REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2118

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240, 347, 641, 1088 i 1560) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe (Dz. U. poz. 2084) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1:

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w Akademii Pożarniczej - Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej,",

- po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

„da) w szkołach Państwowej Straży Pożarnej - komendant szkoły,",

b) w pkt 2:

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w Akademii Pożarniczej - Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej,",

- po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) w szkołach Państwowej Straży Pożarnej - komendant szkoły";

2) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Listę osób zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na każdy z rodzajów przeszkolenia zawodowego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przesyła do Rektora-Komendanta Akademii Pożarniczej.

4. Postępowanie rekrutacyjne na każdy z rodzajów przeszkolenia zawodowego prowadzi Akademia Pożarnicza.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-03
  • Data wejścia w życie: 2023-10-04
  • Data obowiązywania: 2023-10-04

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA