REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1925

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2022 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi (Dz. U. poz. 2234), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi (Dz. U. poz. 1188).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi (Dz. U. poz. 1188), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.".

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2022 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 1 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1925)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się - w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu - Sąd Rejonowy w Czeladzi.

§ 2.2) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429, 1606, 1615 i 1860.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi (Dz. U. poz. 1188), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-19
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA