| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 września 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 2, poz. 16 i Nr 106, poz. 1155) załączniki nr 6, 13 i 17 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
1. Wzór formularza CIT-S, stanowiącego załącznik do zeznania CIT-8 oraz wzory formularzy CIT-8 i CIT-8/O, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem, mają zastosowanie do dochodów (strat) osiągniętych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2001 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nastąpiło zakończenie roku podatkowego i podatnik złożył zeznanie CIT-8 na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy, obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

3. Do korekt zeznania za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2000 r., dokonywanych po dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być stosowane wzory formularzy, o których mowa w ust. 1, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676. Nr 93, poz. 820 i Nr 141, poz. 1179.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 września 2002 r. (poz. 1325)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 października 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »