Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 131

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie wysokości świadczenia teleinformatycznego dla osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa i podział ich na grupy;

2) doświadczenie zawodowe lub wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa wymagane do realizacji zadań z poszczególnych grup;

3) przedziały kwotowe wysokości świadczenia teleinformatycznego w związku z podziałem zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa na grupy, o których mowa w pkt 1.

§ 2. [Tabela]

Ustala się tabelę szczegółowych zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz doświadczenia zawodowego lub posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także przedziały kwotowe wysokości świadczenia teleinformatycznego dla osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [TABELA SZCZEGÓŁOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA ORAZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO LUB POSIADANIA SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA, A TAKŻE PRZEDZIAŁY KWOTOWE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA TELEINFORMATYCZNEGO DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 stycznia 2022 r. (poz. 131)

TABELA SZCZEGÓŁOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA ORAZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO LUB POSIADANIA SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA, A TAKŻE PRZEDZIAŁY KWOTOWE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA TELEINFORMATYCZNEGO DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Nr grupy

Doświadczenie zawodowe w realizacji zadań w zakresie cyberbezpieczeństwa

Przedziały kwotowe wysokości świadczenia teleinformatycznego w złotych

Szczegółowe zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa, o której mowa co najmniej w jednym z poniższych dokumentów

1

do 3 lat

2000

12 000

1. Aktywne poszukiwanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa (Cyber Threat Intelligence i Threat Hunting)

2. Analiza złośliwego oprogramowania

3. Badanie bezpieczeństwa, podatności i testowanie sprzętu lub oprogramowania

4. Ocena bezpieczeństwa systemów informacyjnych, w tym testy penetracyjne i audyty bezpieczeństwa

5. Prowadzenie specjalistycznych analiz cyberbezpieczeństwa i wykrywanie nowych podatności

6. Rozwijanie specjalistycznych narzędzi technicznych wspomagających realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa

CASP+, CCFE, CEH, CEH Master, Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001, CPENT, CSSLP, CHFI, CMFE, CPT, eCDFP, eCMAP, CISSP, COBIT Foundation, GASF, GAWN, GCCC, GCDA, GCFA, GCPN, GCTI, GNFA, GPEN, GREM, GSNA, GMOB, GSSP, GWAPT, GWEB, GXPN, ITIL Foundation, LPT, OSCE3, OSCP, OSED, OSEP, OSEE, OSMR, OSWA, OSWE, OSWP, PenTest+ lub w innym równoważnym dokumencie,

lub w dokumencie potwierdzającym zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach, treningach, turniejach lub ćwiczeniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności w:

1. Core NetWars Tournament1)

2. Cyber Defense NetWars2)

3. DFIR NetWars Tournament3)

4. Grid NetWars Tournament4)

5. ICS NetWars Tournament5)

lub w dokumencie potwierdzającym udział w zespole, który w przeciągu ostatnich pięciu lat zajął przynajmniej raz w klasyfikacji polskich zespołów piąte lub lepsze miejsce w światowym rankingu CTFtime

od 3 do 5 lat

18 000

powyżej 5 lat

30 000

2

do 3 lat

2000

12 000

1. Kierowanie jednostką lub komórką organizacyjną przeznaczoną do realizacji zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa

2. Prowadzenie działań prewencyjnych zwiększających cyberbezpieczeństwo

3. Prowadzenie zaawansowanych działań z zakresu aktywnej obrony systemów informacyjnych

4. Zaawansowana obsługa incydentów

BTL2, CASP+, CEH Master, CISM, CISSP, CPENT CySA+, GCCC, GCDA, GCIH, GCPM, GCSA, GDAT, GISP, GPYC, GSLC, GSOM, GSTRT, GXPN, GWEB, PenTest+, OSCP, OSEE, OSEP lub w innym równoważnym dokumencie,

lub w dokumencie potwierdzającym zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach, treningach, turniejach lub ćwiczeniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności w:

1. Core NetWars Tournament

2. Cyber Defense NetWars

3. DFIR NetWars Tournament

4. Grid NetWars Tournament

5. ICS NetWars Tournament

od 3 do 5 lat

18 000

powyżej 5 lat

25 000

3

do 3 lat

2000

8000

1. Analiza powłamaniowa

2. Badanie i ocena bezpieczeństwa rozwiązań ICT

3. Projektowanie, budowa i utrzymanie systemów monitorowania i detekcji incydentów oraz wsparcia funkcjonowania operacyjnego centrum bezpieczeństwa (SOC)/Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT)

4. Korelacja danych, prowadzenie analiz lub tworzenie map sytuacyjnych

5. Monitorowanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i incydentów na poziomie krajowym

6. Prowadzenie analiz incydentów poważnych, powiązań między incydentami oraz opracowywanie wniosków

7. Przyjmowanie zgłoszeń i obsługa incydentów poważnych

8. Reagowanie na incydenty oraz ich klasyfikacja

BTL1, BTL2, CAP, CASP+, CAWFE, CEH, CEH Master, CISM, CCFE, CDRP, CFSR, CISSP, CHFI, COBIT Foundation, CPENT, CSSLP, CNFE, CySA+, eCDFP, eCMAP, GCCC, GCDA, GCFA, GCFE, GCIH, GCSA, GISP, GMON, GNFA, GASF, GSE, GSLC, GSOC, GSOM, GWEB, OSCP, OSEE, OSEP, PenTest+, Security+, SSCP lub w innym równoważnym dokumencie,

lub w dokumencie potwierdzającym zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach, treningach, turniejach lub ćwiczeniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności w:

1. Core NetWars Tournament

2. Cyber Defense NetWars

3. DFIR NetWars Tournament

4. Grid NetWars Tournament

5. ICS NetWars Tournament

od 3 do 5 lat

12 000

powyżej 5 lat

20 000

4

do 3 lat

2000

6000

1. Analiza i zarządzanie w zakresie reagowania na wykryte podatności sprzętu i oprogramowania

2. Koordynacja obsługi zgłoszonych incydentów

3. Obsługa zgłoszeń i analiza treści przypadków dystrybucji, rozpowszechniania lub przesyłania pornografii dziecięcej za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych

4. Specjalistyczne zadania realizowane w ramach SOC lub Centrum Zarządzania Siecią (NOC) obejmujące: monitoring bezpieczeństwa (analiza i korelacja logów), identyfikację i wstępną obsługę incydentów

BTL1, BTL2, CASP+, CEH, CEH Master, CISSP, COBIT Foundation, CPENT, CySA+, GCIH, GCDA, GDAT, GISP, GMON, GSLC, GSOC, GSTRT, ITIL Foundation, OSCP, Security+, SSCP lub w innym równoważnym dokumencie,

lub w dokumencie potwierdzającym zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach, treningach, turniejach lub ćwiczeniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności w:

1. Core NetWars Tournament

2. Cyber Defense NetWars

3. DFIR NetWars Tournament

4. Grid NetWars Tournament

5. ICS NetWars Tournament

od 3 do 5 lat

9000

powyżej 5 lat

15 000

5

 

2000

 

1. Szacowanie ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa

2. Opracowywanie i wdrażanie planów ciągłości działania i odbudowy oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

3. Nadzór nad procesem szacowania ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa

Certified Reliability Professional, Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001, Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301, Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert, CGEIT, CIA, CISA, CISM, CISSP, CRISC, SSCP, CBCI, CBCP lub w innym równoważnym dokumencie

do 3 lat

5500

 

 

 

 

od 3 do 5 lat

8500

 

 

powyżej 5 lat

13 500

6

do 3 lat

2000

5000

Przygotowywanie rekomendacji, standardów i dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa, w szczególności podnoszących poziom bezpieczeństwa systemów informacyjnych będących w dyspozycji podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

CAP, CASP+, CEH, CISA, CISSP, GISP, GSE, GSLC, GSNA, SSCP lub w innym równoważnym dokumencie,

lub w dokumencie potwierdzającym zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach, treningach, turniejach lub ćwiczeniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności w:

1. Core NetWars Tournament

2. Cyber Defense NetWars

3. DFIR NetWars Tournament

4. Grid NetWars Tournament

5. ICS NetWars Tournament

od 3 do 5 lat

8000

powyżej 5 lat

12 000

7

do 3 lat

2000

4500

1. Bieżące utrzymanie i rozwój własnych, istotnych systemów informacyjnych

2. Poszukiwanie znanych podatności sprzętu i oprogramowania w nadzorowanych systemach teleinformatycznych

3. Wstępna obsługa incydentów

4. Zabezpieczenie śladów cyfrowych

5. Rozpoznawanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa

BTL1, CASP+, CEH, CEH Master, CISA, CPENT, CSSLP, CySA+, GBFA, GCIH, GMON, GOSI, ITIL Foundation, ITIL Managing Professional, ITIL Master, OSCP, OSEE, OSEP, PenTest+, Security+, SSCP lub w innym równoważnym dokumencie,

lub w dokumencie potwierdzającym zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach, treningach, turniejach lub ćwiczeniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności w:

1. Core NetWars Tournament

2. Cyber Defense NetWars

3. DFIR NetWars Tournament

4. Grid NetWars Tournament

5. ICS NetWars Tournament

od 3 do 5 lat

6000

powyżej 5 lat

10 500

8

 

2000

 

1. Identyfikacja oraz prowadzenie postępowań wobec operatorów usług kluczowych

2. Nadzór nad podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

3. Nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa

4. Prowadzenie akcji podnoszących świadomość w obszarze cyberbezpieczeństwa, w szczególności organizacja ćwiczeń i szkoleń

5. Prowadzenie analiz w zakresie funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym w zakresie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, standardów oraz certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa wraz z przygotowywaniem projektów aktów normatywnych

6. Prowadzenie analiz w zakresie spełniania przez podmioty z sektora lub podsektora warunków kwalifikujących podmiot jako operatora usługi kluczowej

7. Prowadzenie kontroli w podmiotach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym w podmiotach świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa

8. Współpraca krajowa lub międzynarodowa w obszarze cyberbezpieczeństwa

CASP+, CEH, CGAP, CIA, CISA, CISM, CISSP, GISP, GSLC, Security+ lub w innym równoważnym dokumencie

 

 

do 3 lat

6000

 

 

 

 

powyżej 3 lat

8000

 

Zestawienie wymienionych w tabeli certyfikatów:

BTL1 – Security Blue Team Level 1

BTL2 – Security Blue Team Level 2

CAP – Certified Authorization Professional

CASP+ – CompTIA Advanced Security Practitioner

CAWFE – Certified Advanced Windows Forensic Examiner

CBCI – Certificate of Business Continuity Institute

CBCP – Certified Business Continuity Professional

CCFE – Certified Computer Forensics Examiner

CDRP – Certified Data Recovery Professional

CEH – Certified Ethical Hacker

CEH Master – Certified Ethical Hacker Master

Certified Reliability Professional

Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001

Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301

Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

CFSR – Certified Forensic Security Responder

CGAP – Certified Government Auditing Professional

CGEIT – ISACA's Certified in the Governance of Enterprise IT

CHFI – Certified Hacking Forensic Investigator

CIA – Certified Internal Auditor

CISA – Certified Information Systems Auditor

CISM – Certified Information Security Manager

CISSP – Certified Information Systems Security Professional

CMFE – Certified Mobile Forensics Examiner

CNFE – Certified Network Forensics Examiner

COBIT Foundation

CPENT – Certified Penetration Testing Professional

CPT – Certified Penetration Tester

CRISC – ISACA's Certified in Risk and Information Systems Control

CSSLP – Certified Secure Software Lifecycle Professional

CySA+ – CompTIA CySA+

eCDFP – eLearnSecurity Certified Digital Forensics Professional

eCMAP – eLearnSecurity Certified Malware Analysis Professional

GASF – GIAC Advanced Smartphone Forensics

GAWN – GIAC Assessing and Auditing Wireless Networks

GBFA – GIAC Battlefield Forensics and Acquisition

GCCC – GIAC Critical Controls Certification

GCDA – GIAC Certified Detection Analyst

GCFA – GIAC Certified Forensic Analyst

GCFE – GIAC Certified Forensic Examiner

GCIH – GIAC Certified Incident Handler

GCPM – GIAC Certified Project Manager

GCPN – GIAC Cloud Penetration Tester

GCSA – GIAC Cloud Security Automation

GCTI – GIAC Cyber Threat Intelligence

GDAT – GIAC Defending Advanced Threats

GISP – GIAC Information Security Professional

GMOB – GIAC Mobile Device Security Analyst

GMON – GIAC Continuous Monitoring Certification

GNFA – GIAC Network Forensic Analyst

GOSI – GIAC Open Source Intelligence

GPEN – GIAC Penetration Tester

GPYC – GIAC Python Coder

GREM – GIAC Reverse Engineering Malware

GSE – GIAC Security Expert

GSLC – GIAC Security Leadership

GSNA – GIAC Systems and Network Auditor

GSOC – GIAC Security Operations Certified

GSOM – GIAC Security Operations Manager

GSSP – GIAC Secure Software Programmer

GSTRT – GIAC Strategic Planning, Policy and Leadership

GWAPT – GIAC Web Application Penetration Tester

GWEB – GIAC Certified Web Application Defender

GXPN – GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester

ITIL Foundation

ITIL Managing Professional

ITIL Master

LPT – EC Council Licensed Penetration Tester

OSCE3 – Offensive Security Certified Expert 3

OSCP – Offensive Security Certified Professional

OSED – Offensive Security Exploit Developer

OSEE – Offensive Security Exploitation Expert

OSEP – Offensive Security Experienced Penetration Tester

OSMR – Offensive Security macOS Researcher

OSWA – Offensive Security Web Assessor

OSWE – Offensive Security Web Expert

OSWP – Offensive Security Wireless Professional

PenTest+ – CompTIA PenTest+

Security+ – CompTIA Security+

SSCP – Systems Security Certified Practitioner


1) https://www.sans.org/cyber-ranges/netwars-tournaments/core/

2) https://www.sans.org/cyber-ranges/netwars-tournaments/cyber-defense/

3) https://www.sans.org/cyber-ranges/netwars-tournaments/digital-forensics-incident-response/

4) https://www.sans.org/cyber-ranges/netwars-tournaments/power-grid/

5) https://www.sans.org/cyber-ranges/netwars-tournaments/industrial-control-system-security/

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-20
  • Data wejścia w życie: 2022-01-20
  • Data obowiązywania: 2022-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw