REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1793

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopki w Naruszewie (PLH140056)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Mopki w Naruszewie (PLH1400562)), obejmujący obszar 216,72 ha, położony w województwie mazowieckim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MOPKI W NARUSZEWIE (PLH140056)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 3 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1793)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MOPKI W NARUSZEWIE (PLH140056)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

513608,56

591973,95

2

513720,09

591983,10

3

513956,54

591997,21

4

514354,78

591988,06

5

514425,58

591993,21

6

514579,30

592003,98

7

514761,33

592018,11

8

514793,34

592021,07

9

514823,14

592025,58

10

514878,13

592037,88

11

514966,94

592449,20

12

515058,57

592871,03

13

515156,06

593329,71

14

515050,06

593484,21

15

515008,75

593490,01

16

514778,90

593449,93

17

514686,89

593501,80

18

514725,23

593696,85

19

514220,07

593832,99

20

514101,30

593383,29

21

514111,20

593364,23

22

514116,28

593351,38

23

514125,00

593258,54

24

514082,32

593254,71

25

514084,67

593219,09

26

513961,37

593207,87

27

513967,18

593149,35

28

513902,48

593143,23

29

513733,72

593127,28

30

513734,02

593124,38

31

513459,01

593095,24

32

513472,60

592958,83

33

513472,41

592955,90

34

513472,73

592952,91

35

513485,58

592834,98

36

513527,93

592663,82

37

513539,75

592556,74

38

513546,20

592557,40

39

513557,83

592448,54

40

513559,91

592429,09

41

513561,79

592411,50

42

513563,53

592395,18

43

513568,37

592344,02

44

513576,15

592268,41

45

513579,98

592234,69

46

513591,44

592134,05

47

513594,49

592108,43

48

513598,72

592066,02

49

513602,90

592026,91

50

513605,58

592001,75

51

513608,56

591973,951) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MOPKI W NARUSZEWIE (PLH140056)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MOPKI W NARUSZEWIE (PLH140056)

Załącznik 3. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MOPKI W NARUSZEWIE (PLH140056)]

Załącznik nr 3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MOPKI W NARUSZEWIE (PLH140056)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

mopek

Barbastella barbastellus

rozrodcza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-05
  • Data wejścia w życie: 2023-09-20
  • Data obowiązywania: 2023-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA