REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 869

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania renty socjalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240 i 2476 oraz z 2023 r. poz. 658) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przyznawania renty socjalnej]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz. U. poz. 1656) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) uwierzytelnioną przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - dyrektora centrum usług społecznych, jeżeli kierownik ten lub dyrektor składa wniosek o rentę socjalną, kopię dokumentu lub dokumentów potwierdzających okoliczności wymienione w art. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, zwanej dalej „ustawą".";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Wnioski o przyznanie renty socjalnej złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpoznaniu na podstawie rozporządzenia bez konieczności ponownego składania wniosku.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Załącznik 1. [WZÓR  - WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 869)

WZÓR  - WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-09
  • Data wejścia w życie: 2023-05-24
  • Data obowiązywania: 2023-05-24

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA