REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 307

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 76 ust. 10 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2020 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1659) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wartość pieniężna norm wyżywienia wynosi:

1) za normę SZ - 25 zł;

2) za normę LOT - 30 zł;

3) za normę DU - 7 zł;

4) za normę DS - 4 zł;

5) za normę SZ uzupełnioną o 7 zł - 32 zł;

6) za normę SZ uzupełnioną o 5 zł - 30 zł;

7) za normę SZ uzupełnioną o 4 zł - 29 zł.";

2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Funkcjonariuszowi, który w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca pełni przez co najmniej 4 godziny dziennie służbę na wolnym powietrzu, przysługuje świadczenie pieniężne w kwocie 15 zł.";

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Wartość świadczenia pieniężnego podwyższa się:

1) za normę SZ - o kwotę 25 zł w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy;

2) za normę LOT - o kwotę 30 zł w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 7 pkt 3 ustawy.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1115, 1855 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 261 i 289.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-16
  • Data wejścia w życie: 2023-03-03
  • Data obowiązywania: 2023-03-03

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA