Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2167

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie wzorów formularzy, na których przekazuje się informacje o organizacji zawodów konnych i kryteriach podziału nagród pieniężnych lub zysków z tych zawodów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wzór:

1) formularza, na którym przekazuje się informacje o:

a) zawodach organizowanych dla koniowatych wpisanych do ksiąg hodowlanych, których celem jest ich selekcja,

b) zawodach regionalnych, których celem jest selekcja koniowatych,

c) imprezach historycznych lub tradycyjnych

- stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) formularza, na którym przekazuje się informacje o kryteriach podziału nagród pieniężnych lub zysków z zawodów konnych, w tym kryteriach podziału nagród pieniężnych lub zysków przeznaczonych na ochronę, rozwój lub doskonalenie hodowli koniowatych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Załącznik 1. [WZÓR – FORMULARZ, NA KTÓRYM PRZEKAZUJE SIĘ INFORMACJE O ZAWODACH ORGANIZOWANYCH DLA KONIOWATYCH WPISANYCH DO KSIĄG HODOWLANYCH, KTÓRYCH CELEM JEST ICH SELEKCJA, O ZAWODACH REGIONALNYCH, KTÓRYCH CELEM JEST SELEKCJA KONIOWATYCH, ORAZ O IMPREZACH HISTORYCZNYCH LUB TRADYCYJNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2021 r. (poz. 2167)

Załącznik nr 1

WZÓR - FORMULARZ, NA KTÓRYM PRZEKAZUJE SIĘ INFORMACJE O ZAWODACH ORGANIZOWANYCH DLA KONIOWATYCH WPISANYCH DO KSIĄG HODOWLANYCH, KTÓRYCH CELEM JEST ICH SELEKCJA, O ZAWODACH REGIONALNYCH, KTÓRYCH CELEM JEST SELEKCJA KONIOWATYCH, ORAZ O IMPREZACH HISTORYCZNYCH LUB TRADYCYJNYCH


Załącznik 2. [WZÓR – FORMULARZ, NA KTÓRYM PRZEKAZUJE SIĘ INFORMACJE O KRYTERIACH PODZIAŁU NAGRÓD PIENIĘŻNYCH LUB ZYSKÓW Z ZAWODÓW KONNYCH, W TYM KRYTERIACH PODZIAŁU NAGRÓD PIENIĘŻNYCH LUB ZYSKÓW PRZEZNACZONYCH NA OCHRONĘ, ROZWÓJ LUB DOSKONALENIE HODOWLI KONIOWATYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR - FORMULARZ, NA KTÓRYM PRZEKAZUJE SIĘ INFORMACJE O KRYTERIACH PODZIAŁU NAGRÓD PIENIĘŻNYCH LUB ZYSKÓW Z ZAWODÓW KONNYCH, W TYM KRYTERIACH PODZIAŁU NAGRÓD PIENIĘŻNYCH LUB ZYSKÓW PRZEZNACZONYCH NA OCHRONĘ, ROZWÓJ LUB DOSKONALENIE HODOWLI KONIOWATYCHMetryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-29
  • Data wejścia w życie: 2021-12-14
  • Data obowiązywania: 2021-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw