| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1555, z 2009 r. Nr 112, poz. 919 oraz z 2010 r. Nr 39, poz. 208) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1134,9646 ha, położone na terenach miast: Dębica, Gorlice, Jarosław, Leżajsk, Lubaczów, Lublin, Mielec, Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sanok, Szczecin, Zamość oraz gmin: Dębica, Głogów Małopolski, Jarosław, Kolbuszowa, Laszki, Leżajsk, Ostrów, Ropczyce, Trzebownisko i Zagórz.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC na końcu dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Szczecin w brzmieniu:

„Podstrefa Szczecin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Szczecin – 4069, Dąbie 69

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3/10, 3/9 i 3/15, wzdłuż granicy między działką 3/15 a działkami: 3/10, 3/6 i 3/7, w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 2, 3, 4, 5 do pkt nr 6. W pkt nr 6 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 7, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3/7. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek: 3/7 i 3/6 przez pkt nr: 8, 9, 10 do pkt nr 11, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3/6. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki 3/6 przez pkt nr: 12, 13, 14 do pkt nr 15, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 3/6. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 3/6 i 3/9 do pkt nr 16, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3/6, 3/9 i 3/10. Stąd biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki 3/10 do pkt nr 17. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Szczecin – 4002, Dąbie 2

Granica biegnie od pkt nr 18, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 7/12, 7/9 i 9/50, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy między działką 7/12 a działkami: 7/9 i 7/14 przez pkt nr 19 do pkt nr 20, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 7/12, 7/10, 7/14 i 7/13. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 7/14 a działką 7/13 przez pkt nr 21 do pkt nr 22, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 7/13, 7/14 i 6. Stąd biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki 7/14 do pkt nr 23. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 6 z działkami: 7/14 i 7/9 przez pkt nr 24 do pkt nr 25, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 6, 8, 9/50 i 7/9. W pkt nr 25 skręca na zachód i biegnie do pkt nr 26, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Szczecin – 4018, Dąbie 18

Granica biegnie od pkt nr 27, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 98/1, 1 i 2, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki 99 z działkami: 2, 3 i 4 przez pkt nr: 28, 29, 30 do pkt nr 31. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 32, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 95/3 i 12/2 oraz 4 i 5. W pkt nr 32 skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 5 z działką 12/2 do pkt nr 33, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 12/2, 95/2, 8 i 5. W pkt nr 33 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 5 z działkami: 8, 12, 11, 8, 10 i 97/1 przez pkt nr: 34, 35, 36, 37, 38, 39 do pkt nr 40. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 5 i 1 przez pkt nr 41 do pkt nr 27, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Szczecin – 4806, Dąbie 806

Granica biegnie od pkt nr 33, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 12/2, 95/2, 8 i 5 w kierunku północnym do pkt nr 42, gdzie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 95/2 z działkami: 7, 8 i 9 przez pkt nr 43 do pkt nr 44. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt nr 45 dochodzi do pkt nr 46, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 8 z działką 12 do pkt nr 34, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 8, 12 i 5. W pkt nr 34 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 8 z działką 5 do pkt nr 33, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Szczecin – 4086, Dąbie 86

Granica biegnie od pkt nr 39, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 8, 97/1 i 5, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy między działką 5 a działkami: 8, 10, 11 i 12 przez pkt nr: 38, 37, 36, 35 do pkt nr 34, położonego u zbiegu granic działek: 5, 8 i 12. W pkt nr 34 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 12 a działkami: 8, 10 i 12, położonymi w obrębie 4806, przez pkt nr 46 do pkt nr 47, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 12, 13 i 1. W pkt nr 47 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 12 i działką 1 oraz między działką 15 i działką 3 przez pkt nr 48 do pkt nr 49. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 16 do pkt nr 50, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 16, 18/2, 1 i 3. W pkt nr 50 skręca na południe i dochodzi do pkt nr 51, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 52 do pkt nr 53, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 33, 97/2 i 3. W pkt nr 53 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr: 54, 55, 56, 57 dochodzi do pkt nr 58. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 8 z działką 97/1 do pkt nr 39, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Szczecin – 4214, Dąbie 214

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 59, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 17/1, 18/1 i 35/5, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki 35/5 z działkami: 18/1 i 19/1 do pkt nr 60, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 35/5, 20/1 i 19/1. W pkt nr 60 skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 19/1 z działką 20/1 do pkt nr 61, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 19/1. W pkt nr 61 skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 19/1 i 18/1 do pkt nr 62. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 18/1 do pkt nr 59, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 63, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 21/1, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 21/1 z działką 20/1 do pkt nr 64. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 35/5 z działkami: 21/1 i 22/1 do pkt nr 65, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 22/1. W pkt nr 65 skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 22/1 z działką 23/1 do pkt nr 66, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 22/1. W pkt nr 66 skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 22/1 i 21/1 do pkt nr 63, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 67, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 27/1, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 27/1 z działką 26/1 do pkt nr 68. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 35/5 z działkami: 27/1, 28/1 i 29/1 do pkt nr 69, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 35/5, 16 i 17 oraz 29/1. W pkt nr 69 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 30, położonej w obrębie 4014, z działkami: 29/1, 30/1, 31/1 i 32/1 do pkt nr 70. W pkt nr 70 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 32/1 z działką 33/1 do pkt nr 71, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 32/1. W pkt nr 71 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 32/1, 31/1, 30/1, 29/1, 28/1 i 27/1 przez pkt nr: 72, 73, 74, 75, 76, 77 do pkt nr 67, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Szczecin – 4014, Dąbie 14

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 78, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 34/1, 32 i 33/1, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki 34/1 z działkami 32 i 31 oraz wzdłuż granicy działki 19 z działkami: 30 i 18 przez pkt nr: 79, 80 do pkt nr 81, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 19. W pkt nr 81 skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 17 z działkami: 19, 20, 21, 22 i 23 przez pkt nr 82 do pkt nr 83, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 23. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki 23 z działkami: 24, 25, 26 i 27 do pkt nr 84. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 28 do pkt nr 85, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 28. W pkt nr 85 skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 35/1 z działkami: 28, 29, 31 i 32 do pkt nr 86, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 32. W pkt nr 86 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 32 do pkt nr 78, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 87, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki 2 z działką 611/11 do pkt nr 88, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2. W pkt nr 88 skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 2, 3 i 4 przez pkt nr: 89, 90 do pkt nr 91. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 4 z działką 5 do pkt nr 92, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 4. W pkt nr 92 skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 16 z działkami: 4, 3 i 2 do pkt nr 87, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 93, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 6, w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki 6 do pkt nr 94, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 6. W pkt nr 94 skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 6, 7, 8, 9, 10, 64, 11, 12 i 13 przez pkt nr: 95, 96, 97, 98 do pkt nr 99, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 13. W pkt nr 99 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 13 z działką 14 do pkt nr 100, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 13. W pkt nr 100 skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 16 z działkami: 13, 12, 11, 64, 10, 9, 8, 7, 6 przez pkt nr: 101, 102 do pkt nr 93, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »