reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) uprawnienia inspektorów Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno--Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

2) wykaz wykroczeń, za które inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien;

3) zasady i sposób wydawania inspektorom upoważnień do nakładania grzywien.

§ 2.
Inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 110–112 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.1)) w zakresie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

2) art. 51 ust. 2 pkt 1–7, 9 i 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976);

3) art. 51 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362) w zakresie określonym w art. 40 ust. 5 i 6 tej ustawy;

4) art. 46 ust. 1 pkt 1–5, 9, 10, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350);

5) art. 128 i art. 129 ust. 1 i ust. 2 pkt 1–4, 6 i 7 oraz art. 130 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) w zakresie produktów leczniczych przeznaczonych dla zwierząt, pasz leczniczych i premiksów leczniczych;

6) art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

§ 3.
Inspektorzy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 110 i art. 111 § 1 pkt 1 i §2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

2) art. 24 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991);

3) art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19);

4) art. 40 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360);

5) art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 38, poz. 452);

6) art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360);

7) art. 65 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365);

8) art. 37 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz. U. Nr 128, poz. 1401);

9) art. 46 ust. 1 pkt 1–14 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt;

10) art. 31 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409);

11) art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

§ 4.
Inspektorzy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398);

2) art. 73 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563 i Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253);

3) art. 65 pkt 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

§ 5.
Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:

1) inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej:

a) wojewódzki lekarz weterynarii – dla inspektorów wojewódzkiego inspektoratu weterynarii,

b) powiatowy lekarz weterynarii – dla inspektorów powiatowego inspektoratu weterynarii,

c) graniczny lekarz weterynarii – dla inspektorów granicznego inspektoratu weterynarii;

2) inspektorom wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

3) inspektorom wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa – wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

§ 6.
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać: oznaczenie organu wydającego upoważnienie, datę wydania i termin ważności upoważnienia, podstawę prawną jego wydania, imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego inspektora, numer legitymacji służbowej, określenie wykroczeń, za które inspektor jest uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne, podpis organu, który je wydał, i pieczęć urzędową.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rynków rolnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 56, poz. 587), które utraciło moc z dniem 17 października 2002 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama