| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 września 2004 r.

w sprawie warunków oraz trybu przekazywania danych o dłużnikach

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwane dalej „Agencjami”, przekazują na zasadzie wzajemności dane o dłużnikach z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.
§ 2.
1. Dane o dłużnikach przekazywane są przez Agencje co kwartał, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą, według stanu na koniec kwartału i obejmują:

1) imię i nazwisko lub nazwę dłużnika;

2) numer identyfikacyjny wynikający z krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) dłużnika;

4) miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika;

5) rodzaj nieprawidłowości, w związku z którą powstał obowiązek zwrotu środków wypłaconych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;

6) kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków;

7) rodzaj płatności nienależnie lub nadmiernie pobranej;

8) datę wydania ostatecznej decyzji administracyjnej ustalającej kwotę nienależnie lub nadmiernie pobranych środków albo datę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przekazywane przez Agencje w przypadku, gdy istnieje wymóg rejestracji podmiotu w systemie ewidencji.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane bezpośrednio z ksiąg dłużników prowadzonych w systemach informatycznych.

§ 3.
1. Dane, o których mowa w § 2, są przekazywane w wersji papierowej lub formie elektronicznej osobom upoważnionym przez właściwego Prezesa Agencji. Osoba upoważniona odpowiada za zapewnienie ochrony i zabezpieczenie danych przed utratą oraz nieuprawnionym dostępem.

2. Przekazywane dane opatrzone są imieniem i nazwiskiem, z podaniem stanowiska osoby je sporządzającej.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »