REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1877

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bledzew (PLH080074)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bledzew]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bledzew (PLH0800742)), obejmujący obszar 26,01 ha, położony w województwie lubuskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BLEDZEW (PLH080074)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1877)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BLEDZEW (PLH080074)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

525277,05

255724,22

2

525170,94

255722,38

3

525190,82

255691,24

4

525195,13

255691,31

5

525346,18

255695,13

6

525387,58

255696,04

7

525637,88

255701,54

8

525768,12

255704,15

9

526206,49

255713,14

10

526295,72

255715,00

11

526967,63

255729,15

12

527889,92

255748,75

13

528126,01

255753,50

14

528473,95

255760,50

15

528753,89

255766,18

16

529161,77

255774,55

17

529537,86

255782,09

18

530023,37

255792,01

19

530041,29

255792,11

20

530729,73

255805,13

21

531113,98

255812,36

22

531112,12

255842,52

23

531094,04

255842,00

24

530952,83

255839,52

25

530869,21

255837,66

26

530729,34

255834,98

27

530469,42

255829,92

28

530389,77

255828,39

29

530249,28

255826,43

30

530103,22

255823,54

31

530014,41

255821,99

32

529838,85

255818,68

33

529680,93

255815,69

34

529553,54

255813,31

35

529409,95

255810,42

36

529222,61

255807,11

37

529086,47

255804,32

38

528894,20

255800,09

39

528768,97

255796,78

40

528617,95

255792,78

41

528473,64

255791,64

42

528324,19

255788,24

43

528314,79

255788,13

44

528142,43

255784,31

45

528037,33

255782,04

46

527953,99

255780,28

47

527844,03

255777,91

48

527725,21

255775,25

49

527636,40

255773,18

50

527583,25

255771,73

51

527461,53

255768,94

52

527411,33

255767,60

53

527233,50

255763,37

54

527049,37

255758,82

55

526921,77

255756,14

56

526811,29

255753,97

57

526589,22

255749,83

58

526345,35

255745,29

59

526205,80

255742,65

60

526161,95

255741,78

61

526153,32

255739,76

62

526058,90

255738,01

63

525808,04

255733,62

64

525636,18

255730,52

65

525504,91

255728,14

66

525348,31

255725,46

67

525277,05

255724,22

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

533819,01

255905,30

2

533744,68

255902,38

3

533744,89

255893,81

4

533683,66

255892,59

5

533655,65

255892,10

6

533576,80

255890,58

7

533465,70

255888,41

8

533418,01

255887,48

9

533393,47

255886,91

10

533376,07

255886,60

11

533334,25

255885,83

12

533294,12

255885,00

13

533281,58

255884,85

14

533210,53

255883,41

15

533161,01

255882,43

16

533115,88

255881,50

17

533063,07

255880,52

18

532997,47

255879,23

19

532927,99

255877,84

20

532857,90

255876,54

21

532769,24

255874,74

22

532715,55

255873,70

23

532690,44

255873,25

24

532630,31

255872,06

25

532557,89

255870,67

26

532450,00

255868,55

27

532394,03

255867,47

28

532322,34

255866,02

29

532276,00

255865,09

30

532265,21

255864,88

31

532256,68

255864,73

32

532195,16

255863,64

33

532147,66

255862,68

34

532101,14

255861,64

35

532047,55

255860,66

36

531994,07

255859,63

37

531931,10

255858,44

38

531859,72

255856,99

39

531787,87

255855,60

40

531725,52

255854,36

41

531663,52

255853,17

42

531610,56

255852,14

43

531540,73

255850,74

44

531472,60

255849,40

45

531410,04

255848,27

46

531346,75

255847,08

47

531267,17

255845,42

48

531222,25

255844,65

49

531166,04

255843,48

50

531132,47

255842,86

51

531134,59

255812,92

52

533882,31

255866,43

53

533887,65

255866,61

54

533869,01

255902,20

55

533825,83

255901,17

56

533819,01

255905,30


1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Bledzew (PLH080074) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BLEDZEW (PLH080074)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BLEDZEW (PLH080074)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BLEDZEW (PLH080074)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BLEDZEW (PLH080074)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

4030

Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-14
  • Data wejścia w życie: 2023-09-29
  • Data obowiązywania: 2023-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA