| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207)zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres rocznej informacji pracodawcy dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego oraz tryb jej przekazywania organowi nadzoru.
§ 2.
Roczna informacja pracodawcy dotycząca realizacji pracowniczego programu emerytalnego przekazywana organowi nadzoru, zwana dalej „informacją”, powinna zawierać następujące dane:

1) dane identyfikujące pracodawcę:

a) firmę pracodawcy,

b) numer wpisu programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych,

c) numer REGON pracodawcy,

d) siedzibę i adres pracodawcy;

2) dane o liczbie uczestników według stanu na koniec każdego kwartału w danym roku kalendarzowym, obejmujące:

a) liczbę uczestników programu, w stosunku do których pracodawca miał obowiązek na koniec danego kwartału odprowadzać składkę podstawową,

b) liczbę uczestników programu, o których mowa w art. 27 i 47 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”, w stosunku do których pracodawca nie miał obowiązku na koniec danego kwartału odprowadzać składki podstawowej,

c) liczbę uczestników programu wnoszących na koniec danego kwartału składkę dodatkową;

3) liczbę zatrudnionych pracowników, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, według stanu na koniec roku kalendarzowego;

4) dane dotyczące składek:

a) sumę składek podstawowych odprowadzonych w danym roku kalendarzowym,

b) sumę składek dodatkowych odprowadzonych w danym roku kalendarzowym;

5) liczbę wypłat dokonanych w danym roku kalendarzowym;

6) liczbę wypłat transferowych dokonanych w danym roku kalendarzowym w podziale na wypłaty transferowe dokonane do innego pracowniczego programu emerytalnego i na indywidualne konto emerytalne (IKE);

7) informacje o wystąpieniu w danym roku kalendarzowym:

a) jednostronnego zawieszenia przez pracodawcę odprowadzania składek podstawowych, wraz z podaniem okresu zawieszenia,

b) czasowego ograniczenia wysokości naliczanej składki podstawowej wraz z podaniem okresu ograniczenia i wysokości składki podstawowej naliczanej w tym okresie;

8) datę sporządzenia informacji;

9) imię, nazwisko i pełnioną funkcję osoby sporządzającej informację oraz jej podpis;

10) imię, nazwisko i pełnioną funkcję osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji pracodawcy oraz ich podpisy.

§ 3.
Informacja jest przekazywana przesyłką poleconą.
§ 4.
Datą przekazania informacji jest data nadania przesyłki poleconej.
§ 5.
Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczego programu emerytalnego przekazywanej do organu nadzoru stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

Minister Polityki Społecznej: w z. L. S. Zieliński

Załącznik 1. [WZÓR ROCZNEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO PRZEKAZYWANEJ DO ORGANU NADZORU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. (poz. 1297)

WZÓR ROCZNEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO PRZEKAZYWANEJ DO ORGANU NADZORU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »