REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 899

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Miały (PLH300042)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Miały]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Miały (PLH3000422)), obejmujący obszar 582,43 ha, położony w województwie wielkopolskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA MIAŁY (PLH300042)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 30 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 899)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA MIAŁY (PLH300042)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

554089,97

314831,47

2

554100,25

314873,62

3

554070,00

314877,16

4

554049,17

314870,51

5

554035,85

314870,06

6

554018,96

314878,04

7

554012,71

314880,67

8

554011,11

314872,10

9

554010,32

314867,88

10

554013,41

314848,64

11

554013,52

314826,71

12

554014,17

314801,07

13

554005,86

314758,71

14

553994,24

314730,41

15

553939,93

314752,25

16

553908,04

314762,92

17

553912,38

314787,42

18

553894,63

314791,89

19

553894,77

314850,83

20

553880,76

314851,13

21

553861,77

314851,37

22

553846,69

314851,70

23

553825,05

314851,84

24

553816,02

314811,89

25

553762,21

314668,65

26

553737,33

314602,04

27

553716,96

314547,52

28

553711,91

314552,54

29

553649,45

314610,41

30

553573,44

314681,97

31

553537,70

314715,47

32

553521,54

314730,62

33

553473,83

314714,78

34

553281,44

314650,93

35

553291,38

314599,01

36

553302,65

314543,76

37

553314,26

314481,43

38

553242,43

314279,13

39

553226,33

314186,95

40

553215,60

314103,55

41

553190,74

313944,01

42

553197,12

313941,73

43

553195,06

313913,42

44

553188,39

313843,00

45

553186,17

313819,52

46

553184,63

313803,24

47

553176,73

313719,77

48

553165,54

313660,57

49

553144,30

313548,30

50

552972,26

313187,70

51

552788,71

312860,86

52

552776,32

312838,80

53

552774,86

312836,21

54

552759,77

312807,63

55

552675,58

312648,17

56

552653,97

312502,31

57

552628,31

312327,14

58

552626,40

312314,10

59

552620,04

312270,69

60

552605,30

312170,03

61

552600,82

312139,46

62

552597,12

312104,62

63

552589,79

312035,56

64

552579,11

311935,00

65

552557,89

311735,10

66

552528,79

311460,93

67

552526,20

311436,62

68

552514,23

311327,14

69

552512,68

311312,94

70

552476,09

310975,20

71

552474,92

310947,30

72

552457,75

310568,45

73

552455,48

310519,75

74

552475,41

310475,20

75

552479,13

310466,89

76

552492,23

310437,59

77

552502,78

310417,35

78

552525,77

310373,26

79

552494,02

310340,19

80

552480,14

310302,22

81

552477,73

310295,61

82

552495,86

310271,89

83

552523,10

310242,27

84

552550,10

310212,86

85

552562,39

310199,48

86

552574,91

310185,93

87

552599,07

310159,08

88

552661,95

310088,00

89

552761,45

310000,75

90

552802,28

309980,35

91

552840,51

309960,86

92

552866,37

309937,58

93

552918,15

309890,95

94

552959,45

309853,76

95

553002,24

309814,88

96

553044,08

309777,35

97

553086,03

309739,68

98

553120,45

309708,72

99

553164,61

309788,27

100

553238,05

309920,54

101

553254,19

309915,86

102

553273,02

309903,71

103

553391,06

309827,51

104

553413,80

309812,83

105

553451,71

309788,35

106

553472,28

309775,08

107

553476,62

309772,41

108

553485,69

309766,83

109

553507,09

309789,39

110

553510,43

309962,56

111

553546,49

309995,22

112

553566,91

310091,70

113

553546,83

310117,58

114

553562,01

310164,44

115

553591,64

310185,38

116

553586,26

310194,90

117

553595,31

310228,79

118

553617,01

310311,91

119

553634,36

310333,19

120

553648,54

310355,90

121

553658,42

310425,22

122

553676,79

310539,45

123

553685,10

310595,59

124

553758,63

310851,62

125

553747,21

310854,92

126

553767,84

310938,86

127

553804,22

310928,20

128

553843,12

310984,35

129

553822,40

310989,12

130

553889,46

311086,79

131

553867,72

311105,24

132

553844,76

311099,91

133

553832,05

311118,36

134

553784,08

311215,13

135

553685,41

311342,45

136

553840,20

311482,92

137

553838,07

311483,42

138

553838,04

311534,46

139

553818,82

311662,32

140

553818,51

311670,53

141

553806,93

311721,58

142

553787,97

311763,82

143

553772,64

311805,28

144

553748,48

311827,05

145

553745,70

311884,71

146

553743,06

311893,52

147

553744,53

311893,12

148

553754,66

311890,85

149

553767,16

311888,05

150

553757,09

311981,94

151

553765,15

311999,49

152

553756,62

312099,28

153

553806,80

312171,09

154

553827,22

312258,61

155

553840,76

312468,63

156

553826,08

312529,42

157

553812,51

312600,20

158

553809,76

312624,69

159

553811,59

312624,29

160

553814,42

312643,72

161

553891,41

312626,47

162

553784,03

312893,81

163

553748,13

312983,26

164

553752,58

312996,94

165

553767,72

313043,54

166

553930,31

313007,74

167

553961,54

313000,86

168

553983,67

313060,01

169

553939,56

313092,56

170

553921,25

313109,42

171

553896,85

313103,90

172

553875,33

313127,91

173

553849,67

313169,48

174

553814,34

313203,19

175

553816,85

313211,79

176

553828,14

313250,40

177

553848,72

313320,89

178

553869,77

313392,98

179

553869,22

313393,09

180

553847,40

313397,75

181

553844,00

313398,92

182

553932,69

313641,06

183

553974,98

313749,77

184

554027,77

313889,78

185

554110,17

314105,27

186

554099,26

314107,53

187

554145,63

314225,39

188

554232,09

314446,77

189

554241,67

314471,91

190

554269,85

314539,47

191

554294,44

314592,58

192

554338,56

314675,05

193

554392,30

314770,98

194

554319,14

314823,21

195

554265,08

314861,80

196

554249,76

314872,14

197

554232,78

314885,85

198

554230,84

314853,34

199

554213,65

314825,57

200

554179,11

314835,07

201

554170,22

314840,06

202

554152,86

314809,11

203

554141,31

314820,54

204

554125,50

314828,17

205

554094,28

314828,59

206

554089,97

314831,47

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

552068,80

308852,00

2

552064,91

308851,22

3

552040,20

308840,52

4

552023,97

308828,92

5

552003,00

308810,47

6

551981,06

308795,19

7

551950,85

308783,43

8

551927,07

308771,00

9

551903,20

308755,04

10

551887,22

308716,01

11

551858,09

308659,95

12

551818,46

308576,64

13

551801,77

308541,04

14

551726,34

308396,18

15

551718,99

308369,52

16

551709,16

308333,05

17

551701,02

308305,11

18

551691,45

308272,88

19

551686,20

308253,79

20

551679,48

308229,30

21

551671,17

308198,23

22

551661,45

308164,65

23

551641,39

308097,47

24

551637,59

308083,15

25

551610,03

307990,26

26

551601,79

307961,59

27

551680,03

307938,56

28

551674,07

307928,01

29

551653,51

307891,61

30

551646,58

307767,09

31

551691,99

307744,60

32

551697,41

307702,53

33

551688,83

307645,19

34

551687,40

307635,60

35

551682,09

307602,61

36

551679,96

307589,46

37

551739,12

307579,32

38

551737,51

307584,95

39

551803,23

307574,20

40

551807,23

307574,33

41

551820,01

307519,73

42

551849,47

307532,88

43

551853,40

307534,14

44

551874,14

307542,77

45

551893,73

307551,93

46

551999,97

307595,42

47

552055,76

307618,25

48

552078,35

307691,56

49

552107,39

307781,77

50

552108,69

307786,07

51

552110,31

307789,16

52

552155,42

307875,24

53

552157,36

307878,69

54

552241,32

308028,01

55

552269,66

308100,64

56

552297,80

308171,97

57

552272,07

308178,37

58

552280,92

308247,84

59

552355,60

308487,02

60

552197,94

308484,84

61

552193,75

308514,99

62

552194,76

308533,59

63

552208,55

308575,32

64

552236,54

308612,74

65

552250,95

308648,34

66

552255,36

308685,18

67

552242,71

308732,69

68

552236,30

308761,52

69

552227,56

308801,92

70

552217,14

308849,84

71

552210,60

308873,34

72

552072,92

308852,51

73

552068,80

308852,00
1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Miały (PLH300042) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 803).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA MIAŁY (PLH300042)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA MIAŁY (PLH300042)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA MIAŁY (PLH300042)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA MIAŁY (PLH300042)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3140

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)

2

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

3

3260

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)

4

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

5

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

6

7210

Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

7

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

8

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA MIAŁY (PLH300042)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA MIAŁY (PLH300042)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

2

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

3

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

4

wydra

Lutra lutra

osiadła

5

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-12
  • Data wejścia w życie: 2023-05-27
  • Data obowiązywania: 2023-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA