reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Na podstawie art. 138b ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 i 541) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa sposób, tryb i terminy przekazania przez starostów, marszałków województw i wojewodów prowadzących odpowiednio ewidencje, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 77 ust. 1 pkt 5, art. 87 ust. 2 pkt 4, art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, i rejestry działalności regulowanej, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1, art. 85 ust. 1 i art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, danych zgromadzonych do dnia 3 stycznia 2016 r. do centralnej ewidencji kierowców.

§ 2. [Podmioty zobowiązane do przekazywania danych]

1. Dane zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r. przekazują, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 100b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)), w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 stycznia 2016 r., do centralnej ewidencji kierowców w postaci elektronicznej za pomocą urządzeń teletransmisji danych lub na informatycznych nośnikach danych:

1) starostowie:

a) z ewidencji instruktorów,

b) z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

2) marszałkowie województw:

a) z ewidencji egzaminatorów,

b) z ewidencji uprawnionych lekarzy,

c) z ewidencji uprawnionych psychologów,

d) z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;

3) wojewodowie:

a) z ewidencji instruktorów techniki jazdy,

b) z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

2. Potwierdzeniem przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców jest raport sporządzony w postaci elektronicznej przez administratora tej ewidencji.

§ 3. [Informacja o niepoprawności danych lub o błędzie]

1. W przypadku przekazania niekompletnych danych lub danych zawierających błąd raport, o którym mowa w § 2 ust. 2, zawiera informację o niepoprawności danych lub o błędzie.

2. Po otrzymaniu raportu zawierającego informację o niekompletności danych lub o błędzie, podmiot niezwłocznie wyjaśnia niezgodności w danych i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców poprawne dane.

§ 4. [Terminy przekazywania danych]

1. Przekazywanie danych rozpocznie się dnia 1 października 2015 r. i zakończy się do dnia 3 stycznia 2016 r.

2. Organy, o których mowa w § 2, przekażą od dnia 1 października 2015 r. do dnia 3 stycznia 2016 r. aktualizacje danych tak, aby zapewnić ich poprawność na dzień 3 stycznia 2016 r.

3. Przekazanie raportu, o którym mowa w § 2 ust. 2, zawierającego informację o niekompletności danych lub o błędzie oraz wyjaśnienie niezgodności w danych i przekazanie poprawnych danych może nastąpić po dniu 3 stycznia 2016 r.

4. Do przekazania raportu, o którym mowa w § 2 ust. 2, zawierającego informację o niekompletności danych lub o błędzie oraz wyjaśnienie niezgodności w danych i przekazania poprawnych danych po dniu 3 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy § 2 ust. 2 i § 3.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2015 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541 i 591.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama