REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 498

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2109) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą (Dz. U. poz. 1739, z 2016 r. poz. 775 oraz z 2020 r. poz. 1116) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 498)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

2000-3600

II

2100-3700

III

2200-3800

IV

2300-3900

V

2400-4000

VI

2600-4100

VII

2800-4200

VIII

3000-4400

IX

3200-4600

X

3400-5400

XI

3600-5800

XII

3700-6200

XIII

3800-6600

XIV

3900-7000

XV

4100-7400

XVI

4300-7800

XVII

4500-8200

XVIII

4700-8600

XIX

4900-9000

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Kwota w złotych

1

100-250

2

150-500

3

200-750

4

250-1000

5

300-1250

6

500-1500

7

750-1750

8

1000-2000

9

1250-2250

Załącznik 3. [TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH]

Załącznik nr 3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

Dyrektor Centralnego Ośrodka

-

-

wg odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka

-

-

wyższe

7

3

Główny księgowy Centralnego Ośrodka

-

-

wg odrębnych przepisów

4

Dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian Centralnego Ośrodka

XV-XIX

9

wyższe

7

5

Zastępca dyrektora stacji doświadczalnej oceny odmian Centralnego Ośrodka

XIV-XVIII

8

wyższe

5

6

Główny księgowy stacji doświadczalnej oceny odmian Centralnego Ośrodka

XIII-XVI

7

wg odrębnych przepisów

II. Pozostałych pracowników

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

Kierownik: biura, zakładu

XV-XIX

9

wyższe

7

2

Zastępca głównego księgowego Centralnego Ośrodka

XIV-XVIII

8

wyższe

6

3

Inspektor oceny odmian

XV-XVII

8

wyższe

7

4

Główny specjalista, administrator sieci

XII-XVII

7

wyższe

5

5

Radca prawny, audytor wewnętrzny

XIV-XVII

7

wg odrębnych przepisów

6

Kierownik: działu, pracowni

XI-XVI

6

wyższe

6

7

Starszy: specjalista, programista, projektant, asystent

X-XV

-

wyższe

5

8

Specjalista, programista, projektant, asystent

IX-XIV

-

wyższe

2

9

Kierownik magazynu

VIII-XIII

4

średnie

3

10

Starszy: księgowy, referent

VIII-XII

-

średnie

3

11

Starszy magazynier

VII-XI

-

średnie

3

12

Starszy laborant

VI-XI

-

średnie

2

13

Stażysta

VI-XI

-

wyższe, średnie

-

14

Magazynier

VI-IX

-

zasadnicze

2

15

Laborant

V-X

-

średnie

1

16

Kierownik archiwum

VIII-IX

2

średnie

3

17

Księgowy, kasjer

VII-IX

-

średnie

1

18

Referent, sekretarka

IV-VIII

-

średnie

-

19

Kierowca samochodu

VI-X

-

wg odrębnych przepisów

20

Konserwator: aparatury, urządzeń

IX-XI

-

średnie i uprawnienia specjalistyczne

2

21

Starszy rzemieślnik

VII-XI

-

średnie lub zasadnicze i tytuł mistrza

3

22

Operator ciągników i maszyn rolniczych

VII-XI

-

wg odrębnych przepisów

23

Robotnik: polowy, szklarniowy

VI-X

-

zasadnicze

-

24

Palacz c.o.

V-IX

-

podstawowe i kurs dla palaczy c.o.

-

25

Rzemieślnik

V-IX

-

zasadnicze lub odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

-

26

Robotnik gospodarczy

IV-VII

-

umiejętność wykonywania prac

-

27

Dozorca

I-V

-

podstawowe

-

28

Sprzątaczka

I-IV

-

umiejętność wykonywania prac

-

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA