| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Na pojemnikach zawierających substancje kontrolowane umieszcza się oznakowanie zawierające napis „niebezpieczne dla warstwy ozonowej” oraz nazwę chemiczną substancji kontrolowanej lub symbol oznaczający tę substancję zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, dotyczącymi substancji kontrolowanych2), informację o przeznaczeniu substancji, a także nazwę handlową w przypadku substancji niepochodzących z odzysku.

2. Na produktach, urządzeniach i instalacjach zawierających substancje kontrolowane umieszcza się oznakowanie zawierające napis „niebezpieczne dla warstwy ozonowej” oraz nazwę chemiczną substancji kontrolowanej lub symbol oznaczający tę substancję zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także skład w procentach wagowych w przypadku mieszaniny zawierającej substancję kontrolowaną.

3. Na tworzywach sztucznych spienionych i produktach je zawierających umieszcza się jedynie symbol wskazany w przepisach prawa Unii Europejskiej, oznaczający substancję kontrolowaną.

§ 2.
Jeżeli substancja zawarta w pojemniku lub wchodząca w skład produktu, urządzenia lub instalacji jest mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną, należy podać na oznakowaniu dodatkowo informację o składzie mieszaniny w procentach wagowych.
§ 3.
Jeżeli substancja kontrolowana zawarta w pojemniku pochodzi z odzysku i została poddana regeneracji, należy podać na oznakowaniu dodatkowo informację o zawartości substancji kontrolowanej w regeneracie oraz nazwie i adresie firmy, która dokonała regeneracji.
§ 4.
Jeżeli substancja kontrolowana zawarta w pojemniku przeznaczona jest do celów laboratoryjnych i analitycznych, należy podać na oznakowaniu dodatkowo informację o stopniu czystości tej substancji oraz o przeznaczeniu substancji kontrolowanej wyłącznie do celów laboratoryjnych i analitycznych z zastrzeżeniem, że substancja kontrolowana zanieczyszczona wskutek użytkowania lub niezużyta podlega regeneracji, a w przypadku braku takiej możliwości – unieszkodliwieniu.
§ 5.
Jeżeli substancja kontrolowana zawarta w pojemniku przeznaczona jest do unieszkodliwienia, na pojemniku umieszcza się oznakowanie zawierające co najmniej napisy: „niebezpieczne dla warstwy ozonowej” oraz „przeznaczone do unieszkodliwiania”.
§ 6.
Oznakowanie umieszcza się na pojemniku, produkcie, urządzeniu lub instalacji w sposób czytelny i trwały.
§ 7.
1. Wzór oznakowania pojemników zawierających substancje kontrolowane określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: w z. J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000).

Załącznik 1. [WZÓR OZNAKOWANIA POJEMNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 16 sierpnia 2004 r. (poz. 2007)

Załącznik nr 1

WZÓR OZNAKOWANIA POJEMNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE

infoRgrafika

Objaśnienie

*) Należy zaznaczyć właściwe.

Załącznik 2. [WZÓR OZNAKOWANIA PRODUKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE]

Załącznik nr 2

WZÓR OZNAKOWANIA PRODUKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »