reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 170 i Nr 105, poz. 716) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 700,2099 ha położone na terenach miast: Bartoszyce, Ciechanów, Elbląg, Iława, Lidzbark Warmiński, Mława, Morąg, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda, Pasłęk oraz gmin: Bartoszyce, Dobre Miasto, Iłowo-Osada, Olecko, Szczytno i Wielbark.”;

2) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

a) w Podstrefie Bartoszyce

– w opisie granic i terenu Kompleksu Bema Rejon 1 wyrazy: „Obręb ewidencyjny Jarkowo – ark. mapy nr 1” zastępuje się wyrazami: „Obręb ewidencyjny Jarkowo – ark. mapy nr: 213.132.084, 213.132.132, 213.132.134, 213.132.141, 213.132.143”,

b) w Podstrefie Szczytno

– w opisie granic i terenu Kompleksu Korpele wyrazy „Obręb ewidencyjny Korpele – ark. mapy nr 1” zastępuje się wyrazami: „Obręb ewidencyjny Korpele – ark. mapy nr: 233.141.053.4, 233.141.054.3, 233.141.101.2, 233.141.102.1, 233.141.101.4, 233.141.102.3, 233.141.103.2, 233.141.104.1, 233.141.103.4, 233.141.104.3”,

c) w Podstrefie Elbląg:

– tytuł otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Elbląg (powierzchnia 46,9450 ha)”,

– na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu Modrzewina Południe w brzmieniu:

„Kompleks Modrzewina Południe

Rejon 1

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Teren strefy jest położony na działce nr 39. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 02001866, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki, w kierunku północnym i dochodzi do punktu 02001863, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001861, leżącego na granicy z projektowaną drogą (działka nr 31). W tym punkcie skręca na wschód i południowym skrajem projektowanej drogi (działka nr 31) dochodzi do punktu 02001841, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001842. Tu skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu 02001864, z którego biegnie na zachód, wzdłuż granicy z działką nr 10/8 przez punkt 02000756 do punktu 02001866, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 2

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Teren strefy jest położony na działce nr 40. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 02001862, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki, w kierunku północnym i dochodzi do punktu 02001839, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001840. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 31) przez punkty: 02001838, 02001837 i 02001825 do punktu 0201824. W tym punkcie skręca na zachód i przez punkt 02000757 dochodzi do punktu 02001862, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 3

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Teren strefy jest położony na działce nr 41. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 02000037, stanowiącego południowy narożnik działki, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 31) przez punkt 02001826 do punktu 02001835. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 32) przez punkty: 02001833, 02001829 i 02001832 do punktu 02001831. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 42 przez punkt 02001828 do punktu 02001827, leżącego na granicy z działką nr 63.

W tym punkcie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 63 przez punkt 02001823 do punktu 02000037, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 4

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Teren strefy jest położony na działce nr 30. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 02001650, stanowiącego wschodni narożnik działki, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy z działką nr 64 przez punkty: 02001649, 02001648 i 02001647 do punktu 02001646. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 32) przez punkty: 02001645, 02001644 i 02001643 do punktu 02001642, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 32) przez punkty: 02001641, 02001640, 02001639, 02001638 i 02001637 do punktu 02001636. W tym punkcie skręca na wschód i dochodzi do punktu 02001635, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 32) przez punkty: 02001535, 02001655 i 02001654 do punktu 02001650, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 5

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg – ark. mapy nr 1

Granica biegnie od punktu 02001651, stanowiącego południowy narożnik działki nr 29, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 32) przez punkty: 02001652, 02001653 i 02001656 do punktu 02001634. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 02001659 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 2 i 27), 27004143 i 27004142 do punktu 27004141, stanowiącego północny narożnik działki nr 843. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 27004140, 27004139, 27004138 i 02001876 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 27 i 2) do punktu 02001657, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu 02001651, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 6

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Teren strefy jest położony na działce nr 59. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 02001791, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) do punktu 02001779, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001781. W tym punkcie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkty: 02001788 i 02001786 do punktu 02001789. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 02001790, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 02001448. Tu skręca w kierunku północnym i przez punkt 02001449 dochodzi do punktu 02001791, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 7

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Teren strefy jest położony na działce nr 58. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 02001800, stanowiącego północny narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) przez punkty: 02001803, 02001805, 02001807, 02001809, 02001811, 02001813 i 02001815 do punktu 02001792. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty: 02001793, 02001794, 02001452, 02001796 do punktu 02001797, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu 02001798. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 02001795, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 02001799. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 02001804, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 02001800, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 8

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Teren strefy jest położony na działce nr 56. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 02001765, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 02001768 i 02001769 do punktu 02001737. W tym punkcie skręca na południe i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) przez punkt 02001772 do punktu 02001771, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 02001770. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) do punktu 02001816, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 02001767. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) do punktu 02001765, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 9

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Teren strefy jest położony na działce nr 55. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 02001764, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowym, wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) do punktu 02001766, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 02001817. W tym punkcie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) przez punkty: 02001814, 02001812, 02001810, 02001808, 02001806, 02001802 do punktu 02001801. Tu skręca na północny wschód i przez punkt 02001820 dochodzi do punktu 02001819, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 02001818. Z tego punktu biegnie w kierunku wschodnim przez punkt 02001454 do punktu 02001764, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 10

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Teren strefy jest położony na działce nr 52. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 02001749, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 02001748. W tym punkcie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkty: 02001747 i 02001744 do punktu 02001739. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 02001738, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkty: 02001740 i 02001741 do punktu 02001742. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 02001743, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) do punktu 02001745. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 02001746, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) do punktu 02001749, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 11

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Teren strefy jest położony na działce nr 50. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 02001750, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkt 02001753 do punktu 02001754. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 51) przez punkty: 02001755, 02001756 i 02001757 do punktu 02001758. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 02001752, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 02001751. W tym punkcie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 02001750, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 12

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg – ark. mapy nr 1

Granica biegnie od punktu 27004349, stanowiącego północny narożnik działki nr 853, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż projektowanej drogi (działki nr: 855 i 45) przez punkty: 27004347, 27004345 i 02001666 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 27 i 2) do punktu 02001701. W tym punkcie skręca na południe i dochodzi do punktu 02001700, z którego biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 45) początkowo w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowym przez punkty: 02001694, 02001692, 02001690, 02001688 i 02001686 do punktu 02001684, położonego u zbiegu granic działek nr: 44, 45 i 51. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 02001683, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 44, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) do punktu 02001682. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 02001680, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż projektowanej drogi (działka nr 51) przez punkty: 02001678, 02001676, 02001674, 02001672, 02001670 i 02001668 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 2 i 27) do punktu 27004350, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 27004349, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 13

Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg – ark. mapy nr 1

Granica biegnie od punktu 27004361, stanowiącego północny narożnik działki nr 852, położonego na granicy z projektowaną drogą – ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 844/2), w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 27004360, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 855) przez punkty: 27004358, 27004356 i 27004354 do punktu 27004352. W tym punkcie skręca na południe i dochodzi do punktu 27004351, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działki nr: 855 i 51) przez punkty: 02001667 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 27 i 2), 02001669, 02001671, 02001673, 02001675 i 02001677 do punktu 02001679, stanowiącego południowy punkt graniczny działki nr 43. W tym punkcie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 02001681, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 02001523, położonego na granicy z projektowaną drogą – ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działki nr: 62 i 844/2). Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działki nr: 62 i 844/2) przez punkty. 02001524, 02001525, 02001526 (leżący na granicy obrębów ewidencyjnych nr: 2 i 27), 27003995, 27003996, 27003997, 27003998, 27004365 i 27004366 do punktu 27004361, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 14

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg – ark. mapy nr 1

Teren strefy jest położony na działce nr 837. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 27004188, położonego na granicy z projektowaną drogą – ul. Pułkownika Stanisława Dąbka (działka nr 844/2), stanowiącego południowy narożnik działki, w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 27004189, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004190, 27004191, 27004192, 27004193, 27004194, 27004195, 27004196 do punktu 27004197. W tym punkcie skręca na wschód i dochodzi do punktu 27004198, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004200 i 27004203 do punktu 27004205. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 861 do punktu 27004188, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 15

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg – ark. mapy nr 1

Teren strefy jest położony na działce nr 836. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 27004204, stanowiącego południowy narożnik działki, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004202, 27004201 do punktu 27004199. Tu skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu 27004206, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) do punktu 27004210. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 27004214 do punktu 27004215. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 861 do punktu 27004204, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 16

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg – ark. mapy nr 1

Teren strefy jest położony na działce nr 832. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 27004150, stanowiącego południowy narożnik działki, leżącego na granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) początkowo w kierunku północno-zachodnim, a następnie północnym, przez punkty: 27004151, 27004152, 27004153 i 27004154 do punktu 27004155. W tym punkcie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 27004156, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 27004157. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004162, 27004163 do punktu 27004165, z którego biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 27004166, 27004168, 27004170, 27004172 do punktu 27004174. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 27004177, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 do punktu 27004150, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 17

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg – ark. mapy nr 1

Teren strefy jest położony na działce nr 831. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 27004282, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowym i dochodzi do punktu 27004281, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkt 27004280 dochodzi do punktu 27004207, położonego na granicy z projektowaną drogą (działka nr 835). Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 do punktu 27004176, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 27004175. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 do punktu 27004173, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 przez punkty: 27004171, 27004169, 27004167, 27004164, 27004161, 27004160, 27004159 do punktu 27004158. W tym punkcie skręca w kierunku wschodnim i przez punkt 27004283 dochodzi do punktu 27004282, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 18

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg – ark. mapy nr 1

Teren strefy jest położony na działce nr 833. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 27004212, stanowiącego zachodni narożnik działki, położony na granicy z projektowaną drogą (działka nr 835), w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy z działką nr 835 przez punkty: 27004227, 27004226 i 27004225 do punktu 27004224. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 835 do punktu 27004223. Stąd biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy z działką nr 835 przez punkty: 27004222, 27004221, 27004220, 27004219 i 27004218 do punktu 27004217. W tym punkcie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 834 do punktu 27004213, stanowiącego południowy narożnik działki. W tym punkcie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 27004212, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 19

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg – ark. mapy nr 1

Teren strefy jest położony na działce nr 830. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 27004276, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 27004273, z którego biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004274, 27004231, 27004230, 27004229 i 27004228 do punktu 27004209. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 27004279, gdzie skręca na północ, i biegnie do punktu 27004278. Tu skręca w kierunku wschodnim i przez punkt 27004277 dochodzi do punktu 27004276, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 20

Obręb ewidencyjny nr 27 m. Elbląg – ark. mapy nr 1

Teren strefy jest położony na działce nr 829. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 27004254, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowym i dochodzi do punktu 27004252, położonego na granicy z projektowaną drogą (działka nr 835).

Z tego punktu biegnie początkowo w kierunku południowo-zachodnim, a następnie zachodnim i północno-zachodnim, wzdłuż granicy z projektowaną drogą (działka nr 835) przez punkty: 27004250, 27004246, 27004245, 27004241, 27004240, 27004239, 27004238, 27004237, 27004236, 27004235 i 27004234 do punktu 27004233. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 835 przez punkty: 27004232, 27004275, 27004272 i 27004271 do punktu 27004270, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez punkty: 27004269, 27004268 i 27004267 dochodzi do punktu 27004254, od którego rozpoczęto opis.”,

d) w Podstrefie Pasłęk:

– w opisie granic i terenu Kompleksu Wschodnia wyrazy:

„Obręb ewidencyjny nr 9 m. Pasłęk – ark. mapy nr 1” zastępuje się wyrazami:

„Obręb ewidencyjny nr 9 m. Pasłęk – ark. mapy nr: 212.333.024.3, 212.333.024.4, 212.333.072.1, 212.333.072.2”,

– w opisie granic i terenu Kompleksu Firmowa wyrazy:

„Obręb ewidencyjny nr 3 m. Pasłęk – ark. mapy nr 2” zastępuje się wyrazami:

„Obręb ewidencyjny nr 3 m. Pasłęk – ark. mapy nr: 212.331.124.1, 212.331.124.2, 12.331.122.3, 212.331.122.4”,

e) w Podstrefie Mrągowo, w opisie granic i terenu Kompleksu Słoneczna, zdanie piąte otrzymuje brzmienie: „Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 8-1170, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 8-1169.”,

f) w Podstrefie Olsztyn, w Kompleksie STOMIL:

– w opisie granic i terenu Rejonu 1 wyrazy:

„Obręb ewidencyjny nr: 80, 81, 98 m. Olsztyn” zastępuje się wyrazami:

„Obręb ewidencyjny nr: 80, 81, 98 m. Olsztyn – ark. mapy nr: 25-80 (21.a-1), 25-80 (21.a-2), 25-80 (21.a-3), 25-80 (21.a-4), 25-80 (21.b-3), 25-72 (25.d-2), 25-80 (21.c-1), 25-80 (21.c-2), 25-80 (21.d-1), 25-80 (21.d-2), 25-72 (25.d-4), 25-80 (21.c-3), 25-80 (21.c-4), 25-80 (21.d-3), 25-80 (21.d-4), 20-72 (5.b-2), 20-80 (1.a-1), 20-80 (1.a-2), 20-80 (1.b-1), 20-80 (1.b-2)”,

– w opisie granic i terenu Rejonu 2 wyrazy:

„Obręb ewidencyjny nr: 81, 84, 89, 94, 134, 149 m. Olsztyn” zastępuje się wyrazami:

„Obręb ewidencyjny nr: 81, 84, 89, 94, 134, 149 m. Olsztyn – ark. mapy nr: 25-80 (16.d-4), 25-80 (17.c-3), 25-80 (21.b-1), 25-80 (21.b-2), 25-80 (22.a-1), 25-80 (22.a-2), 25-80 (21.b-3), 25-80 (21.b-4), 25-80 (22.a-3), 25-80 (22.a-4), 25-80 (22.b-3), 25-80 (22.b-4), 25-80 (21.d-2), 25-80 (22.c-1), 25-80 (22.c-2), 25-80 (22.d-1), 25-80 (22.d-2), 25-80 (21.d-4), 25-80 (22.c-3), 25-80 (22.c-4)”,

g) w Podstrefie Mława, w Kompleksie LG:

– w opisie granic i terenu Rejonu 1 wyrazy:

„Obręb ewidencyjny nr 1.10 m. Mława – ark. mapy nr: 14, 19, 25, 242.234.14, 242.234.19

Obręb ewidencyjny nr 11 m. Mława – ark. mapy nr 6” zastępuje się wyrazami:

„Obręby ewidencyjne nr: 1.10, 1.11 m. Mława – ark. mapy nr: 7.194.15.24.3.3, 7.194.15.23.4.1, 7.194.15.23.4.2, 7.194.15.23.4.3, 7.194.15.23.4.4, 7.193.15.04.1.1, 7.193.15.03.2.1, 7.193.15.03.2.2, 7.193.15.03.2.3, 7.193.15.03.2.4”,

– w opisie granic i terenu Rejonu 2 wyrazy:

„Obręb ewidencyjny nr 10 m. Mława – ark. mapy nr 19 „ zastępuje się wyrazami:

„Obręb ewidencyjny nr 1.10 m. Mława – ark. mapy nr: 7.193.15.03.4.2”,

– w opisie granic i terenu Rejonu 3 wyrazy:

„Obręb ewidencyjny nr 10 m. Mława – ark. mapy nr 19” zastępuje się wyrazami:

„Obręb ewidencyjny nr 1.10 m. Mława – ark. mapy nr: 7.193.15.03.2.4”,

– w opisie granic i terenu Rejonu 4 wyrazy:

„Obręb ewidencyjny nr 11 m. Mława – ark. mapy nr 7” zastępuje się wyrazami:

„Obręb ewidencyjny nr 1.11 m. Mława – ark. mapy nr: 7.193.15.04.1.3, 7.193.15.04.3.1”,

– w opisie granic i terenu Rejonu 5 wyrazy:

„Obręb ewidencyjny nr 10 m. Mława – ark. mapy nr: 14, 2” zastępuje się wyrazami:

„Obręb ewidencyjny nr 1.10 m. Mława – ark. mapy nr: 7.194.15.23.3.4, 7.194.15.23.4.3, 7.193.15.03.1.2, 7.193.15.03.2.1”,

h) w Podstrefie Nowe Miasto Lubawskie, w Kompleksie Makuszyńskiego:

– w opisie granic i terenu Rejonu 1 wyrazy:

„Obręb ewidencyjny nr 10 m. Nowe Miasto Lubawskie – ark. mapy nr 3” zastępuje się wyrazami:

„Obręb ewidencyjny nr 10 m. Nowe Miasto Lubawskie – ark. mapy nr: 231.424.032, 231.424.041”,

– w opisie granic i terenu Rejonu 2 wyrazy:

„Obręb ewidencyjny nr 10 m. Nowe Miasto Lubawskie – ark. mapy nr 4” zastępuje się wyrazami:

„Obręb ewidencyjny nr 10 m. Nowe Miasto Lubawskie – ark. mapy nr: 231.424.041, 231.424.043”,

i) w Podstrefie Wielbark, w Kompleksie IKEA:

– w opisie granic i terenu Rejonu 1 wyrazy:

„Obręb ewidencyjny nr 20 gm. Wielbark – ark. mapy nr: 4, 6” zastępuje się wyrazami:

„Obręb ewidencyjny nr 20 gm. Wielbark – ark. mapy nr: 233.323.194, 233.323.203, 233.323.242, 233.323.251”,

– w opisie granic i terenu Rejonu 2 wyrazy:

„Obręb ewidencyjny nr 20 gm. Wielbark – ark. mapy nr: 3, 4, 7, 19” zastępuje się wyrazami:

„Obręb ewidencyjny nr 20 gm. Wielbark – ark. mapy nr: 233.323.203, 233.323.251, 233.323.252, 233.323.253”,

j) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic i terenów Podstref: Iława, Ostrołęka, Iłowo-Osada, Ciechanów w brzmieniu:

„Podstrefa Iława (powierzchnia 7,7487 ha)

Obręb ewidencyjny nr 6 m. Iława – ark. mapy nr: 231.224.043.1, 231.224.043.2, 231.224.043.3, 231.224.043.4, 231.224.091.1, 231.224.091.2

Granica strefy biegnie od punktu 6-810, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki nr 6-22/2, w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 6-809, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty: 6-808 i 6-807 dochodzi do punktu 6-806. Tu skręca w kierunku południowym i przez punkty: 6-805, 6-804, 6-803, 6-802 i 6-801 dochodzi do punktu 6-800, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 6-799. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 6-798, 6-797 i 6-796 dochodzi do punktu 6-795. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 6-270, 6-271 i 6-272 dochodzi do punktu 6-810, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostrołęka (powierzchnia 86,0994 ha)

Kompleks Turskiego

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Ostrołęka – ark. mapy nr: 244.311.124.2, 244.311.124.4, 244.311.133.1, 244.311.133.3, 244.311.181.1

Teren strefy jest położony na działce nr 30195/1. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 3-623, stanowiącego najbardziej na północny zachód wysunięty punkt działki, położonego u zbiegu ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131) z ul. Budowlanych (działka nr 30488), w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego przez punkt 3-624 do punktu 3-503. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 3-502, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 3-501. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 3-500, położonego na granicy pasa drogowego ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131), w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego do punktu 3-599, położonego u zbiegu ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131) z ul. Generała Turskiego (działka nr 30194/2). Z punktu 3-599 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż ul. Generała Turskiego przez punkty: 3-600, 3-601, 3-602, 3-603, 3-604, 3-605, 3-606, 3-607, 3-608, 3-609, 3-610, 3-611, 3-612, 3-613, 3-614, 3-615, 3-616, 3-617, 3-618 i 3-619 do punktu 3-620. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 3-621 dochodzi do punktu 3-622, położonego na granicy pasa drogowego ul. Budowlanych (działka nr 30488). Z tego punktu biegnie wzdłuż ul. Budowlanych w kierunku północnym i dochodzi do punktu 3-623, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks ks. A. Pęksy

Rejon 1

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Ostrołęka – ark. mapy nr: 244.311.124.2, 244.311.124.4, 244.311.133.1, 244.311.133.3, 244.311.181.1

Granica biegnie od punktu 3-1943, położonego na granicy pasa drogowego ul. Ks. Antoniego Pęksy (działka nr 30491/4), stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki nr 30491/8, w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 3-1942, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt 3-2029 dochodzi do punktu 3-2028. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 3-2012, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt 3-2011 dochodzi do punktu 3-2010. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu 3-2008, w którym skręca na południowy wschód i przez punkt 3-2026 dochodzi do punktu 3-2025. Stąd biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 3-2027, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 3-50. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 3-51. Tu skręca na północny zachód i przez punkty: 3-2720, 3-2324, 3-2325, 3-2326, 3-2327 dochodzi do punktu 3-2215, położonego na granicy pasa drogowego ul. Ks. Antoniego Pęksy (działki nr: 30275/4 i 30277/1). W punkcie 3-2215 skręca na wschód i dochodzi do punktu 3-2214, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 3-2213, z którego biegnie na zachód, i dochodzi do punktu 3-2015, położonego na granicy pasa drogowego ul. Ks. Antoniego Pęksy (działka nr 30491/4). Stąd biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ul. Ks. Antoniego Pęksy do punktu 3-1943, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 2

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Ostrołęka – ark. mapy nr: 244.311.124.2, 244.311.124.4, 244.311.133.1, 244.311.133.3, 244.311.181.1

Teren strefy położony jest na działce nr 30276/3. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 3-3012, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 3-2979 do punktu 3-65, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 3-91. W tym punkcie skręca na północny zachód i przez punkty: 3-3199, 3-3200 dochodzi do punktu 3-3173, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkt 3-3140 do punktu 3-3012, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Bohaterów Westerplatte

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Ostrołęka – ark. mapy nr: 244.311.222.3

Teren strefy położony jest na działce nr 30312/1. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 3-3395, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki, w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 3-3403, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu 3-3406. W tym punkcie skręca na północ i dochodzi do punktu 3-3385, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 3-3384. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 3-3383, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkty: 3-3415, 3-3416 do punktu 3-3409. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-3401, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-3400. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-3395, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Stora Enso

Obręb 3 – ark. mapy nr: 244.311.114.4, 244.311.123.1, 244.311.123.2, 244.311.123.3, 244.311.123.4, 244.311.124.1, 244.311.124.3, 244.311.162.2, 244.311.171.1, 244.311.171.2, 244.311.161.4, 244.311.162.3, 244.311.162.4, 244.311.171.3, 244.311.163.2, 244.311.164.1, 244.311.164.2

Granica biegnie od punktu 3-280, stanowiącego najdalej na północ wysunięty punkt działki nr 30024/12, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 3-276 do punktu 3-275, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 3-274. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 3-273, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu 3-272, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-271. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 3-270, 3-269, 3-268, 3-267, 3-266, 3-265, 3-264, 3-263 i 3-262 dochodzi do punktu 3-260, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 3-261. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 3-259, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-389. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 3-550, 3-549, 3-753, 3-735, 3-734, 3-813, 3-910 i 3-909 dochodzi do punktu 3-1156, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż ul. Fabrycznej (działka nr 30037) do punktu 3-1155. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty: 3-1532, 3-1569, 3-1570, 3-1572, 3-1571, 3-1573, 3-1574 i 3-1575 do punktu 3-1576, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 3-1279, leżącego na granicy z ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131). Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego, przez punkty: 3-1278, 3-1277, 3-1276, 3-1275 i 3-1274 do punktu 3-1273, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt 3-1591 dochodzi do punktu 3-1583. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty: 3-1586, 3-1585 i 3-1584 do punktu 3-1590, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 3-1587. Tu skręca na południowy zachód i przez punkt 3-1588 dochodzi do punktu 3-1589, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 3-1592. W tym punkcie skręca na północny zachód i przez punkt 3-1594 dochodzi do punktu 3-1593, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 3-1596. Stąd biegnie na północ i dochodzi do punktu 3-1595, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty: 3-1597, 3-1598, 3-1599 i 3-1601 do punktu 3-1602. Stąd biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 3-1603, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkty: 3-1604 i 3-1605 dochodzi do punktu 3-1262, położonego na granicy z ul. I Armii Wojska Polskiego (działka nr 30131). Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego, przez punkty: 3-1263, 3-1261, 3-1260 do punktu 3-1259. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 3-1606 dochodzi do punktu 3-1607, w którym skręca na zachód, i biegnie przez punkty: 3-1608, 3-1609, 3-1610, 3-1611, 3-1612, 3-1613 do punktu 3-1614. Tu skręca na południowy zachód i przez punkty: 3-1616, 3-1615, 3-1617, 3-1618, 3-1619, 3-1620, 3-1621, 3-1622, 3-1623, 3-1624, 3-1625, 3-1626, 3-1627, 3-1628, 3-1629 i 3-1630 dochodzi do punktu 3-1631, stanowiącego najbardziej na południe wysunięty punkt działki nr 30024/12. W tym punkcie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 30013) przez punkty: 3-1632, 3-1633 do punktu 3-1634, położonego na granicy z ul. Sowińskiego (działka nr 30012). Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż ul. Sowińskiego, przez punkty: 3-1635, 3-1636, 3-1637, 3-1638, 3-1639, 3-1640, 3-1641, 3-1642 do punktu 3-1643, położonego na końcu ul. Sowińskiego. Z tego punktu biegnie na północ, przez punkty: 3-696, 3-695, 3-694 do punktu 3-498, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty: 3-499, 3-497, 3-496 dochodzi do punktu 3-495. Tu skręca na południowy wschód i przez punkt 3-494 dochodzi do punktu 493, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez punkty: 3-492, 3-277, 3-278, 3-279, 3-281 do punktu 3-280, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Iłowo-Osada (powierzchnia 5,5159 ha)

Obręb ewidencyjny Iłowo-Osada 4 – ark. mapy: 242.232.224, 242.232.233, 242.234.022, 242.234.031

Teren strefy jest położony na działce nr 703/3. Opis granic sporządzono według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 4-4438, stanowiącego najbardziej na południe wysunięty punkt działki, położonego na granicy z dziatkami nr: 722/3 i 733, w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 4-4439 dochodzi do punktu 4-4440. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 4-4450, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 4-4443. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 4-4444, położonego na granicy z drogą gruntową (działka nr 934). W tym punkcie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż drogi gruntowej przez punkty: 4-4445, 4-4446 do punktu 4-4447, w którym skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu 4-4448. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 4-4449 dochodzi do punktu 4-4438, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ciechanów (powierzchnia 6,9683 ha)

Obręb ewidencyjny nr 90 (Niechodzin-Bielin) m. Ciechanów – ark. mapy: 7.187.17.08, 7.187.17.09 – układ 2000 (21°)

Teren strefy jest położony na działce nr 83/7. Opis granic jest dokonany według punktów granicznych tej działki.

Granica biegnie od punktu 90-1883, stanowiącego najbardziej na północ wysunięty punkt działki, położonego na granicy z ul. Niechodzką (działki nr: 26 i 428), w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ul. Niechodzkiej i przez punkty: 50-65 (położony na granicy z obrębem ewidencyjnym nr 50) i 90-468 dochodzi do punktu nr 90-1891, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 90-1890. W tym punkcie skręca w kierunku południowym i wzdłuż drogi wewnętrznej dochodzi do punktu 90-1889, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 90-1888. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i wzdłuż drogi wewnętrznej dochodzi do punktu 90-1887, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 90-1886. W tym punkcie skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu 90-1885 usytuowanego na istniejącym ogrodzeniu. Z tego punktu granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 90-1884 dochodzi do punktu 90-1883, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama