reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 czerwca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 191, poz. 1417) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. W spisie wyborców odnotowuje się fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania w rubryce „Uwagi” na obydwu egzemplarzach spisu wyborców.”;

2) w § 7:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) złożyły wniosek o dopisanie do spisu wyborców na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku wpisania wyborcy do spisu wyborców na dodatkowym formularzu spisu, odpowiednim dla części A lub B, w rubryce „Uwagi” zamieszcza się adnotację określającą przyczynę wpisania do spisu. Stosownie do okoliczności wpisuje się: „wpis do rejestru”, „reklamacja”, „wykaz”, „błąd”, „art. 34a ust. 1 ustawy”.”;

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania po sporządzeniu spisu wyborców § 5a stosuje się odpowiednio.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Przepisy § 5 ust. 5 i 6 oraz § 6–8a stosuje się odpowiednio w okresie pomiędzy pierwszym głosowaniem a ponownym głosowaniem w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jeżeli ich wyboru nie dokonano w pierwszym głosowaniu.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Pol

Firma Tax-Pol jest jedną z najdłużej działających firm na rynku, zajmujących się odzyskiwaniem podatku z pracy za granicą. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2001 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama