reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 925,6674 ha, położone na terenach miast: Dębica, Gorlice, Jarosław, Leżajsk, Lubaczów, Lublin, Mielec, Ropczyce, Sanok i Zagórz oraz gmin: Dębica, Głogów Małopolski, Jarosław, Laszki, Leżajsk, Ostrów i Trzebownisko.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 120, poz. 757 i Nr 135, poz. 914, z 2001 r. Nr 30, poz. 333 i Nr 107, poz. 1174, z 2002 r. Nr 64, poz. 585, z 2003 r. Nr 3, poz. 35 i Nr 227, poz. 2246 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 694 i Nr 95, poz. 940.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 163, Nr 182, poz. 1299 i Nr 212, poz. 1557), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1555)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC

Podstrefa Mielec

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Mielec Przemysłowy

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 141/1, w kierunku zachodnim przez główną bramę wjazdową i dalej wzdłuż ogrodzenia terenu przemysłowego, będącego jednocześnie południowymi granicami działek: 150/5, 171/7, 171/2, 171/6, 171/8, 172/6, 189/9, 188/9 do pkt nr 2, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 188/9. Następnie biegnie wzdłuż południowych granic działek: 180/5, 180/3, i przecinając tory bocznicy kolejowej do elektrociepłowni, dochodzi wzdłuż południowej granicy działki 184 do pkt nr 3, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 184. Od pkt nr 3 biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki 184 będącą jednocześnie granicą terenu przemysłowego i dochodzi do pkt nr 4, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 184. W pkt nr 4 przecina tor bocznicy kolejowej do elektrociepłowni i biegnie dalej w kierunku północnym zachodnią granicą działki 203/6, będącą jednocześnie granicą terenu przemysłowego, a następnie przecina tor bocznicy kolejowej do H7 i dalej biegnie zachodnią granicą działki 203/5, przecina tor bocznicy do terenu przemysłowego i dalej, biegnąc zachodnią granicą działki 203/7 stanowiącą jednocześnie granicę terenu przemysłowego, dochodzi do pkt nr 5, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 203/7. W pkt nr 5 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia terenu przemysłowego będącego jednocześnie południowo-zachodnią granicą działki 196/13 do pkt nr 6, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 196/13. Od pkt nr 6 biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ogrodzenia, południowymi granicami działek: 34/10, 34/11, 32/2, 32/1, 31, 28 do pkt nr 7, i dalej granicą działki 29 przez pkt nr: 8, 9, 10, 11 do pkt nr 12. Od pkt nr 12 biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż ogrodzenia będącego jednocześnie granicą terenu lotniska, i dalej południową granicą działki 28 do pkt nr 13. W pkt nr 13, usytuowanym w narożniku ogrodzenia lotniska przy ul. Kosmonautów, będącego jednocześnie południowo-zachodnim narożnikiem działki 26/2, skręca w kierunku północnym do pkt nr 14 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 26/2. W pkt nr 14 skręca na wschód i biegnie do pkt nr 15 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 26/2, 26/1 i 21. W pkt nr 15 skręca na północ i biegnie zachodnią, a następnie północną granicą działki 21 (stanowiącą drogę) do pkt nr 16 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 21, 22 i 20. W pkt nr 16 skręca na północ, i dalej na niewielkim odcinku na wschód, i dochodzi do pkt nr 17 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 22. W pkt nr 17 skręca na południe i biegnie do pkt nr 18 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 12/4. W pkt nr 18 skręca na wschód i biegnie przez pkt nr 19 do pkt nr 20, wzdłuż granicy działki 12/4 z działkami: 17 i 12/2. W pkt nr 20 skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt nr 21 do pkt nr 22, wzdłuż granicy działki 12/1 z działkami: 12/2 i 12/3. W pkt nr 22 skręca na zachód i biegnie przez pkt nr: 23, 24, 25, 26, 27, 28 wzdłuż granicy działki 12/4 z działkami: 12/3, 15/4, 10, 14, 13, 11 do pkt nr 29 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 11. W pkt nr 29 skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki 11 przez pkt nr 30 do pkt nr 31, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 11. Z pkt nr 31 biegnie na południe i dochodzi do pkt nr 32, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki 6/6. Z pkt nr 32 biegnie w kierunku wschodnim, północnymi granicami działek: 6/9 i 6/10 do pkt nr 33, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie wschodnią granicą działek: 6/10 i 6/11 przez pkt nr 34 do pkt nr 35. Z pkt nr 35 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 6/11 biegnie wzdłuż ogrodzenia lotniska przez pkt nr: 36, 37, 38, 39 do pkt nr 40. W pkt nr 40 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 5 do pkt nr 41. W pkt nr 41 skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 42. W pkt nr 42 skręca na południe i biegnie do pkt nr 43 wzdłuż wschodniej granicy działki 5. W pkt nr 43 skręca na wschód i biegnie przez pkt nr: 44, 45 do pkt nr 46, położonego na brzegu rowu Potok. W pkt nr 46 skręca na południe i biegnie przez pkt nr: 47, 48, 49 do pkt nr 50 wzdłuż zachodniego brzegu rowu Potok. W pkt nr 50 skręca na zachód i biegnie do pkt nr 51. W pkt nr 51 skręca na południe i biegnie przez pkt nr: 52 i 53 wschodnią i południową granicą działki 80/10 do pkt nr 54. Od pkt nr 54 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż ogrodzenia, wschodnią granicą działki 94/6 do pkt nr 55, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki 94/6. W pkt nr 55 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia, będącego jednocześnie granicą terenu przemysłowego, północną granicą działki 81/2 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. Działka 23/3 nie wchodzi w skład wyżej opisanego obszaru.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 56, zlokalizowanego w środku istniejącej bramy wjazdowej do elektrociepłowni leżącego jednocześnie na północnej granicy działki 52, w kierunku wschodnim wzdłuż ściany budynku portierni i dalej wzdłuż ogrodzenia elektrociepłowni od ul. Wojska Polskiego północną granicą działki 52 do pkt nr 57, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku ogrodzenia elektrociepłowni i działki 52. Dalej biegnie północną granicą działki 51 do pkt nr 58, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 51. Od pkt nr 54 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki 51, do pkt nr 59, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 51, i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki 51 do pkt nr 60, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 51. Z pkt nr 60 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ogrodzenia elektrociepłowni, stanowiącego jednocześnie południową granicę działki 52, do pkt nr 61, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 52 i ogrodzenia elektrociepłowni. Od pkt nr 61 biegnie wzdłuż ogrodzenia elektrociepłowni w kierunku północnym zachodnią granicą działki 52 do pkt nr 62, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 52 i ogrodzenia elektrociepłowni. Od pkt nr 62 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia elektrociepłowni do pkt nr 56, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 63, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 63/2, w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 64 i dalej w kierunku zachodnim do pkt nr 65, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt nr 66. Dalej biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 63/2 do pkt nr 63, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 67, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 69/5, wzdłuż ogrodzenia w kierunku wschodnim do pkt nr 68. W pkt nr 68, stanowiącym północno-wschodni narożnik ogrodzenia i działki 69/5, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ogrodzenia i wschodniej granicy działek: 69/5, 69/4, 69/2, 69/3 do pkt nr 69, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 69/3. Z pkt nr 69 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt nr: 70, 71, 72, 73, stanowiące jednocześnie południową granicę działek: 69/3 i 69/5 do pkt nr 74. Od pkt nr 74 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia stanowiącego jednocześnie zachodnią granicę działki 69/5, do pkt nr 67, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt nr 75, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 174/8, wzdłuż północnych granic działek: 174/8, 174/9 i 174/4 do pkt nr 76, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 174/4, 174/5, 174/6, 174/9 do pkt nr 77. W pkt nr 77 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 78, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki 174/8. W pkt nr 78 skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 75, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 79, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 136, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 80, 81, 82, 83, 84. Odcinek od pkt nr 80 do pkt nr 84 stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 84 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 85 do pkt nr 86 wzdłuż północnej krawędzi działek: 122/1 i 122/2. W pkt nr 86 skręca na południe i biegnie przez pkt nr: 87 i 88 do pkt nr 89. W pkt nr 89, położonym w południowo-wschodnim narożniku działki 136, granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 136 przez pkt nr 90 do pkt nr 79, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 91, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 110, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 92. Odcinek między pkt n: 91 i 92 stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 92 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 93 do pkt nr 94, wzdłuż północnej granicy działki 109/1. W pkt nr 94, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 109/1, skręca na południe i biegnie do pkt nr 95. W pkt nr 95, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 110, skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 110 do pkt nr 91, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 96, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 102, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 97 i 98 do pkt nr 99. Odcinek od pkt nr 96 do pkt nr 99 stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 99 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 95 do pkt nr 100. W pkt nr 100, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 95, skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 101. W pkt nr 101, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 102, skręca na zachód i biegnie do pkt nr 96, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 102, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 70/1, w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic działek: 70/1, 144/8, 144/13, 144/14 przez pkt nr: 103, 104, 105 do pkt nr 106. W pkt nr 106 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 39/2 i 143/2 przez pkt nr 107 do pkt nr 108. W pkt nr 108, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 143/3, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 143/1, 39/1, 144/1 do pkt nr 109. W pkt nr 109 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 65 do pkt nr 110. W pkt nr 110 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 111 do pkt nr 112, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 70/1. W pkt nr 112 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 102, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt nr 113, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 87, w kierunku północnym przez pkt nr: 114, 115, 116, 117 do pkt nr 118 wzdłuż zachodnich granic działek: 87, 86, 85, 84, 83, 82, 78, 77, 76, 75, 69, 56, 55, 50, 52, 27/18, 36, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5/4. W pkt nr 118, stanowiącym północno-zachodni narożnik działki 5/4, skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 119 do pkt nr 120 wzdłuż północnych granic działek: 5/4, 5/1, 27/2, 28/2, 28/1. W pkt nr 120, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki 28/1, skręca w kierunku południowym do pkt nr 121. W pkt nr 121 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 29, 30 i 31 do pkt nr 122. W pkt nr 122, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki 32/12, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 23/10, 143/6, 39/6, 144/7, 42, 142/2, 142/1, 144/10, 144/9 przez pkt nr: 123, 124 do pkt nr 125. W pkt nr 125 skręca w kierunku północnym do pkt nr 126 i dalej w kierunku zachodnim do pkt nr 127. W pkt nr 127, stanowiącym północno-zachodni narożnik działki 74, skręca w kierunku południowym do pkt nr 128. W pkt nr 128 skręca w kierunku zachodnim do pkt 129, dalej skręca w kierunku południowym do pkt nr 130. W pkt nr 130 skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 131, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 79. W pkt 131 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 80, 81, 85, 86 i 87 do pkt nr 132. W pkt nr 132 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 113, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od pkt nr 133, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2, w kierunku północnym do pkt nr 134. W pkt nr 134 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 135. W pkt nr 135 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 136, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 1. W pkt nr 136 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 1, 2, 3 do pkt nr 137. W pkt nr 137 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 3 do pkt nr 138. W pkt nr 138 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 133, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Mielec-Lasy

Granica biegnie od pkt nr 139, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 65, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki 65 do pkt nr 140, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 1237/2. W pkt nr 140 skręca w kierunku południowym i biegnie wschodnimi granicami działek: 1237/2, 1238/3 do pkt nr 141, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 1238/3. W pkt nr 141 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowymi granicami działek: 1238/3 i 1237/2 do pkt nr 142, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 1237/2. W pkt nr 142 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki 1237/2 do pkt nr 139 od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Mielec-Osiedle

Granica biegnie od pkt nr 143, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 150, w kierunku południowym wschodnią granicą działki 150 do pkt nr 144 i dalej w kierunku zachodnim do pkt nr 145. Następnie biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 150 do pkt nr 146, gdzie skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 150 do pkt nr 143, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Mielec-Smoczka

Granica biegnie od pkt nr 147, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2973, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 2973, 2963/2, 2964/2 i 2974 przez pkt nr 148 do pkt nr 149. W pkt nr 149 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 2974 do pkt nr 150. W pkt nr 150 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 2974, 2981, 2984 i 2985 do pkt nr 151. W pkt nr 151 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 2985, 2984, 2983, 2982, 2973 do pkt nr 147, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gorlice

Obręb ewidencyjny Gorlice

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 454/98, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi łączącej ul. Szopena z ul. Biecką do pkt nr 2, będącego narożnikiem działki 454/98. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 3, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 454/59, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie ogrodzeniem działki 454/59 do pkt nr 4. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie ogrodzeniem do pkt nr 5, skręca w kierunku południowo-wschodnim i po ogrodzeniu dochodzi do pkt nr 6, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 454/94. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 7, położonego w południowej części działki 454/94, skąd skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 8, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 454/83. Dalej skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Bieckiej przez pkt nr 9 do pkt nr 10, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 454/92. Następnie biegnie wzdłuż ul. Bieckiej w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 11, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 454/92, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt nr 12 wzdłuż ogrodzenia miejskiej oczyszczalni ścieków, położonej na działce 466. W pkt nr 12 skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 13, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 454/90. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 14, położonego w południowo-zachodniej części działki 2943/2. Z pkt nr 14 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 15, położonego w południowo-wschodniej części działki 454/87. Z pkt nr 15 biegnie w kierunku zachodnim po granicy z działką 454/55 do pkt nr 16, skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 17, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 18, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 454/86. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 19 do pkt nr 20, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 2943/1. W pkt nr 20 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 21, położonego w południowo-zachodniej części działki 454/102. Z pkt nr 21 biegnie wzdłuż torów kolejowych prowadzących do Elektrociepłowni „Glinik”, położonych na działce 454/29, przez pkt nr 22 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 23, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 472/6, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 24 do pkt nr 25. Z pkt nr 25 biegnie pasem drogi krajowej w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr 26, dalej wzdłuż drogi do pkt nr 27. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 28 wzdłuż działki 482/17, dalej skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 29, 30, 31, 32, 33, 34 po ogrodzeniu stacji gazowej Karpackich Zakładów Gazownictwa, położonej na działce 486/2, do pkt nr 35. Z pkt nr 35 biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki 486/3 do pkt nr 36. Z pkt nr 36, położonego w północnym narożniku działki 486/3 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 37, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie przez pkt nr 38 do pkt nr 23, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dębica

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Dębica 5

Obszar 1

Teren stanowi działkę 435/6, a jego granica opisana została według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 433/1, 435/6 i 435/8, w kierunku wschodnim przez pkt nr 2 do pkt nr 3 położonego na północnej ścianie budynku nr 54. W pkt nr 3 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 4. W pkt nr 4 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 5 do pkt nr 6. W pkt nr 6 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 7, 8 do pkt nr 9. W pkt nr 9 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 10 do pkt nr 11. W pkt nr 11 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 12, 13 do pkt nr 14. W pkt nr 14 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 15, 16 do pkt nr 17. W pkt nr 17 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 20. W pkt nr 20 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 21, 22 do pkt nr 23. W pkt nr 23 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 24. W pkt nr 24 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 25, 26, 27, 28 do pkt nr 29. W pkt nr 29 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35 do pkt nr 36. W pkt nr 36 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 37. W pkt nr 37 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 38 do pkt nr 39. W pkt nr 39 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 40, 41 do pkt nr 42 wzdłuż południowej ściany budynku nr 7 stojącego na działce 435/6. W pkt nr 42 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 43 do pkt nr 44. W pkt nr 44 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 45 do pkt nr 46. W pkt nr 46 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 47. W pkt nr 47 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 48 do pkt nr 49. W pkt nr 49 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 50, 51, 52, 53 do pkt nr 54. W pkt nr 54 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 55, 56 do pkt nr 57. W pkt nr 57 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 58. W pkt nr 58 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 59, 60 do pkt nr 61. W pkt nr 61 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 62 do pkt nr 63. W pkt nr 63 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 64, 65 do pkt nr 66. W pkt nr 66 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 435/8, 435/6 i 433/1 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 67 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Teren stanowi działkę 435/7, a jego granica opisana została według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 68, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku budynku nr 5, w kierunku północnym do pkt nr 69. W pkt nr 69 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 70, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 435/7. W pkt nr 70 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 71 i 72 do pkt nr 73. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 74, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie do pkt nr 75 położonego na południowej ścianie łącznika budynku nr 4 z budynkiem nr 5. Z pkt nr 75 biegnie na wschód do pkt nr 76, położonego na styku ściany zachodniej budynku nr 4 i południowej ściany łącznika budynku nr 5 z budynkiem nr 4. W pkt nr 76 skręca na północ i biegnie do pkt nr 68, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Dębica 2

Granica biegnie od pkt nr 78, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 430/123, w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki 430/123 do pkt nr 79. W pkt nr 79 skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr 80 dochodzi do pkt nr 81, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 430/30. W pkt nr 81 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 82. W pkt nr 82 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 83 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 430/30. W pkt nr 83 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 84, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 430/123. W pkt nr 84 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 78, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Pustków

Granica biegnie od pkt nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 3588/114, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 2, następnie przez pkt nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dochodzi do pkt nr 12 i dalej, zachowując odległość 2,5 m od toru kolejowego, przez pkt nr 13 dochodzi do pkt nr 14, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 3588/128. Z pkt nr 14 biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 3588/128 do pkt nr 15, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt nr 16. W pkt nr 16 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt nr 17 dochodzi do pkt nr 18, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 3588/110. W pkt nr 18 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 19, 20 do pkt nr 21, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 22 do pkt nr 23. W pkt nr 23 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 24. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 25. W pkt nr 25 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3588/79 do pkt nr 26, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dociera do pkt nr 27. W pkt nr 27 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 3588/124, 3588/116 przez pkt nr 28 do pkt nr 29, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3588/116. W pkt nr 29 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 30, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sanok

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Sanok-Śródmieście

Granica biegnie od pkt nr 55, który jest narożnym punktem trzech działek: 1253/3, 1399/21, 1399/24, północno-zachodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 56, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie północną granicą działki 1399/21 do pkt nr 57. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 58, i dalej południową granicą działki 1399/21 do pkt nr 59. W pkt nr 59 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 60. Z pkt nr 60 biegnie przez pkt nr: 61, 62, 63, które są punktami narożnymi działki 1399/21. Z pkt nr 63 biegnie wzdłuż brzegu rzeki San przez pkt nr 64 do pkt nr 65. Z pkt nr 65 biegnie południowo-zachodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 66. Z pkt nr 66 biegnie północno-zachodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 55, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Sanok-Posada

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 67, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 2584/66, w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 68, 69 do pkt nr 70, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 2584/76. W pkt nr 70 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 71. W pkt nr 71 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 2584/76 przez pkt nr: 72, 73 do pkt nr 74. W pkt nr 74 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 75. W pkt nr 75 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 76, stanowiącego północny narożnik działki 2584/18. W pkt nr 76 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 77, stanowiącego zachodni narożnik działki 2584/18. W pkt nr 77 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 2584/69 do pkt nr 78. W pkt nr 78 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 67, od którego rozpoczęto opis. Działki nr: 2584/68, 2584/70 nie wchodzą w skład wyżej opisanego obszaru.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 79, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2892/47, granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działek: 2892/47 i 2892/48 do pkt nr 80. Pkt nr 80 jest narożnikiem trzech działek: 2892/48, 2892/21, 2892/30. W pkt nr 80 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą działki 2892/48 do pkt nr 81. Z pkt nr 81 biegnie wzdłuż ul. Łany zachodnią granicą działek: 2892/48 i 2892/447 do pkt nr 82. W pkt nr 82 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północną granicą działki 2892/47 przez pkt nr 83 do pkt nr 79, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zagórz

Obręb ewidencyjny Zagórz-Zasław

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 376/74, w kierunku północnym po zachodniej granicy tej działki do pkt nr 2. Następnie skręca na wschód i dochodzi do pkt nr 3, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki 376/105. Z pkt nr 3 biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki 376/107 do pkt nr 4. W pkt nr 4 skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki 376/107 do pkt nr 5. Pkt nr 5 stanowi północno-wschodni narożnik działki 376/107. Z pkt nr 5 biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działki 376/107, do pkt nr 6, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż południowej granicy działki 376/107 dochodzi do pkt nr 7. Pkt nr 7 jest południowo-zachodnim narożnikiem działki 376/105. W pkt nr 7 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 376/100 do pkt nr 8. W pkt nr 8 skręca na zachód i południowymi granicami działek: 376/100, 376/74 dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 9, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 351/9, przez pkt nr 10 do pkt nr 11 wzdłuż zachodnich granic działek 351/9 i 1066/2. W pkt nr 11 skręca w kierunku północno-wschodnim i przez pkt nr 12 biegnie do pkt nr 13 wzdłuż północno-zachodniej granicy działki 1066/2. W pkt nr 13 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 14, 15, 16, 17 do pkt nr 18 wzdłuż wschodniej granicy działki 1066/2. W pkt nr 18 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1066/2, 351/2 i 347/1 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 20 wzdłuż południowej granicy działki 351/2. W pkt nr 20 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 21. W pkt nr 21 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 351/2, 351/9 i 344 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 22, 23 do pkt nr 24 wzdłuż granicy działki 351/9 z działką 344. W pkt nr 24 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 351/9, 351/6 i 344 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 25 wzdłuż południowej granicy działki 351/9 do pkt nr 9, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Leżajsk

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Leżajsk

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 68/17, w kierunku północnym wschodnią granicą działki 68/33 do pkt nr 2, usytuowanego przy istniejącym ogrodzeniu. Z pkt nr 2 biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 3, będącego jednocześnie punktem granicznym działek: 68/17, 68/33, 68/43 i 68/44. W pkt nr 3 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 4, następnie w kierunku północnym do pkt nr 5, po czym skręca w kierunku zachodnim do pkt nr 6, zlokalizowanego u zbiegu działek: 68/33, 68/44 i 68/43. W pkt nr 6 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ogrodzenia działki 68/44 przez pkt nr 7 i 8 (wzdłuż istniejącej bramy wjazdowej) do pkt nr 9. W pkt nr 9 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez budynek gospodarczy do pkt nr 10, zlokalizowanego u zbiegu działek: 68/24, 68/33, 68/44 i 68/57, po czym skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 11 do pkt nr 12, będącego jednocześnie punktem granicznym działek: 68/24, 68/56 i 68/21. W pkt nr 12 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą działki 68/21 wzdłuż istniejącego ogrodzenia przez pkt nr 13 do pkt nr 14, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 68/56. W pkt nr 14 załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działki 68/21 do pkt nr 15, zlokalizowanego u zbiegu działek: 68/56, 68/21 i 68/52, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż działki 68/52 górą skarpy do pkt nr 16, będącego punktem granicznym działek: 68/56, 68/58, 68/55 i 68/52. Dalej biegnie przez pkt nr: 17, 18 i 19 do narożnika ogrodzenia oznaczonego jako pkt nr 20. Od pkt nr 20 biegnie wzdłuż istniejącego ogrodzenia w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 21, gdzie załamuje się w kierunku północnym do pkt nr 22, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 23, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 14/22, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działek: 14/48 i 14/49 przez pkt nr: 24 i 25 do pkt nr 26, usytuowanego u zbiegu działek: 14/49, 14/45 i 14/22. Następnie nieznacznie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 27 do pkt nr 28, zlokalizowanego u zbiegu działek: 5723/4, 5722/4, 5722/6 i 5723/6. W pkt nr 28 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 29 do pkt nr 30, będącego jednocześnie punktem granicznym działek: 5722/6, 5722/5, 5723/5 i 5723/6. Z pkt nr 30 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ciepłociągu napowietrznego przez pkt nr 31 do pkt nr 32, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 33, po czym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 34, zlokalizowanego u zbiegu działek: 14/22, 14/21, 14/23 i 14/26. W pkt nr 34 skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 23, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 35, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 600/32, w kierunku północnym wzdłuż ul. Siedlanka (działka 574/1) do pkt nr 36, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim do pkt nr 37, po czym skręca w kierunku północnym do pkt nr 38. Od pkt nr 38 biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 39, będącego punktem granicznym działek: 600/31, 600/32, 600/9 i 574/1. Od pkt nr 39 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek: 600/32 i 600/31 przez pkt nr: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 do pkt nr 48, zlokalizowanego u zbiegu działek: 600/32, 600/31, 606/29 i 606/30. Z pkt nr 48 biegnie północno-zachodnią stroną drogi (działka 606/30) przez pkt nr: 49, 50 i 51 do pkt nr 52, położonego u zbiegu działek: 600/32, 606/30 i 599/1. Z pkt nr 52 biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego potoku Jagoda w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 53, 54, 55, 56 i 57 do pkt nr 58, usytuowanego u zbiegu działek: 598/5, 600/32 i 599/1. W pkt nr 58 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki 598/5 do pkt nr 59, po czym skręca w kierunku zachodnim do pkt nr 35, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Stare Miasto

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2060, w kierunku wschodnim przez pkt nr 2 wzdłuż północnych granic działek: 2060 i 2065 do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 4, 5 do pkt nr 6 wzdłuż wschodnich granic działek: 2065, 2066/9 i 2066/5. W pkt nr 6 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 7, 8 do pkt nr 9 wzdłuż południowej granicy działki 2066/9. W pkt nr 9 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 10, 11, 12 wzdłuż zachodnich granic działek: 2066/9, 2060 i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 13, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 2091/3, w kierunku północnym przez pkt nr: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 do pkt nr 26 wzdłuż zachodniej granicy działki 2091/4. W pkt nr 26 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 27. W pkt nr 27 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 28, 29, 30 do pkt nr 31 wzdłuż zachodniej granicy działki 2091/4. W pkt nr 31 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 32. W pkt nr 32 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 33. W pkt nr 33 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 34, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2091/3. W pkt nr 34 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 35 wzdłuż zachodniej granicy działki 1922. W pkt nr 35 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 36, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1937/2. W pkt nr 36 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 37. W pkt nr 37 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 38, 39, 40, 41, 42 wzdłuż południowych granic działek: 2092/1, 2091/2 do pkt nr 13, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Wierzawice

Granica biegnie od pkt nr 43, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 411/4, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 44. Z pkt nr 44 biegnie do pkt nr 45 wzdłuż wschodnich granic działek: 411/5, 411/16. W pkt nr 45 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 411/16, 411/15, 411/18. W pkt nr 46 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 47, 48, 49, 50, 51, 52 wzdłuż zachodnich granic działek 411/18, 411/8, 411/4 do pkt nr 43, od którego rozpoczęto opis. Działka 411/11 nie wchodzi w skład wyżej opisanego kompleksu.

Podstrefa Jarosław

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Jarosław 4

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/44, 3228/15 i 3228/62, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 2 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 2 skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 4 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 3241/1. W pkt 4 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 5 wzdłuż granicy działki 3241/1 z działką 3241/3. W pkt nr 5 ponownie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 6. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 7 wzdłuż granicy działki 3241/1 z działką 3240. W pkt nr 7 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 3241/1, 3240 i 3228/62 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek: 3228/62 i 3228/61 do pkt nr 8. W pkt nr 8 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 9 do pkt nr 10. W pkt nr 10 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 3228/53, 3228/54 i 3228/21 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 11, 12 do pkt nr 13 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 3228/48. W pkt nr 13 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr: 14, 15, 16, 17, 18, 19 dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 20, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/22, 3228/53 i 3228/23, przez pkt nr 21 do pkt nr 22 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 22 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 23, 24, 25 do pkt nr 26 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 26 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 27, 28 do pkt nr 29 wzdłuż południowo-wschodnich granic działek: 3228/24 i 3228/23. W pkt nr 29 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 20, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 30, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/54, 3228/25 i 3228/26, w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 31 wzdłuż granicy działki 3228/26 z działką 3228/25. W pkt nr 31 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 32 do pkt nr 33 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 33 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż krawężnika przez pkt nr 34 do pkt nr 35. W pkt nr 35 skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 30, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Jarosław 5

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 36, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 2990/5, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 37. W pkt nr 37 skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt nr 38 biegnie do pkt nr 39. W pkt nr 39 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 40 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 3990/5. W pkt nr 40 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 36, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 41, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3000/4, północno-zachodnią granicą działki 3000/4 do pkt nr 42, skąd biegnie północno-wschodnią granicą działki 3000/4 w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 43, 44, 45 do pkt nr 46 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3010, 3000/4 i 3013/6. Z pkt nr 46 biegnie południowo-wschodnią granicą działki 3000/4 do pkt nr 47. Pkt nr 47 jest zlokalizowany u zbiegu granic działek: 3000/4, 3013/6 i 3000/3. W pkt nr 47 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 41, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Tuczempy

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2210/87, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 2, 3, 4 do pkt nr 5. W pkt nr 5 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 6 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2210/89. W pkt nr 6 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 7 i 8 do pkt nr 9 wzdłuż wschodnich granic działek: 2210/88 i 2210/87. W pkt nr 9 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 2210/87, i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Laszki

Obręb ewidencyjny Wietlin III

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 83/2, w kierunku zachodnim do pkt nr 2, wzdłuż północnej granicy działki 84. W pkt nr 2 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 3, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt nr 4, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 86/8. W pkt nr 4 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 5, 6, 7 wzdłuż zachodnich granic działek: 86/8, 86/3, 81/4 do pkt nr 8. W pkt nr 8, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki 81/4, skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr: 9 i 10 dochodzi do pkt nr 11. W pkt nr 11 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Głogów Małopolski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Rogoźnica

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 189/1, przylegającego bezpośrednio do torów kolejowych, w kierunku zachodnim wzdłuż rowu graniczącego ze wsią Wola Cicha północnymi granicami działek: 189/1, 192/1, 195 do pkt nr 2 położonego w północno-zachodnim narożniku działki 195. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 3 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 195. W pkt nr 3 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 4 do pkt nr 5 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 195. W pkt nr 5 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 6 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 190/2. W pkt nr 6 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 7 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 194/19. Dalej biegnie wzdłuż wschodniej granicy drogi położonej na działkach: 194/18, 193/3 i 191/2 w kierunku południowym do pkt nr 8 położonego u zbiegu granic działek: 191/2, 191/3, 191/9. Z pkt nr 8 biegnie w kierunku wschodnim przez pkt nr: 9, 10, 11 do pkt nr 12. Punkty te są zlokalizowane wzdłuż północnej granicy drogi (działka 191/9). Pkt nr 12 jest położony w południowo-wschodnim narożniku działki 191/6, na granicy wsi Rogoźnica i Rudna Mała. W pkt nr 12 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 15 położonego u zbiegu granic działek: 191/6, 96, 191/7. Z pkt nr 15 biegnie w kierunku północnym do pkt nr 16 zachodnią stroną drogi położonej na działkach: 191/7, 190/5 i 187/4. W pkt nr 16 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 17 północną granicą działek: 187/4 i 187/5. Z pkt nr 17 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 187/1 biegnie w kierunku północnym do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 18, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 194/16, w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr 19 do pkt nr 20 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 194/9. W pkt nr 20 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 21 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 194/9. W pkt nr 21 załamuje się w kierunku wschodnim i przez pkt nr: 22 i 23 biegnie do pkt nr 24 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 194/9. W pkt nr 24 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 25 wzdłuż zachodniej granicy działki 194/13. W pkt nr 25 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 26 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 191/1. W pkt nr 26 załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Rudna Mała

Granica biegnie od pkt nr 12, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 128/1 na granicy wsi Rogoźnica i Rudna Mała, do pkt nr 13 położonego w południowym narożniku działki 128/1. W pkt nr 13 skręca się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 14. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 15, położonego u zbiegu granic działek: 191/6, 96/2, 96/3. Pkt nr 15 leży na granicy wsi Rogoźnica i Rudna Mała. W pkt nr 15 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 12, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Wola Cicha

Granica biegnie od pkt nr 27, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 588/4, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki 588/4 do pkt nr 28 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 588/4. W pkt nr 28 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt nr 29 dochodzi do pkt nr 30 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 589. W pkt nr 30 złamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 31 wzdłuż południowej granicy działki 589. W pkt nr 31 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 32 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 588/4. W pkt nr 32 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 27, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostrów

Obręb ewidencyjny Kozodrza

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u /biegu granic działek: 2750/15, 2750/16 i 2750/17, w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 2 wzdłuż granicy między działkami: 2750/16 12750/17. W pkt nr 2, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2750/16, 2750/8 i 2750/17 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 3 do pkt nr 4, wzdłuż granicy drogi położonej na działkach: 2750/8 i 2750/19. W pkt nr 4 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie północno-zachodnią granicą działki 2750/18 do pkt nr 5. W pkt nr 5, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2750/15, 2750/17 i 2750/18, skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 6 i 7 wzdłuż zachodniej granicy działki 2750/17 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lubaczów

Obręb ewidencyjny Lubaczów

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4616/4, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 2 północno-zachodnią granicą działek: 4616/4 i 4616/9. Z pkt nr 2 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 3, 4, 5, 6 do pkt nr 7 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 4616/9, 4616/10 i 4472. W pkt nr 7 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez, pkt nr 8 do pkt nr 9 zlokalizowanego w północnym narożniku działki 4621. W pkt nr 9 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południową granicą działek: 4620 i 4619 do pkt nr 10. W pkt nr 10 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 4634/1 do pkt nr 11. W pkt nr 11 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 4619, 4634/1, 4616/4 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 12. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wschodnią granicą działki 4616/4 przez pkt nr 13 do pkt nr 14. W pkt nr 14 stanowiącym południowo-wschodni narożnik działki 4616/4 skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 4616/4 przez pkt nr 15 i 16 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 17, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3200/6, w kierunku północnym do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działek 3200/6 i 3217/6 do pkt nr 19. W pkt nr 19 zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 3217/6 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 20. W pkt nr 20 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek 3201/3 i 3200/6 do pkt nr 17, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Trzebownisko

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Tajęcina

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 717/4, w kierunku północnym przez pkt nr 2 do pkt nr 3 wzdłuż zachodnich granic działek: 717/4, 720, 713, 291 i 290. W pkt nr 3 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 4 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 290. W pkt nr 4 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 5, 6, 7 do pkt nr 8 wzdłuż wschodnich granic działek: 290, 291 i 713. W pkt nr 8 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 9 i 10 do pkt nr 11 wzdłuż północnej granicy działki 720. W pkt nr 11 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 720, 715 i 289 skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 12 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 717/4. W pkt nr 12 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 13, 14, 15 do pkt nr 16 wzdłuż zachodniej granicy działki 717/3. W pkt nr 16 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 17. W pkt nr 17 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 717/2, 717/4 i 716/1 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż wschodniej granicy działki 717/4 dochodzi do pkt nr 19 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 717/4. W pkt nr 19 skręca w kierunku zachodnim i przez pkt nr 20 dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Działki nr: 379 i 412/1 nie wchodzą w skład wyżej opisanego obszaru.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 21, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 338/2, w kierunku północnym do pkt nr 22. W pkt nr 22 skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż wschodniej granicy działki 338/2 dochodzi do pkt nr 23. W pkt nr 23 zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki 338/2 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 21, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Jasionka

Granica biegnie od pkt nr 24, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1904/1, w kierunku północnym do pkt nr 25. W pkt nr 25 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 26. W pkt nr 26 skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 27 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1904/3. W pkt nr 27 skręca w kierunku wschodnim i wzdłuż północnej granicy działki1904/3 dochodzi do pkt nr 28. W pkt nr 28 zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 1904/3 skręca w kierunku południowym i wzdłuż wschodnich granic działek 1904/3 i 1904/4 dochodzi do pkt nr 29. W pkt nr 29 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 24, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ropczyce

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Ropczyce-Pietrzejowa

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek 1752/3 i 1752/2, w kierunku północnym przez pkt nr 2 do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr: 4, 5, 6 dochodzi do pkt nr 7 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1752/1. W pkt nr 7 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt nr 8 dochodzi do pkt nr 9. W pkt nr 9 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 10, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1803/1, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki 1803/1 do pkt nr 11. W pkt nr 11 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1803/1 1803/2 i 1757 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 12. W pkt nr 12 zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 1803/1 skręca w kierunku południowym i przez pkt nr 13 i 14 dochodzi do pkt nr 10, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Ropczyce

Granica biegnie od pkt nr 15, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 171/13, 237/10 i 238/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek: 237/10 i 238/4 do pkt nr 16. W pkt nr 16 skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 17. W pkt nr 17 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 18 do pkt nr 19 położonego u zbiegu granic działek: 237/8, 236/4, 2233/6 i 237/5. W pkt nr 19 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 20. W pkt nr 20 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 21. W pkt nr 21 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 22 do pkt nr 23 wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 2233/11. W pkt nr 23 skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 24. W pkt nr 24 zlokalizowanym w północnym narożniku działki 2233/11 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 25 do pkt nr 26 wzdłuż północno-wschodnich granic działek: 2233/11, 2233/13 i 2233/5. W pkt nr 26 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2233/5, 227/2 i 2234/4 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 27 wzdłuż granicy między działkami: 2233/5, 2233/13 z działką 2234/4. W pkt nr 27 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2233/13, 2234/4 i 171/12 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr 28, 29 dochodzi do pkt nr 15, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lublin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Felin

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/60, w kierunku północnym do pkt nr 2. W pkt nr 2 skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 3 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/60. W pkt nr 3 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 4. W pkt nr 4 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 5.W pkt nr 5 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 6 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1/60. W pkt nr 6 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 7 i 8 wzdłuż południowej granicy działki 1/60 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 9, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/72, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 10, 11 i 12 do pkt nr 13. W pkt nr 13 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 14, 15 do pkt nr 16 wzdłuż północnej granicy działki 1/65. W pkt nr 16 skręca w kierunku południowym i przez pkt nr: 17, 18, 19 i 20 biegnie do pkt nr 21. W pkt nr 21 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr 22 dochodzi do pkt nr 9, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 23, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/63, w kierunku północnym do pkt nr 24. W pkt nr 24 skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr 25 i 26 dochodzi do pkt nr 27. W pkt nr 27 skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt nr 28 dochodzi do pkt nr 29 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1/63. W pkt nr 29 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 23, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 30, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 1/67, w kierunku północnym do pkt nr 31. W pkt nr 31 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 32 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/67. W pkt nr 32 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt nr 33 dochodzi do pkt nr 30, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt nr 34, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/66, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 35 i 36 do pkt nr 37. W pkt nr 37 skręca w kierunku południowym do pkt nr 38. W pkt nr 38 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 39. W pkt nr 39 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 40 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1/66. W pkt nr 40 skręca w kierunku zachodnim i przez pkt nr 41 dochodzi do pkt nr 34, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od pkt nr 42, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/13, w kierunku północnym do pkt nr 43. W pkt nr 43 skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr 44 dochodzi do pkt nr 45 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/14. W pkt nr 45 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 46. W pkt nr 46 skręca w kierunku zachodnim i przez pkt nr 47 dochodzi do pkt nr 42, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Dziesiąta Wieś

Granica biegnie od pkt nr 48, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 225/11, w kierunku północnym do pkt nr 49. W pkt nr 49 skręca w kierunku zachodnim do pkt nr 50. Od pkt nr 50 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 225/12 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 51, 52, 53 do pkt nr 54. W pkt 54 skręca w kierunku południowym do pkt nr 55. W pkt nr 55 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 225/11 i 43/10 do pkt nr 57 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 43/10. W pkt nr 57 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 43/10 przez pkt nr: 58, 59, 60, 61 do pkt nr 62. W pkt nr 62 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek 43/10 i 225/11 do pkt nr 48, od którego rozpoczęto opis.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama