500

2.

Minimalna średnia zawartość BaSO4 w profilu złoża

%

50

3.

Minimalna zasobność złoża (BaSO4)

m%

30

4.

Stosunek wagowy CaF2/BaSO4

< 0,5

 

Tabela 29

Złoża barytowo-fluorytowe

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

500

2.

Minimalna zawartość CaF2 w profilu złoża

%

15

3.

Minimalna ekwiwalentna zawartość (BaSO4)e
z uwzględnieniem zawartości CaF2 w profilu złoża (BaSO4)e = BaSO4 + CaF2

%

50

4.

Minimalna zasobność złoża [(BaSO4)e]

m%

30

5.

Stosunek wagowy CaF2/BaSO4

od 0,5 do 1,5

 

Tabela 30

Złoża fluorytu

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

500

2.

Minimalna zawartość CaF2

%

20

3.

Minimalna zasobność złoża (CaF2)

m%

40 (30)*

4.

Stosunek wagowy CaF2/BaSO4

> 1,5

 

Tabela 31

Złoża bursztynu

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

30

2.

Minimalna wydajność bursztynu

g/m2

80 (40)*

 

Tabela 32

Złoża gipsu

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość spągu złoża

m

50

2.

Minimalna miąższość złoża

m

2

3.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,5

4.

Minimalna zawartość gipsu w profilu złoża

%

80

 

Tabela 33

Złoża anhydrytu

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość spągu złoża

m

400

2.

Minimalna miąższość złoża

m

5

3.

Minimalna zawartość anhydrytu w profilu złoża

%

60

 

Tabela 34

Złoża kwarcu żyłowego

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania (ustala się w stosunku do najniżej położonego punktu terenu w granicach złoża)

m

50

2.

Minimalna miąższość złoża

m

2

3.

Minimalna zawartość SiO2

%

95

4.

Maksymalna zawartość Fe2O3

%

1,0

 

Tabela 35

Złoża piasków skaleniowo-kwarcowych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalna miąższość złoża

m

2

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,3

3.

Maksymalna zawartość pyłów mineralnych

%

10

 

Tabela 36

Złoża piasków kwarcowych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalna miąższość złoża

m

2

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,5

3.

Maksymalna zawartość pyłów mineralnych

%

5

4.

Minimalna zawartość ziarn kwarcu

%

85

 

Tabela 37

Złoża żwirowe, żwirowo-piaskowe i piaskowo-żwirowe

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalna miąższość złoża

m

2

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

1,0

3.

Maksymalna zawartość pyłów mineralnych

%

15

4.

Maksymalny punkt piaskowy (zawartość frakcji mniejszej od 2 mm)

%

75

 

Tabela 38

Złoża wapieni dla przemysłu wapienniczego

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

do głębokości możliwej eksploatacji

2.

Maksymalna grubość nadkładu

m

15

3.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,3

4.

Minimalna średnia ważona zawartość CaCO3 w profilu złoża

%

90

 

Tabela 39

Złoża wapieni marglistych i margli dla przemysłu cementowego

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

do głębokości możliwej eksploatacji

2.

Maksymalna grubość nadkładu

m

15

3.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,3

 

Tabela 40

Złoża dolomitów

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

do głębokości możliwej eksploatacji

2.

Maksymalna grubość nadkładu

m

15

3.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,3

4.

Minimalna zawartość MgO

%

15

 

Tabela 41

Złoża kredy jeziornej i gytii wapiennej

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalna miąższość złoża

m

1

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,3

3.

Minimalna zasadowość ogólna w przeliczeniu na CaO w suchej masie

%

40

 

Tabela 42

Złoża kredy piszącej

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

70

2.

Maksymalna grubość nadkładu

m

15

3.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,2

4.

Minimalna średnia ważona zawartość CaCO3 w profilu

%

90 (80)*

 

złoża

 

 

 

Tabela 43

Złoża kopalin skalnych budowlanych blocznych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartości brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

do głębokości możliwej eksploatacji

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

1,0

3.

Minimalna bloczność geologiczna:

 

 

 

– marmurów, serpentynitów

% obj.

5

 

– sjenitów, gabr, granodiorytów oraz przyjmujących poler wapieni i dolomitów

% obj.

10

 

– granitów, tufów, piaskowców oraz nieprzyjmujących poleru wapieni i dolomitów

% obj.

20

 

Tabela 44

Złoża kopalin skalnych budowlanych nieblocznych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

do głębokości możliwej eksploatacji

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,3

3.

Maksymalny udział skał niespełniających wymagań jakościowych w profilu złoża

%

20

4.

Maksymalna zawartość CaCO3 w wapieniach

%

90

 

Tabela 45

Złoża kopalin skalnych drogowych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

do głębokości możliwej eksploatacji

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,3

3.

Minimalna średnia wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrznosuchym

MPa

80

4.

Maksymalna zawartość CaCO3 w wapieniach

%

90

5.

Maksymalna ścieralność w bębnie Los Angeles

%

35

6.

Maksymalny udział w profilu złoża przerostów niespełniających wymagań jakościowych

% obj.

30

 

Tabela 46

Złoża kopalin ilastych ceramiki budowlanej

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

do głębokości możliwej eksploatacji

2.

Minimalna miąższość złoża

m

2

3.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,5

4.

Maksymalna zawartość ziarn o średnicy powyżej 2 mm

%

1

5.

Maksymalna zawartość marglu w ziarnach o średnicy powyżej 0,5 mm

%

0,4

6.

Minimalna skurczliwość wysychania

%

6

 

Tabela 47

Złoża iłów kamionkowych i białowypalających się

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania w przypadku eksploatacji podziemnej

m

200

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża w przypadku eksploatacji odkrywkowej

2

3.

Minimalna miąższość złoża

m

2

4.

Minimalna zawartość minerałów ilastych

%

40

5.

Maksymalna zawartość CaCO3

%

2

6.

Maksymalna zawartość ziarn o średnicy powyżej 2 mm

%

1

 

Tabela 48

Złoża iłów, glin i łupków ogniotrwałych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania w przypadku eksploatacji podziemnej

m

200

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża w przypadku eksploatacji odkrywkowej

2

3.

Minimalna miąższość złoża

m

1

4.

Minimalna ogniotrwałość

sP

161

5.

Maksymalna zawartość ziarn o średnicy powyżej 0,063 mm

%

10

 

Tabela 49

Złoża kopalin bentonitowych i bentonitowo-zeolitowych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalna miąższość złoża

m

1

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

5

3.

Minimalna zawartość montmorillonitu lub łącznie montmorillonitu i zeolitu

%

60

4.

Maksymalna zawartość CaCO3

%

10

5.

Maksymalna zawartość ziarn o średnicy
powyżej 0,25 mm

%

10

 

Tabela 50

Złoża kopalin kaolinowych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalna miąższość złoża

m

2

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

2

3.

Minimalna średnia ważona zawartość kaolinitu w profilu złoża

%

25 (15)*

 

Tabela 51

Złoża kopalin skaleniowych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość spągu złoża

m

50 (75)*

2.

Minimalna miąższość złoża

m

5

3.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

2

4.

Minimalna zawartość Al2O3 w serii złożowej

%

12

5.

Minimalna zawartość Na2O + K2O

%

6,5

6.

Maksymalna zawartość Fe2O3 + TiO2

%

0,8 (1,5)*

 

Tabela 52

Złoża diatomitów

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość spągu złoża

m

20

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu i przerostów płonnych do miąższości złoża

2

3.

Minimalna zawartość wolnego SiO2

%

70

4.

Maksymalna gęstość przestrzenna

g/cm3

1,5

5.

Minimalna zawartość okrzemek

%

40

 

Tabela 53

Złoża kwarcytów, piaskowców kwarcytowych i łupków kwarcytowych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Minimalna miąższość złoża

m

5

2.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

0,5

3.

Minimalna zawartość SiO2

%

95

4.

Maksymalna zawartość Fe2O3+ TiO2 + alkalia

%

1,0

 

Tabela 54

Złoża łupków fyllitowych i łyszczykowych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

50

2.

Minimalna miąższość kopaliny

m

5

3.

Maksymalna grubość nadkładu

m

5

4.

Minimalna średnia zawartość minerałów blaszkowatych w profilu złoża

%

80

5.

Maksymalna zawartość domieszek kwarcowych

%

15

6.

Maksymalna zawartość części rozpuszczalnych w kwasie solnym

%

14

7.

Maksymalna zawartość tlenków żelaza

%

10

 

Tabela 55

Złoża ziemi krzemionkowej

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1.

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

50 i powyżej wody gruntowej

2.

Minimalna miąższość złoża

m

1

3.

Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża

3

4.

Minimalna zawartość wolnego SiO2

%

80

5.

Maksymalna zawartość Al2O3 i Fe2O3

%

9

 

w tym Fe2O3

%

5

6.

Maksymalna zawartość CaO

%

5

 

* Wartości brzeżne ujęte w nawiasy dotyczą zasobów pozabilansowych.

Dziennik Ustaw