reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe

Na podstawie art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

§ 2. [Przeszkolenie zawodowe]

Na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania:

1) stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej kierują odpowiednio:

a) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

b) w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

c) w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

d) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej – komendant szkoły,

e) w instytucie badawczym Państwowej Straży Pożarnej – dyrektor instytutu,

f) w Centralnym Muzeum Pożarnictwa – dyrektor muzeum,

2) stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi kierują odpowiednio:

a) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

b) w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

c) w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

d) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej – komendant szkoły

– zwani dalej „uprawnionymi do kierowania”.

§ 3. [Rekrutacja na każdy z rodzajów przeszkolenia zawodowego]

1. Uprawnieni do kierowania przekazują Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej listy kandydatów na każdy z rodzajów przeszkolenia zawodowego, spełniających warunki przyjęcia określone odpowiednio w art. 36 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, spośród osób znajdujących się na listach kandydatów, kwalifikuje kandydatów do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, kierując się potrzebami i organizacją służby w Państwowej Straży Pożarnej.

3. Listę osób zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na każdy z rodzajów przeszkolenia zawodowego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przesyła do Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

4. Postępowanie rekrutacyjne na każdy z rodzajów przeszkolenia zawodowego prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

5. W przypadku zakwalifikowania na przeszkolenie zawodowe mniejszej liczby osób niż określona limitem przyjęć, o którym mowa w art. 36 ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może uzupełnić listę, o której mowa w ust. 3, o inną osobę z list kandydatów przesłanych przez uprawnionych do kierowania.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1351, z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 881, 1045, 1066, 1098, 1217, 1268, 1434, 1505 i 1890.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 221, poz. 1626, z 2008 r. Nr 23, poz. 144 oraz z 2010 r. Nr 6, poz. 40), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama