reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 października 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz. U. Nr 153, poz. 1774, z 2005 r. Nr 116, poz. 978 i Nr 147, poz. 1230 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 57) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela 4 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 4

Złoża metanu z węgla kamiennego – jako kopalina towarzysząca

 

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

 

1

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

do głębokości udokumentowania kopaliny głównej

 

2

Minimalne zasoby bilansowe

mln m3

60 (< 60)*

 

3

Minimalna metanonośność

m3/t c.s.w.

4,5 (> 2,5)*

 

4

Minimalna średnia metanonośność wydzielonej części złoża

m3/t c.s.w.

większa od resztkowej

 

5

Minimalna miąższość pokładu węgla kamiennego

m

0,1

”;

2) dodaje się tabelę 56 w brzmieniu:

„Tabela 56

Złoża rud uranu

 

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

 

1

Maksymalna głębokość dokumentowania złoża

m

1000

 

2

Minimalna zawartość U3O8 w próbce konturującej złoże

% U3O8

0,03 (0,01)*

 

3

Minimalna średnia zawartość U3O8 w profilu złoża wraz z przerostami płonnymi

% U3O8

0,03 (0,01)*

 

4

Minimalna zasobność złoża (U3O8)

kg U3O8/m2

1,2 (0,8)*

”;

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Nowicki

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe AGbiuro Adam Giedrojć

Nowoczesne biuro rachunkowe z profesjonalną obsługą małych i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama