Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2300

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakaz wykonywania lądowania statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z poszczególnych krajów]

1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:

1) Królestwa Eswatini;

2) Królestwa Lesotho;

3) Republiki Botswany;

4) Republiki Mozambiku;

5) Republiki Namibii;

6) Republiki Południowej Afryki;

7) Republiki Zimbabwe.

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;

2) za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;

6) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 6.

§ 2. [Przepisy uchylone]

Rozporządzenie traci moc z dniem 27 grudnia 2021 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-13
  • Data wejścia w życie: 2021-12-14
  • Data obowiązywania: 2021-12-14
  • Dokument traci ważność: 2021-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw