| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 września 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1552, z 2009 r. Nr 64, poz. 537 oraz z 2010 r. Nr 196, poz. 1299) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 558,7185 ha, położone na terenie miast: Bochnia, Bukowno, Kraków, Krosno, Limanowa, Nowy Sącz, Oświęcim i Tarnów oraz gmin: Andrychów, Bochnia, Boguchwała, Chełmek, Dobczyce, Gdów, Książ Wielki, Niepołomice, Skawina, Słomniki, Wolbrom, Zabierzów i Zator.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Krakowskiego Parku Technologicznego:

a) w Podstrefie Kraków-Podgórze skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 3,

b) w Podstrefie Kraków-Śródmieście dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu:

„Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 51, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 16/4, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 16/4 do punktu 2, gdzie skręca na południe, i wschodnią granicą działki nr 16/4 dochodzi do punktu 3 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 16/4. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 16/4 dochodzi do punktu 4, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 16/4 przez punkty 5 i 6 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Tarnów:

– opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 200, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1/125, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 1/125, 1/128, 1/129 i 1/146 do punktu 2 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/146. Z punktu 2 granica biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 1/146 do punktu 3, gdzie skręca na zachód, i biegnie południowymi granicami działek nr: 1/146 i 1/145 do punktu 4. Tu skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 1/145 do punktu 5. W punkcie 5 skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 1/128 do punktu 6 usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku tej działki. Stąd biegnie w kierunku północnym zachodnimi granicami działek nr: 1/128, 1/127, 1/126 i 1/125 do punktu 1, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/268 do punktu 7. Tu skręca na południe i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1/123 dochodzi do punktu 8. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż południowych granic działek nr: 1/123 i 1/122 do punktu 9, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/122 dochodzi do punktu 10. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/122 i 1/123 przez punkt 7 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”,

– opis granic i terenu Kompleksu 7 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 7

Obręby ewidencyjne nr: 199 i 247, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/86, w kierunku wschodnim do punktu 2 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 347/14. Tu skręca na północ i biegnie granicą działki nr 347/14 przez punkty: 3 i 4 do punktu 5 będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 347/14. Stąd biegnie granicą działki nr 347/14 na wschód do punktu 6, gdzie skręca na południe, i biegnie wschodnią granicą działki nr 347/14 przez punkty: 7 i 8 do punktu 9. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 10 i 11 do punktu 12, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 347/14. Z punktu 12 granica biegnie na wschód przez punkty: 13, 14, 15, 16 i 17 do punktu 18, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/86. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 19, 20, 21, 22 dochodzi do punktu 23. Stąd biegnie na wschód do punktu 24, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu 25, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 26. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 27, w którym załamuje się na południowy wschód, i przez punkt 28 dochodzi do punktu 29. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 30, z którego biegnie na zachód do punktu 31. Stąd biegnie na południe przez punkty: 32, 33 i 34 do punktu 35, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1/66. W punkcie 35 skręca na zachód i południową granicą działki nr 1/66 dochodzi do punktu 36, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1/66. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 37, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu 38. Stąd biegnie na północ przez punkty: 39, 40, 41 do punktu 42, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 43. Tu skręca na północ i biegnie do punktu 44, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 45. Stąd biegnie na północ przez punkty: 46, 47 do punktu 48. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 49 dochodzi do punktu 50, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż południowej granicy działki nr 1/86 dochodzi do punktu 51 będącego południowo-zachodnim narożnikiem tej działki. Tu skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 1/86 przez punkt 52 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”,

d) w Podstrefie Niepołomice opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Niepołomice, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2653, początkowo na południe wzdłuż granicy działki nr 2653, a następnie na wschód wzdłuż północnych granic działek nr: 2656, 2657, 2658, 2661/2, 2661/3, 2661/1 i 2661/4 do punktu 2. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2661/4, 2662/2, 2662/3, 2858/1 i 2859/1 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2859/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granic działek nr: 2859/1, 2858/1, 2662/1, 2661/1, 2661/3, 2661/2, następnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2852/2, 2852/3, 2852/1, a następnie na zachód, wzdłuż południowych granic działek nr: 2852/1, 2851/2, 2851/3, 2851/1, 2850, 2849, 2844, 2843, 2842 i 2841 do punktu 4, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2840. Z punktu 4 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 2840, 2839, 2838, 2837, 2836, 2832, 2831, 2830, 2826 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2825. Z punktu 5 granica biegnie w kierunku zachodnim, południowymi granicami działek nr: 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2820, 2819, 2818, 2817, 2816 i 2815/1 do punktu 6, a następnie w kierunku północnym, wzdłuż granic działek nr: 2815/1, 2814/1 i 2813/1 do punktu 7, leżącego na skrzyżowaniu północnej granicy działki nr 2813/1 z drogą gminną, oznaczoną jako działka nr 2646. Z punktu 7 granica biegnie w kierunku północnym, a następnie północno-wschodnim, wzdłuż drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 2646 do punktu 8, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2700. Z punktu 8 biegnie początkowo na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2701, a następnie na wschód południowymi granicami działek nr: 2700 i 2699 i dalej na północ wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2699 do punktu 9, zlokalizowanego na styku granicy działki nr 2699 z drogą gminną. Z punktu 9 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 2698, 2697, 2696, 2695, 2647, 2652 i 2653 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”,

e) w Podstrefie Nowy Sącz skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 3,

f) w Podstrefie Oświęcim dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów: 3 i 4 w brzmieniu:

„Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Monowice, miasto Oświęcim

Granica biegnie od punktu 1 w kierunku wschodnim do punktu 2, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu 3. Stąd biegnie na zachód do punktu 4, gdzie skręca na północ, i dochodzi do punktu 5. Stąd biegnie na wschód do punktu 6, w którym skręca na północ, i biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks położony jest we wschodniej części działki nr 1773/77.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Dwory I, miasto Oświęcim

Granica biegnie od punktu 1, położonego powyżej północno-zachodniego narożnika działki nr 2653/207, w kierunku wschodnim do punktu 2, gdzie skręca na południe, i przez punkty: 3 i 4 dochodzi do punktu 5. W punkcie 5 skręca na zachód i biegnie do punktu 6, gdzie zmienia kierunek na północny, i przez punkt 7 dochodzi do punktu 8. Stąd biegnie na zachód do punktu 9, gdzie skręca na północ, i przez punkty: 10, 11 i 12 dochodzi do punktu 13. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”,

g) opis granic i terenu Podstrefy Słomniki otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Słomniki

Obręb ewidencyjny Słomniki, gmina Słomniki

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1212, w kierunku południowo-wschodnim północno-wschodnimi granicami działek nr: 1212, 1213 i 1214 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1214, a następnie skręca na południowy zachód i granicą działki nr 1214 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1214. Tu skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 1214 biegnie do punktu 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1214. Od punktu 4 granica biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 1214 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1213, gdzie skręca na północny zachód, i wzdłuż granic działek nr: 1213 i 1211 biegnie do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1211, a następnie skręca na północny wschód i granicami działek nr: 1211 i 1212 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”,

h) w Podstrefie Bochnia:

– opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Bochnia-2, miasto Bochnia

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północny narożnik działki nr 588, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 592. Tu skręca na południowy zachód i wschodnią granicą działki nr 592 dochodzi do punktu 3, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 611/6. Z punktu 3 granica biegnie na południowy wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 611/6 do punktu 4, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 611/6. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 5, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 627/4. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 6, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 627/1. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 7, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 628/2. Z punktu 7 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 8, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 493. Następnie skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 9, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 10, położonego na granicy działki nr 600. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”,

– opis granic i terenu Kompleksu 3 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Bochnia-2, miasto Bochnia

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1386/7, w kierunku wschodnim do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1386/7. Tu skręca na południowy wschód i wschodnią granicą działki nr 1386/7 dochodzi do punktu 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku tej działki. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 4, następnie skręca na zachód i dochodzi do punktu 5, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do punktu 6, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1386/7. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1386/7 i 1368/2 przez punkt 7 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”,

i) w Podstrefie Limanowa skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 6,

j) w Podstrefie Zator:

– opis granic i terenu Kompleksu 4 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 4

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 20, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 3/11, położonej w obrębie nr 4, w kierunku północno-wschodnim granicą działki nr 3/11 do punktu 21 będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 3/11. Stąd biegnie na wschód granicą działki nr 3/11 do punktu 22 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 3/11. Następnie skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 3/11 dochodzi do punktu 23, gdzie skręca na zachód i biegnie przez punkt 24 do punktu 25. Tu skręca na południe i granicami działek nr: 3/11, 39/1 i 41/1 położonych w obrębie nr 4 biegnie przez punkty: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34 do punktu 35 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 41/1. W punkcie 35 skręca na zachód i południowymi granicami działek nr 41/1 i 3/11 biegnie do punktu 36 będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 342/13 położonej w obrębie nr 4. Stąd biegnie na południowy wschód północno-wschodnimi granicami działek nr: 342/13, 51/7 i 49/10, położonych w obrębie nr 4 i działki nr 244/5, położonej w obrębie nr 6, do punktu 37 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 244/5. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 244/5 dochodzi do punktu 38 stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki. W punkcie 38 skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 1/9, położonej w obrębie nr 6, do punktu 39. Następnie skręca na północny zachód i biegnie południowo-zachodnimi granicami działek nr: 1/9, 243/1 z obrębu nr 6 i działek nr: 49/10, 51/7, 342/13, 35/3, 34/3 i 3/11 z obrębu nr 4 przez punkty: 40, 41, 42 i 43 do punktu 20, od którego rozpoczęto opis.”,

– dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów: 8 i 9 w brzmieniu:

„Kompleks 8

Obręb ewidencyjny nr 4, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 58, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 48/2, w kierunku wschodnim granicą działki nr 48/2 do punktu 59 będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 48/2. Tu skręca na południe i granicą działki nr 48/2 dochodzi do punktu 60 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 48/2. Z punktu 60 biegnie na wschód północną granicą działki nr 49/2 do punktu 61, a następnie na północ zachodnią granicą działki nr 50/1 do punktu 62 będącego północnym narożnikiem działki nr 50/1. Tu skręca na południowy wschód i granicami działek nr: 50/1 i 49/2 dochodzi do punktu 63 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 49/2. Z punktu 63 biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 49/2 do punktu 64, gdzie skręca na północny wschód, i granicami działek nr: 49/2 i 48/2 dochodzi do punktu 58, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny nr 4, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 65, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 3/17, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 3/17 przez punkt 66 do punktu 67, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie granicami działek nr: 3/17, 34/1, 35/1, 342/7, 51/1 i 49/4 przez punkty: 68 i 69 do punktu 70 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 49/4. Z punktu 70 granica biegnie na zachód południową granicą działki nr 49/4 do punktu 71 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 49/4, a następnie skręca na północny zachód i granicami działek nr: 49/4, 50/3, 342/6 i 33/3 dochodzi do punktu 72, w którym skręca na wschód, i granicą działki nr 33/3 biegnie do punktu 73. W punkcie 73 skręca na północ i biegnie do punktu 74, gdzie skręca na zachód, i biegnie do punktu 75 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 32/3. W punkcie 75 skręca na północny zachód i granicą działki nr 3/17 dochodzi do punktu 65, od którego rozpoczęto opis.”,

k) skreśla się opis granic i terenu Podstrefy Gorlice,

l) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Krakowskiego Parku Technologicznego dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Skawina, Bukowno i Chełmek w brzmieniu:

„Podstrefa Skawina

Obręb ewidencyjny Skawina, gmina Skawina

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2274/12, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2274/12 do punktu 2 położonego w północnym narożniku działki nr 2274/12, a następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2274/12 przez punkty: 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do punktu 9 położonego we wschodnim narożniku działki nr 2274/12. Z punktu 9 granica biegnie na południowy zachód wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2274/12 i 2273/1 przez punkt 10 do punktu 11 usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2273/1. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 2273/1 biegnie do punktu 12 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2273/1. Następnie granica skręca na północny wschód i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 2273/1 i 2274/12 przez punkty: 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bukowno

Obręb ewidencyjny Wodąca, miasto Bukowno

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 321, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 321 do punktu 2 będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 321, a następnie skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 321, 322, 323, 324, 325, 326 i 327 dochodzi do punktu 3 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 327. Z punktu 3 biegnie na wschód północną granicą działki nr 328 do punktu 4 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 328, gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 328, 329, 330, 332, 333, 334/2, 335, 336 i 337 dochodzi do punktu 5 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 337. Tu skręca na wschód i północną granicą działki nr 583/1 biegnie do punktu 6 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 583/1, a następnie skręca na południe i granicami działek nr: 583/1, 347, 348 dochodzi do punktu 7 będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 348. Tu skręca na zachód i granicą działki nr 348 biegnie do punktu 8, gdzie skręca na północ, i granicami działek nr: 348, 347 i 583/1 dochodzi do punktu 9, w którym skręca na wschód, i biegnie granicą działki nr 583/1 do punktu 10. Z punktu 10 granica biegnie na południe granicami działek nr: 583/1, 343 i 584 do punktu 11, stanowiącego narożnik działki nr 584, a następnie skręca na zachód, i biegnie granicą działki nr 584 przez punkt 12 do punktu 13, gdzie skręca na południe, i granicami działek nr: 584, 354 i 355 biegnie do punktu 14 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 355. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 355 biegnie do punktu 15 usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 355. Z punktu 15 biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 355, 354, 584 do punktu 16 będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 350. Stąd biegnie początkowo na wschód wzdłuż południowej granicy działki nr 350 do punktu 17, a następnie na północ do punktu 18 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 349. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 349 biegnie do punktu 19 usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 349. Z punktu 19 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 349, 584, 343, 583/2, 337, 336, 335, 334/1, 333, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322 i 321 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 20, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 585, w kierunku południowym wschodnimi granicami działek nr: 585, 361 i 362 do punktu 21 będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 362. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 362 dochodzi do punktu 22 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 362. Z punktu 22 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 362, 361 i 585 do punktu 23 usytuowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 585, a następnie skręca na wschód i północną granicą działki nr 585 biegnie do punktu 20, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 24, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 588/2, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 588/2 do punktu 25, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 588/2, a następnie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 588/2 biegnie do punktu 26. Z punktu 26 granica biegnie południową granicą działki nr 588/2 w kierunku zachodnim do punktu 27, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 588/2, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 588/2 biegnie do punktu 24, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chełmek

Obręb ewidencyjny Chełmek, gmina Chełmek

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 836/90, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 836/90 do punktu 2, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 836/91, a następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 3 i 4 do punktu 5 usytuowanego na wschodniej granicy działki nr 836/90. Tu skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 836/90 dochodzi do punktu 6 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 836/90. W punkcie 6 skręca na południowy zachód i biegnie południowymi granicami działek nr: 836/90 i 836/170 przez punkty: 7, 8, 9, 10 i 11 do punktu 12 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 836/170. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki nr 836/170 przez punkty: 13, 14 i 15 do punktu 16, gdzie skręca na wschód, i biegnie przez punkty nr: 17, 18 i 19 zlokalizowane w północnej części działki nr 836/170 do punktu 20 usytuowanego na zachodniej granicy działki nr 836/90. Tu skręca na północ i biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2011 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »