| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie harmonogramu wyposażania statków w rejestratory danych z podróży2)

Na podstawie art. 16b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93 poz. 895 i 899) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Statki należące do następujących klas, powinny być wyposażone w rejestratory danych z podróży (VDR) w następujących terminach:

1) statki pasażerskie zbudowane w dniu 1 lipca 2002 r. lub później – nie później niż z dniem 1 lipca 2004 r.;

2) pasażerskie statki ro-ro zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r. – od pierwszego przeglądu przeprowadzonego w dniu 1 lipca 2002 r. lub po tym dniu, jednak nie później niż z dniem 1 lipca 2004 r.;

3) pasażerskie statki inne niż ro-ro, zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r. – nie później niż z dniem 1 lipca 2004 r.;

4) statki inne niż pasażerskie o pojemności brutto 3000 i powyżej, zbudowane w dniu 1 lipca 2002 r. lub później – nie później niż z dniem 1 lipca 2004 r.

2. Statki należące do następujących klas zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r., powinny być wyposażone w rejestratory danych z podróży w następujących terminach :

1) statki towarowe o pojemności brutto 20 000 i powyżej – nie później niż do dnia ustalonego przez Międzynarodową Organizację Morską, zwaną dalej „IMO", lub w przypadku nieustalenia tego dnia – nie później niż do dnia 1 stycznia 2007 r.;

2) statki towarowe o pojemności brutto 3 000 i powyżej jednak poniżej 20 000 – nie później niż do dnia ustalonego przez IMO lub w przypadku nieustalenia tego dnia– nie później niż do dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 2.
Zwalnia się od obowiązku wyposażania w rejestratory danych z podróży (VDR) statki pasażerskie odbywające podróże w żegludze krajowej:

1) podczas których nie oddalają się dalej niż 20 mil morskich od brzegu, z którego rozbitkowie mogą dostać się na ląd przy średnim poziomie morza;

2) po obszarach morskich, na których w okresie jednego roku, w przypadku całorocznej eksploatacji lub w szczególnym okresie czasu, w przypadku eksploatacji w ograniczonym okresie czasu, prawdopodobieństwo napotkania fal o wysokości przekraczającej 2,5 m jest mniejsze niż 10%, statek nie oddala się dalej niż 15 mil morskich od miejsca schronienia oraz dalej niż 5 mil morskich od brzegu, i z którego rozbitkowie mogą dostać się na ląd przy średnim poziomie morza;

3) po obszarach morskich, na których w okresie jednego roku, w przypadku całorocznej eksploatacji lub w szczególnym okresie czasu, w przypadku eksploatacji w ograniczonym okresie czasu, prawdopodobieństwo napotkania fal o wysokości przekraczającej 1,5 m jest mniejsze niż 10%, statek nie oddala się dalej niż 6 mil morskich od miejsca schronienia oraz dalej niż 3 mile morskie od brzegu, i z którego rozbitkowie mogą dostać się na ląd przy średnim poziomie morza.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Infrastruktury w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działań Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302, z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 2002/59/WE z dnia 27 lipca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę 1993/75/EWG (Dz. Urz. WE L 208, 05.08.2002, z późń. zm).

Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »