reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Krakowski Park Technologiczny ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. Nr 135, poz. 912, z późn. zm.1)), zwany dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 416,6727 ha, położone na terenie miast: Kraków, Krosno, Nowy Sącz, Oświęcim i Tarnów oraz gmin: Andrychów, Dobczyce, Gdów, Niepołomice, Słomniki, Wolbrom i Zabierzów.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

§ 2.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 16, poz. 143, z 2000 r. Nr 115, poz. 1199, z 2001 r. Nr 30, poz. 330 i Nr 107, poz. 1171, z 2002 r. Nr 64, poz. 582, z 2003 r. Nr 181, poz. 1770 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 691.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 17, poz. 97 i Nr 179, poz. 1269 oraz z 2008 r. Nr 39, poz. 229), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1552)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

Podstrefa Kraków-Podgórze

Kompleks 1
Obręby ewidencyjne nr: 35 i 38, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się u zbiegu wschodniej i północnej granicy działki nr 75 (obręb nr 38), wzdłuż zachodniej i północno-wschodniej granicy działki nr 74 do punktu 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 74. Dalej biegnie wschodnią granicą działki nr 74, następnie północno-zachodnią i wschodnią granicą działki nr 205 (obręb nr 38) do punktu 3 i dalej przez działkę nr 4 (obręb nr 35) do punktu 4, położonego na wschodniej granicy działki nr 4. Z punktu 4 granica biegnie wschodnią i południową granicą działki nr 4 oraz południową granicą działki nr 5 (obręb nr 35) do punktu 5, skąd biegnie wschodnią granicą działek nr 168, 169, 171/2, 172/2 i 207/4 (obręb nr 38) do punktu 6, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 9/3 (obręb nr 35) i północnym narożnikiem działki nr 10. Z punktu 6 granica biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 10, a następnie północno-zachodnimi granicami działek nr- 9/2, 8/4 i 8/10 do punktu 7, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 8/10. Następnie biegnie północno-wschodnimi granicami działek nr- 8/10 i 8/4 do punktu 8, gdzie skręca na południowy zachód, i południowo-wschodnimi granicami działek nr: 8/4 i 9/2 oraz południowo-zachodnią granicą działki nr 9/1 dochodzi do punktu 9, położonego w północnym narożniku działki nr 30/13 i wschodnim narożniku działki nr 10. Następnie biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 30/13, a następnie północno-zachodnimi granicami działek nr: 30/13, 30/12, 36/3 i 37/3 do punktu 10. Od punktu 10 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 37/3, 36/3 i 35/10 do punktu 11. Stąd biegnie na południowy zachód południowo-wschodnimi granicami działek nr: 35/10, 35/11, 34/3, 31/9 i 30/13 do punktu 12, będącego południowym narożnikiem działki nr 30/13. Następnie biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 30/13 oraz południowo-zachodnią granicą działki nr 29/5 do punktu 13, a następnie wschodnią i południową granicą działki nr 13/5 i dalej po jej przedłużeniu do przecięcia z południowo-zachodnią granicą działki nr 14/12 dochodzi do punktu 14. Z punktu 14 biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 14/12 oraz po jej przedłużeniu do przecięcia z południowo-wschodnią granicą działki nr 176 do punktu 15. Dalej biegnie południowo-wschodnią i południową granicą działki nr 176 (obręb nr 35) do punktu 16, następnie przez działkę nr 205 (obręb nr 38) do punktu 17, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 158. Z punktu 17 biegnie na zachód południową granicą działki nr 158, a następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 158, następnie skręca na północny zachód i przez działkę nr 157 zgodnie z projektowanym przebiegiem granicy nowej ulicy biegnie do punktu 18, położonego na zachodniej granicy działki nr 157. Z punktu 18 biegnie zachodnią granicą działki nr 157 do punktu 19, położonego na północnej granicy działki nr 195, w miejscu przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy działki nr 157. W punkcie 19 skręca na wschód i biegnie przez działki nr: 86, 85, 84, 83, 82, 81/2, 81/3 i 75 do punktu 20, położonego na wschodniej granicy działki nr 75. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 75 do punktu 21. W punkcie 21 skręca na zachód i biegnie przez działki nr: 75, 81/2, 82, 83, 84, 85 i 86 do punktu 22, położonego na zachodniej granicy działki nr 86. Dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 86 do punktu 23, a następnie północną granicą działek nr 86, 85, 84, 83, 82, 81/2 do punktu 24, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do wschodniej granicy działki nr 81/2. Stąd biegnie jej wschodnią i północną granicą oraz północną granicą działki nr 75 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 10, 11, 12/1, 12/2, 12/4, 12/5 i 12/6 (obręb nr 35) tworzące enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami 6-9-26-25.

Kompleks 2
Obręb ewidencyjny nr 27, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, położonego u zbiegu zachodniej i północnej granicy działki nr 9/9, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul Surzyckiego, północną granicą działek nr: 9/9, 9/5, 9/10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 i 10/7 do punktu 2. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr: 10/7 i 10/8 wzdłuż ul Brandla do punktu 3, położonego u zbiegu wschodniej i południowej granicy działki nr 10/8. Z punktu 3 biegnie wzdłuż ul. Obrońców Modlina w kierunku zachodnim, południową granicą działek nr: 10/8, 10/6, 10/5, 10/4, 10/3, 10/2 i 10/1 do punktu 4, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 10/1 dochodzi do punktu 5, znajdującego się u zbiegu z południową granicą działki nr 9/10. Następnie biegnie w kierunku zachodnim południową granicą działek nr 9/10, 9/9 do punktu 6, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i zachodnią granicą działki nr 9/9 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3
Obręb ewidencyjny nr 80, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, położonego u zbiegu zachodniej i północnej granicy działki nr 53/25, w kierunku wschodnim do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 53/25. Z punktu 2 biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 53/25 do punktu 3, a następnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ul Podgórki Tynieckie, południową granicą działki nr 53/25 do punktu 4 i dalej południowo-zachodnią granicą działki nr 53/25 do punktu 5. W punkcie 5 skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 53/25 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4
Obręb ewidencyjny nr 27, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 322/9, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 322/9 do punktu 2 (granica z ul Wadowicką), będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 322/9. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 322/9 do punktu 3. W punkcie 3, będącym północno-wschodnim narożnikiem działki nr 322/9, skręca na południowy zachód i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 322/9 do punktu 4, położonego na południowo-wschodniej granicy działki nr 322/9. Następnie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 322/9 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kraków-Śródmieście

Kompleks 1
Obręb ewidencyjny nr 6, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 21/34, w kierunku północnym, wzdłuż zachodnich granic działek nr: 21/34, 21/61, 21/94, 21/93, 21/92, 21/39 i 21/41 do punktu 2. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr 21/55, 21/134, 21/133 i 21/124 do punktu 3. Z punktu 3 biegnie w kierunku północno-zachodnim południowo-zachodnimi granicami działek nr: 21/124, 21/121, 21/120, 21/86 i 21/84 do punktu 4, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodnich granic działek nr: 21/84, 21/78, 21/77 dochodzi do punktu 5, a następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 21/77 i 21/4 do punktu 6. Z punktu 6 do punktu 7, położonych przy al. gen. Bora-Komorowskiego, granica biegnie na wschód, północnymi granicami działek nr: 21/4 i 21/77. W punkcie 7 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 21/77 i 21/78 do punktu 8. Z punktu 8 biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działki nr 21/78 przez punkty: 9 i 10 do punktu 11, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu 12, a następnie biegnie przez punkty: 13, 14, 15 i wraca przez punkt 12 do punktu 11 (punkty: 12,13,14 i 15 stanowią narożne punkty graniczne działki nr 21/9). Z punktu 11 granica biegnie na południe, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 21/140 przez punkt 16 do punktu 17, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 21/135. W punkcie 17 skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 21/135 biegnie do punktu 18, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 21/135. W punkcie 18 granica skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 21/135, 21/131, 21/130, 21/128, 21/139 dochodzi do punktu 19 (południowo-wschodni narożnik działki nr 21/139), gdzie skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 21/139 do punktu 20, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 21/139. W punkcie 20 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 21 /78 do punktu 21. W punkcie 21, będącym miejscem przecięcia wschodniej granicy działki nr 21/78 z przedłużeniem południowej granicy działki nr 21/34, skręca na zachód i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 6, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1 w kierunku wschodnim do punktu 2 wzdłuż północnych granic działek nr: 21/37 i 21/38 (punkty te położone są przy al. gen Bora-Komorowskiego). W punkcie 2 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 21/38 do punktu 3. Z punktu 3 do punktu 4 biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 21/38 i 21/37. W punkcie 4 skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 21/37 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 2, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 296/8, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 296/8 do punktu 2 (granica z ul. Bronowicką). W punkcie 2 skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działek nr: 296/8 i 296/25 dochodzi do punktu 3 Z punktu 3 biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działki nr 296/25 do punktu 4, a następnie południową granicą działki nr 296/8 i południowo-wschodnią granicą działki nr 296/21 do punktu 5. W punkcie 5 granica skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 296/21 do punktu 6. Od punktu 6 granica biegnie zachodnimi granicami działek nr: 296/21 i 296/8 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kraków-Nowa Huta

Obręb ewidencyjny nr 20, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/210, w kierunku pomocnym do punktu 2, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1/205. Następnie skręca na północny wschód i wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 1/205 dochodzi do punktu 3. W punkcie 3 skręca na północny zachód i biegnie granicą działki nr 1/206 do punktu 4. Od punktu 4 biegnie na wschód granicami działek nr: 1/206, 1/207 i 1/156 do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/156. Następnie skręca na południe i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/156 dochodzi do punktu 6, w którym skręca na wschód, i biegnie południowymi granicami działek nr: 1/156, 1/209 i 1/210 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 1/208 tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami: 7-8-9-10.

Podstrefa Zabierzów

Obręb ewidencyjny Rząska, gmina Zabierzów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 14/33, w kierunku wschodnim, północnymi granicami działek nr: 14/33 i 14/34 do punktu 2. W punkcie 2, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki nr 14/34, skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 14/34 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 14/34. Następnie biegnie w kierunku zachodnim, południowymi granicami działek nr: 14/34 i 14/33 do punktu 4, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/33 do punktu 1, po czym biegnie w kierunku zachodnim do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 14/32. W punkcie 5 skręca na południowy wschód i biegnie granicami działek nr: 14/32 i 13/5 do punktu 6. Tu skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 14/36 dochodzi do punktu 7, gdzie skręca na południe, i biegnie wschodnimi granicami działek nr 14/36 i 14/37 do punktu 8. W punkcie 8 skręca na zachód i południową granicą działki nr 14/37 dochodzi do punktu 9, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 14/37. W punkcie 9 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż terenu linii kolejowej PKP granicami działek nr: 14/37, 13/5 i 14/32 do punktu 10, gdzie skręca na wschód, i biegnie północną granicą działki nr 14/32 przez punkt 5 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tarnów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 200, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1/125, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnych granic działek nr: 1/125, 1/128, 1/129 i 1/146 do punktu 2, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/146. Od punktu 2 do punktu 3 granica biegnie wschodnią granicą działki nr 1/146, a następnie skręca na zachód, i biegnie południowymi granicami działek nr 1/146, 1/145, 1/144, 1/143 do punktu 4 i dalej zachodnimi granicami działek nr: 1/143, 1/128, 1/127, 1/126 i 1/125 do punktu 1, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/267 do punktu 5. Tu skręca na południe i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1/123 dochodzi do punktu 6. Dalej biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowych granic działek nr: 1/123 i 1/122 do punktu 1, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/122 dochodzi do punktu 8. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr 1/122 i 1/123 przez punkt 5 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 200, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/131, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granic działek nr: 1/131, 1/132, 1/133 do punktu 2, gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 1/133, 1/136, 1/141 i 1/142 dochodzi do punktu 3. Od punktu 3 do punktu 4 biegnie południową granicą działki nr 1/142. W punkcie 4 skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1/142 i 1/141 do punktu 5, a następnie w kierunku zachodnim, południową granicą działki nr 1/139, do punktu 6. Z punktu 6 biegnie zachodnimi granicami działek nr: 1/139,1/138, 1/134 i 1/131 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 200, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1 w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 1/257, a następnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy działki nr 1/258, do punktu 2. Od punktu 2 biegnie południowo-zachodnimi granicami działek nr 1/256 i 1/261 do punktu 3, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 1/261 do punktu 4. Z punktu 4 biegnie północnymi granicami działek nr: 1/261 i 1/256 w kierunku wschodnim do punktu 5, położonego na zachodniej granicy działki nr 1/41. W punkcie 5 skręca na południe i biegnie wzdłuż ul. Czystej (działka nr 1/41) wschodnimi granicami działek nr: 1/256, 1/257 i 1/258 przez punkt 1 do punktu 6 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1/259 i dalej granicą działki nr 1/259 do punktu 7, a następnie południową i południowo-zachodnią granicą działki nr 1/259 do punktu 8. Dalej biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1/259 w kierunku wschodnim do punktu 6, po czym skręca na północ i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 66, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się w północno-zachodnim narożniku działki nr 139/16, na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 139/16 do punktu 2. Tu skręca na północ i biegnie po wschodniej granicy działki nr 139/15 do punktu 3. W punkcie 3 granica skręca na wschód i biegnie po północnej granicy działki nr 139/14 do punktu 4, a następnie skręca na północ do punktu 5, usytuowanego w narożniku ogrodzenia wewnętrznego. Tu skręca na wschód i biegnie granicą działki nr 139/14 do punktu 6. W punkcie 6 skręca na południe i biegnie do przecięcia tej linii granicznej z istniejącą ścianą hali wannowej do punktu 7. W punkcie 7 skręca na wschód i biegnie po ścianie hali do punktu 8, znajdującego się na przecięciu przedłużeń ściany wschodniej i północnej hali wannowej, gdzie skręca na południe, i biegnie po wschodniej ścianie hali wannowej i dalej po jej przedłużeniu do punktu 9. W punkcie 9 skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 139/12 do punktu 10, gdzie skręca na południe do punktu 11, znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 139/12. Tu granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowego ogrodzenia Huty Szkła Gospodarczego do punktu 12, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 139/16, następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 139/16 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 66, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 81/1, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 81/1, 82/1, 81/3, 81/4, 83, 85, 81/10 i 86 przez punkty: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 do punktu 17, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 86. W punkcie 17 granica skręca na południe i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 86 biegnie do punktu 18, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 86, a następnie skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 86, 85, 84, 83, 82/1 i 82/2 biegnie przez punkty: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 do punktu 31, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 82/2. Od punktu 31 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 82/2, 82/1 i 81/1 przez punkty: 32, 33, 34, 35 i 36 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny nr 79, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 330/6, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 330/6 i 330/4 przez punkty: 2, 3 i 4 do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 330/4. W punkcie 5 granica skręca na południe i wzdłuż wschodnich granic działek nr: 330/4, 330/6, 330/7, 326/2, 331 i 103/1 biegnie przez punkty: 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 i 15 do punktu 16, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 103/1. Od punktu 16 granica biegnie na zachód południowymi granicami działek nr: 103/1, 331 i 326/2 przez punkty: 17, 18, 19, 20, 21 i 22 do punktu 23, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 326/2. Od punktu 23 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 326/2, 326/3 i 330/6 przez punkty 24 i 25 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręby ewidencyjne nr: 199 i 247, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/86 (obręb nr 247), w kierunku wschodnim do punktu 2, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 347/14 (obręb nr 199), następnie skręca na północ i biegnie granicą działki nr 347/14 przez punkty: 3 i 4 do punktu 5, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 347/14. Następnie biegnie granicą działki nr 347/14 na wschód do punktu 6, gdzie skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 347/14 przez punkty: 7 i 8 do punktu 9 i dalej w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 10 i 11 do punktu 12, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 347/14. Od punktu 12 granica biegnie na wschód wzdłuż północnych granic działek nr: 156/9 (obręb nr 199) i 1/86 (obręb nr 247) przez punkty. 13, 14, 15, 16 i 17 do punktu 18, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/86 (obręb nr 247). W punkcie 18 granica skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/86, 1/92, 1/89, 1/94, 1/96 i 1/66 przez punkty: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34 do punktu 35, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1/66. W punkcie 35 granica skręca na zachód i południową granicą działki nr 1/66 biegnie do punktu 36 będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1/66. Następnie granica skręca na pomoc i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 1/66, 1/96, 1/94, 1/89, 1/92 i 1/86 przez punkty: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47, 48 i 49 do punktu 50, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż granicy działki nr 1/86 biegnie do punktu 51, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1/86. Następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 1/86 przez punkt 52 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Niepołomice

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Podłęże, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 12 (obręb Podłęże), w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy obrębu Podłęże z obrębem Niepołomice, do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 116/1 (obręb Podłęże) i południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1477/2 (obręb Niepołomice). Od punktu 2 granica biegnie w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr 1477/2 do punktu 3, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1477/2. W punkcie 3 skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1476/1 i 1476/2 do punktu 4, usytuowanego na działce nr 1477/1. Następnie skręca na północny wschód i biegnie przez północno-wschodni narożnik działki nr 1477/1 do punktu 5, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1470. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1112 (ul. Grabska) do punktu 6, znajdującego się we wschodnim narożniku działki nr 2637. W punkcie 6 granica skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 2646 do punktu 7, leżącego na skrzyżowaniu granic działek nr: 2646 i 2688 (obręb Niepołomice) z działką nr 116/1 (obręb Podłęże). Dalej granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy obrębu Podłęże z obrębem Niepołomice do punktu 8, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 116/2, przy drodze gminnej oznaczonej jako działka nr 120. Z punktu 8 granica biegnie w kierunku zachodnim, a następnie północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki nr 120 (droga gminna) do punktu 9 i dalej wzdłuż granicy działki nr 13 (droga gminna) do punktu 10, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 12. Od punktu 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 12, do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Niepołomice, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 3, usytuowanego na południowej granicy działki nr 1476/1, w kierunku zachodnim, południową granicą działki nr 1476/1 do punktu 20, następnie skręca na północ i wschodnimi granicami działek nr: 1476/1, 1469/1 i 1468/2 dochodzi do punktu 21, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1468/2, przy ul. Grabskiej. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1112 (ul. Grabska) do punktu 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1470. W punkcie 5 skręca na południowy zachód i biegnie przez północno-wschodni narożnik działki nr 1477/1 do punktu 4, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu 3, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Niepołomice, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2653, położonym przy drodze gminnej, oznaczonej jako działka nr 2646, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 2653, a następnie na wschód wzdłuż północnych granic działek nr: 2656, 2657, 2658, 2661/2, 2661/3, 2661/1 i 2661/4 do punktu 2. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2661/4, 2662/2, 2662/3, 2858/1 i 2859/1 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2859/1. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granic działek nr: 2859/1, 2858/1, 2662/1, 2661/1, 2661/3, 2661/2, następnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2852/2, 2852/3, 2852/1, a następnie na zachód, wzdłuż południowych granic działek nr: 2852/1, 2851/2, 2851/3, 2851/1, 2850, 2849, 2844, 2843, 2842, 2841 i 2840 do punktu 4, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2840. Z punktu 4 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 2840, 2839, 2838, 2837, 2836, 2832, 2831, 2830, 2826 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2826. Z punktu 5 granica biegnie w kierunku zachodnim, południowymi granicami działek nr 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2820, 2819, 2818, 2817, 2816 i 2815/1 do punktu 6, a następnie w kierunku północnym, wzdłuż granic działek nr: 2815/1, 2814/1 i 2813/1 do punktu 7, leżącego na skrzyżowaniu północnej granicy działki nr 2813/1 z drogą gminną, oznaczoną jako działka nr 2646. Z punktu 7 granica biegnie w kierunku północnym, a następnie północno-wschodnim, wzdłuż drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 2646 do punktu 8, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2699. Z punktu 8 granica biegnie początkowo na południe, a następnie na wschód i północ, wzdłuż granicy działki nr 2699 do punktu 9, leżącego na skrzyżowaniu wschodniej granicy działki nr 2699 z północno-wschodnią granicą działki nr 2646 (droga gminna). Z punktu 9 granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 2646 w kierunku północno-wschodnim do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Wola Batorska, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 527/51, w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 527/51 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 527/51. W punkcie 2 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 527/51 i 527/52 do punktu 3, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 527/52. Następnie skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 527/52 i 527/53 do punktu 4, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 527/53. Z punktu 4 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 527/53,527/52 i 527/51 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Niepołomice, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 997/5, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 997/5 przez punkty: 2, 3 i 4 do punktu 5, będącego północnym narożnikiem działki nr 997/5. W punkcie 5 granica skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 997/5 do punktu 6, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 997/5 do punktu 7, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 997/5. Następnie skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 997/5 i 1506 biegnie do punktu 8, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 997/6. Od punktu 8 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 997/6, 1507/4, 1507/6, 1508/2 i 1510/1 do punktu 9, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1510/1. W punkcie 9 granica skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 1510/1 biegnie do punktu 10, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu 11, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1510/1. Od punktu 11 granica biegnie w kierunku północnym granicami działek nr: 1508/2, 1507/6, 1507/4, 1509/2, 997/6, 1505/3 i 997/5 przez punkty: 12, 13, 14 i 15 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Podłęże, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 85/4, w kierunku wschodnim granicą działki nr 85/4 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 85/4, następnie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 85/10, 85/13, 85/14 i 85/15 przez punkty 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu 8, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 85/15. W punkcie 8 granica skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 85/15 biegnie do punktu 9, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 85/15, po czym skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 85/15, 85/14, 85/13, 85/10, 85/9, 85/8, 85/7,85/6, 85/5 i 85/4 przez punkty: 10, 11, 12,13 i 14 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 85/6 tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami: 4-5-13-14.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Podłęże, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1133/3, w kierunku południowym, wzdłuż granicy działki nr 1133/3 do punktu 2, gdzie skręca na zachód, i południowymi granicami działek nr: 1133/3, 1139/2 i 1138/2 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1138/2. W punkcie 3 granica skręca na północny wschód i granicami działek nr: 1138/2 i 1139/2 biegnie do punktu 4, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1139/2, a następnie skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 1133/3 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Krosno

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Przemysłowa, miasto Krosno

Granica rozpoczyna się w punkcie 1 znajdującym się na działce nr 3/13 i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez działkę nr 3/13 do działki nr 3/12, gdzie usytuowany jest punkt 2. Od punktu 2 granica biegnie przez działki nr: 3/12 i 3/13 w kierunku wschodnim do punktu 3, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu 4 usytuowanego na działce nr 3/13. Z punktu 4 granica biegnie w kierunku południowym do punktu 5, a następnie skręca na zachód i północnymi granicami działek nr: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 i 25 oraz terenem działki nr 3/13 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Przemysłowa, miasto Krosno

Granica biegnie od punktu 6, usytuowanego na granicy działek nr 3/12 i 3/7, w kierunku wschodnim przez działkę nr 3/12 do punktu 7, gdzie skręcana południe do punktu 8. W punkcie 8 granica skręca na zachód i biegnie przez działkę nr 3/12 do punktu 9, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3/12 dochodzi do punktu 6, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Białobrzegi, miasto Krosno

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 140/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 140/4 do punktu 2, gdzie skręca na południowy zachód, i granicą działki nr 140/4 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 140/4. W punkcie 3 granica skręca na północny zachód i granicą działki nr 140/4 biegnie do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 140/4, a następnie skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 140/4 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowy Sącz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 119, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 18/3, w kierunku południowym, wzdłuż wschodnich granic działek nr 18/3, 18/5 i 17 do punktu 2, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 17 (granica z ul Tarnowską). W punkcie 2 granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 17 do punktu 3. i dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 16 do punktu 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 16. W punkcie 4 granica skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 16 i 15/11 do punktu 5, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 15/11, następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 15/11 do punktu 6, gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 15/11 i 15/10 dochodzi do punktu 7, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 15/10. Z punktu 7 granica biegnie na wschód północną granicą działki nr 18/3 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne nr: 119 i 120, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 20/1 w obrębie nr 119, w kierunku południowym wzdłuż wschodnich granic działek nr: 20/1 i 20/2 w obrębie nr 119 do punktu 2, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 20/2 (granica z ul. Tarnowską). W punkcie 2 granica skręca na północny zachód i granicą działki nr 20/2 biegnie do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 9/2 w obrębie nr 120, a następnie skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 9/2 dochodzi do punktu 4. Tu skręca na północ i przez działkę nr 9/2 biegnie do punktu 5, usytuowanego na północnej granicy działki nr 9/2. W punkcie 5 granica skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 9/2 do punktu 6, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 20/2, a następnie skręca na wschód i wzdłuż północnych granic działek nr: 20/2 i 20/1 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 120, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 66/4, w kierunku północnym do punktu 2, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 66/4. Następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 66/4 do punktu 3, gdzie skręca na południe, i wschodnią granicą działki nr 66/4 dochodzi do punktu 4, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 66/4. W punkcie 4 granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 66/4 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 110, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 226/9, w kierunku północno-zachodnim do punktu 2, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 226/9. Następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 226/9 do punktu 3, gdzie skręca na pomoc, i granicą działki nr 226/9 dochodzi do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 226/9. W punkcie 4 granica skręca na wschód i północną granicą działki nr 226/9 dochodzi do punktu 5, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 226/9 do punktu 6, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 226/9. Z punktu 6 granica biegnie na zachód, wzdłuż południowej granicy działki nr 226/9 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dobczyce

Obręb ewidencyjny Dobczyce, gmina Dobczyce

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się u zbiegu południowo-wschodniej granicy działki nr 1293/12 z ul Przemysłową, na północ, wzdłuż granicy działki nr 1293/12 do punktu 2. W punkcie 2 skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1293/11 i 1293/7 do punktu 3. W punkcie 3 skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1293/7 do punktu 4. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 1293/7, 1302, 1301 i 1300 do punktu 5. W punkcie 5 skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1300 do punktu 6. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 7, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 1293/11 do punktu 8. W punkcie 8 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1293/12 do punktu 9. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1293/12 do punktu 10. Następnie skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1293/14 do punktu 11. W punkcie 11 skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1293/14 do punktu 12, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1293/12 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się u zbiegu południowo-wschodniej granicy działki nr 1293/12 z działką nr 1178, na północ wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1179 do punktu 2. W punkcie 2 skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184 i 1185 do punktu 3. W punkcie 3 skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1186/7 do punktu 4. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1186/7 do punktu 5, w którym skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1186/7 do punktu 6. Następnie skręca na wschód i dochodzi do punktu 7, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1186/7 do punktu 8. W punkcie 8 skręca na zachód i biegnie do punktu 9, w którym skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1186/7 z działką nr 1186/5 do punktu 10. W punkcie 10 granica skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1186/7, 1185, 1184, 1183, 1181, 1180 i 1179 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gdów

Obręb ewidencyjny Gdów, gmina Gdów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 891/30, w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 891/30 i 892 przez punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 892, następnie skręca na południowy wschód i granicami działek nr: 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 906 i 905 przez punkty: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 i 64 dochodzi do punktu 65, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 905. Od punktu 65 granica biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 905, 906, 907, 902, 909, 913 i 914 przez punkty: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 i 75 do punktu 76, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 914. Tu skręca na północ i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 914 i 916 przez punkt 77 do punktu 78, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 916. Następnie granica skręca na wschód i północnymi granicami działek nr 916, 915, 912, 911 i 910 biegnie przez punkty: 79, 80, 81 i 82 do punktu 83, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 910. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 84, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 891/31. Z punktu 84 granica biegnie na zachód południowymi granicami działek nr: 891/31 i 891/30 do punktu 85, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 891/30, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 891/30 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Oświęcim

Obręb ewidencyjny Monowice, miasto Oświęcim Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 713/7, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 713/7 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 713/7, a następnie skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 713/7, 713/4, 713/5, 714, 715, 716 i 717 biegnie do punktu 3. Od punktu 3 granica biegnie południową granicą działki nr 717 w kierunku zachodnim do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 717, gdzie skręca na północ, i zachodnimi granicami działek nr: 717, 716, 715, 714, 713/5, 713/4 i 713/7 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 681/3, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 681/3 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 681/3, a następnie skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 681/3, 680, 679/1, 679/2, 678/1 i 678/2 biegnie do punktu 3. Od punktu 3 granica biegnie południową granicą działki nr 678/2 w kierunku zachodnim do punktu 4, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 61112, gdzie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 677/2 biegnie do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 61112. Następnie granica skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 677/2 i 677/1 biegnie do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 677/1, gdzie skręca na północ, i zachodnimi granicami działek nr: 677/1, 678/2, 678/1, 679/2, 679/1, 680 i 681/3 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wolbrom

Obręb ewidencyjny Wolbrom, gmina Wolbrom

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 4970/498, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 4970/498 przez punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, usytuowanego na północno-wschodniej granicy działki nr 4970/498, w miejscu przecięcia z przedłużeniem południowo-wschodniej granicy działki nr 4970/498. W punkcie 7 granica skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 8. Dalej biegnie w tym samym kierunku po południowo-wschodniej granicy działki nr 4970/498 do punktu 9, gdzie skręca na zachód, i biegnie do punktu 10, usytuowanego na działce nr 4970/498. Następnie skręca na północ i biegnie do punktu 11, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 4970/40. Od punktu 11 biegnie wzdłuż granicy działki nr 4970/498 w kierunku północno-wschodnim do punktu 12, gdzie skręca na północ, i granicą działki nr 4970/498 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Słomniki

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Januszowice, gmina Słomniki

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 447, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnych granic działek nr 447 i 448/1 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 448/1, a następnie do punktu 3, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 448/2. Od punktu 3 granica biegnie w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 448/2, 449/1, 449/2 i 450 do punktu 4, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 450, gdzie skręca na południe, i granicą działki nr 450 dochodzi do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 450. Następnie skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 450, 449/2,449/1 i 448/2 biegnie do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 448/2. Tu skręca na północny zachód i granicą działki nr 448/2 biegnie do punktu 3, gdzie skręca na południowy zachód do punktu 2, a następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 448/1 do punktu 7, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 448/1. Z punktu 7 granica biegnie na zachód południowymi granicami działek nr: 448/1 i 447 do punktu 8, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 447, a następnie skręca na pomoc i zachodnią granicą działki nr 447 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Januszowice, gmina Słomniki

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 466, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnych granic działek nr: 466 i 465 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 465, gdzie skręca na południe, i wschodnią granicą działki nr 465 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 465. Od punktu 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim granicami działek nr 465 i 466 do punktu 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 466, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 466 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Januszowice, gmina Słomniki

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 463, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnych granic działek nr 463, 461, 458/1, 457/1 i 456/1 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 456/1, gdzie skręca na południe, i wschodnią granicą działki nr 456/1 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 456/1. Od punktu 3 granica biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 456/1, 457/1 i 458/1 do punktu 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 458/1, a następnie skręca na południowy zachód do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 460. W punkcie 5 granica skręca na północny zachód i wzdłuż granic działek nr: 460, 462 i 464 biegnie do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 464, a następnie skręca na północ i granicą działki nr 464 biegnie do punktu 7, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 464. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granic działek nr: 464, 462 i 460 biegnie do punktu 8, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 460. Od punktu 460 granica biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 460 do punktu 5, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 4, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 458/1 do punktu 9. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim granicami działek nr: 458/1, 461 i 463 do punktu 10, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 463. W punkcie 10 granica skręca na północ i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 463 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Słomniki, gmina Słomniki

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1212, w kierunku południowo-wschodnim północno-wschodnimi granicami działek nr: 1212, 1213 i 1214 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1214, a następnie skręca na południowy zachód i granicą działki nr 1214 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1214. Tu skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 1214 biegnie do punktu 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1214. Od punktu 4 granica biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 1214 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1213, gdzie skręca na północny zachód, i wzdłuż granic działek nr: 1213 i 1211 biegnie do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1211, a następnie skręca na północny wschód i granicami działek nr: 1211 i 1212 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Prandocin Wysiołek, gmina Słomniki

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 155/6, w kierunku południowo-wschodnim, granicami działek nr: 155/6, 155/5 i 155/4 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 155/4, następnie skręca na południe i granicą działki nr 155/4 biegnie do punktu 3, gdzie skręca na północny zachód, i dalej granicą działki nr 155/4 biegnie do punktu 4, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 155/10. Od punktu 4 granica biegnie w kierunku południowym granicą działki nr 155/10 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 155/10, gdzie skręca na północny zachód, i granicami działek nr: 155/10 i 155/2 biegnie do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 155/2, następnie skręca na północ i granicami działek nr: 155/2 i 155/6 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Andrychów

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Andrychów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1610/44, w kierunku południowym, wschodnią granicą działek nr: 1610/44 i 1610/45 do punktu 2, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/59. Z punktu 2 skręca w kierunku wschodnim i północną granicą działki nr 1610/59 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1610/34. Od punktu 3 granica biegnie na północ zachodnią granicą działki nr 1610/34 do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/34, a następnie skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 1610/34 biegnie do punktu 5, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1610/34. W punkcie 5 skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1610/34 biegnie do punktu 6, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż południowej granicy działki nr 1610/34 biegnie do punktu 7, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1610/59, skąd zachodnimi granicami działek nr 1610/12 i 1610/11 biegnie do punktu 8, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/11, i dalej na wschód południową granicą działki nr 1610/11 do punktu 9, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1610/11. Z punktu 9 granica biegnie na północ wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1610/11 i 1610/12 do punktu 10, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/75, gdzie skręca na wschód, i północną granicą działki nr 1610/75 biegnie do punktu 11, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1610/75. Następnie skręca na południe i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1610/75 biegnie do punktu 12, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 3025/105, następnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1779/1 biegnie w kierunku zachodnim do punktu 13, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 3025/110. W punkcie 13 skręca w kierunku północnym i wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 3025/110, 3025/109 i 3025/108 biegnie do punktu 14, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 3025/108. Następnie biegnie na zachód wzdłuż północnej granicy działki nr 3025/108 do punktu 15, będącego jej północno-zachodnim narożnikiem. W punkcie tym skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 3025/108, 3025/109, 3025/110 i 1779/1 do punktu 16, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1779/1, następnie skręca na wschód i wzdłuż pomocnych granic działek nr: 1610/74 i 1610/40 biegnie do punktu 17, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/40. Od punktu 17 granica biegnie na południe zachodnią granicą działki nr 1610/40 do punktu 18, a następnie skręca na wschód i północną granicą działki nr 1610/76 biegnie do punktu 19, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1610/76. Z punktu 19 granica biegnie na południe wschodnimi granicami działek nr: 1610/76 i 1610/77 do punktu 20, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1610/77. W punkcie tym skręca na wschód i południową granicą działki nr 1610/61 biegnie do punktu 21, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1610/62, następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 1610/62 biegnie do punktu 22, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1610/62. Następnie skręca na wschód i północną granicą działki nr 1610/62 biegnie do punktu 23, gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 1610/62 i 1610/65 biegnie do punktu 24, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1610/65. Dalej granica biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 1610/65 i 1610/63 do punktu 25 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1610/63, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 1610/63 oraz granicą działki nr 1610/62 biegnie do punktu 21, skąd wzdłuż południowej granicy działki nr 1610/61 biegnie do punktu 20. Od punktu 20 granica biegnie w kierunku zachodnim południowymi granicami działek nr: 1610/77, 1610/78 i 1610/53 przez punkty: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 do punktu 37, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1610/53. W punkcie tym granica skręca na północ i zachodnimi granicami działek nr: 1610/53 i 1610/58 biegnie przez punkty: 38, 39, 40 i 41 do punktu 42, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1610/45. Następnie granica skręca na zachód i wzdłuż południowych granic działek nr: 1610/45 i 1610/44 biegnie do punktu 43, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/44, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1610/44 biegnie do punktu 44, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/44. W punkcie tym skręca na wschód i północną granicą działki nr 1610/44 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz obszaru podstrefy znajdują się działki nr: 1610/38 i 1610/71 tworzące enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami: 45-46-47-48-49-50-51.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama