| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 września 2005 r.

w sprawie lokat funduszu emerytalnego

Na podstawie art. 141 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Rozporządzenie określa inne kategorie lokat niż wymienione w art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w których mogą być lokowane aktywa funduszu emerytalnego.
§ 2.
Aktywa funduszu emerytalnego mogą być lokowane w:

1) transakcje terminowe, przez które rozumie się transakcje nakładające na jedną stronę obowiązek sprzedaży, a na drugą – kupna określonej ilości instrumentów stanowiących przedmiot transakcji, lub obowiązek określonego w umowie rozliczenia pieniężnego, w określonym terminie, przekraczającym standardy rozliczenia na danym rynku kasowym i po określonej z góry cenie, ustalonej w warunkach transakcji; za transakcje terminowe nie uważa się transakcji z przyrzeczeniem odkupu albo odsprzedaży skarbowych papierów wartościowych;

2) kontrakty opcyjne (opcje), przez które rozumie się transakcje, w wyniku których jedna ze stron nabywa prawo kupna (opcja kupna) lub prawo sprzedaży (opcja sprzedaży), a druga zobowiązuje się, na żądanie strony, która to prawo nabyła, odpowiednio do sprzedaży (opcja kupna) lub do kupna (opcja sprzedaży) określonej ilości instrumentów stanowiących przedmiot transakcji, lub określonego w umowie rozliczenia pieniężnego, w określonym terminie lub do określonego terminu i po określonej z góry cenie, ustalonej w warunkach transakcji;

3) kontrakty swap, przez które rozumie się transakcje zamiany płatności na warunkach z góry określonych przez strony.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

[1] Rozporządzenie zostało uchylone 31 grudnia 2005 r. na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego (Dz.U. Nr 260, poz. 2180).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »