REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1767

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 78a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 i 1002) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. poz. 2856, z 2005 r. poz. 1266, z 2010 r. poz. 524 oraz z 2022 r. poz. 123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

2) w § 4 uchyla się pkt 4;

3) w § 5 w ust. 1 uchyla się pkt 1;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Do wniosków o:

1) czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,

2) przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

3) skrócenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu

- złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem przepisów dotyczących przedkładania karty pojazdu i zamieszczania w karcie pojazdu adnotacji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2022 r.

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 9 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1767)

WZÓR WNIOSKU O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-23
  • Data wejścia w życie: 2022-09-04
  • Data obowiązywania: 2022-09-04

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA