reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 października 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2537) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 4 w pkt 10:

– w lit. a wyrazy „dany oddział wojewódzki Funduszu” zastępuje się wyrazem „Fundusz”,

– w lit. d wyrazy „danym oddziałem wojewódzkim Funduszu” zastępuje się wyrazem „Funduszem”,

b) w ust. 5 wyrazy „dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu” zastępuje się wyrazami „Prezes Funduszu”;

2) w § 4 w ust. 2 wyrazy „oddział wojewódzki Funduszu” zastępuje się wyrazem „Fundusz”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw wewnętrznych i organ Straży Granicznej, o którym mowa w § 3 ust. 6, przekazują na wskazany rachunek bankowy środki finansowe za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w:

1) § 3 ust. 1 – świadczeniodawcy,

2) § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 – Funduszowi

– w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury i zestawienia sporządzonego zgodnie z § 3 lub zestawienia sporządzonego zgodnie z § 4 lub § 5.”;

4) w § 7 w ust. 4 w pkt 8 w lit. b wyrazy „dany oddział wojewódzki Funduszu” zastępuje się wyrazem „Fundusz”;

5) w § 9:

a) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „ , zbiorczo dla Funduszu oraz oddzielnie dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu”,

b) w ust. 3 w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz na oddziały wojewódzkie Funduszu”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama