reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 maja 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Na podstawie art. 19b ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (Dz. U. poz. 239 oraz z 2014 r. poz. 1351) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 1 w pkt 1, 2 i 6 po wyrazach „Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji” dodaje się przecinek i wyrazy „Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji”;

2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Kopie dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 i 5, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji przekazuje Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia zarządzenia czynności lub uzyskania od prokuratora okręgowego informacji o zarządzeniu nakazania zaniechania czynności.”;

3) w § 10:

a) w ust. 1 po wyrazach „Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji,” dodaje się wyrazy „Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji,”,

b) w ust. 3 po wyrazach „Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji” dodaje się przecinek i wyrazy „Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji”;

4) załączniki nr 2–4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730 i 1039.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAPRZESTANIE CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONYWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 maja 2018 r. (poz. 1097)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAPRZESTANIE CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONYWANIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA JEDNOSTKI POLICJI LUB UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTKI POLICJI DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O ZARZĄDZENIE CZYNNOŚCI ORAZ WZÓR ZARZĄDZENIA CZYNNOŚCI PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA JEDNOSTKI POLICJI LUB UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTKI POLICJI DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O ZARZĄDZENIE CZYNNOŚCI ORAZ WZÓR ZARZĄDZENIA CZYNNOŚCI PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR ZAWIADOMIENIA PROKURATORA OKRĘGOWEGO O ZARZĄDZENIU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR ZAWIADOMIENIA PROKURATORA OKRĘGOWEGO O ZARZĄDZENIU CZYNNOŚCI

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama