REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2006

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Orońskie (PLH140023)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Bagna Orońskie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bagna Orońskie (PLH1400232)), obejmujący obszar 921,45 ha, położony w województwie mazowieckim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BAGNA OROŃSKIE (PLH140023)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 11 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2006)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BAGNA OROŃSKIE (PLH140023)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

429243,68

679288,84

2

429228,61

679311,44

3

429231,12

679330,28

4

429184,66

679401,86

5

429167,08

679408,14

6

429085,46

679409,39

7

429104,29

679445,81

8

429054,07

679444,55

9

429065,37

679458,37

10

429079,18

679537,48

11

429089,23

679596,50

12

429036,49

679605,29

13

428879,52

679593,98

14

428854,40

679749,70

15

428830,55

679783,60

16

428807,72

679851,57

17

428776,55

679945,59

18

428694,93

680187,95

19

428619,58

680378,82

20

428579,40

680504,39

21

428481,45

680656,33

22

428364,67

680848,46

23

428193,89

681119,70

24

428144,92

681098,35

25

428073,34

681203,83

26

428023,11

681272,90

27

427999,25

681296,76

28

427947,77

681362,05

29

427859,87

681447,44

30

427830,98

681483,86

31

427778,24

681536,60

32

427743,08

681595,62

33

427680,30

681664,68

34

427637,60

681723,70

35

427562,26

681791,51

36

427485,16

681859,57

37

427349,54

681997,70

38

427152,39

682189,83

39

426951,47

682380,70

40

426848,50

682477,39

41

426731,72

682571,57

42

426574,75

682697,15

43

426509,45

682753,65

44

426407,74

682851,60

45

426262,07

682988,48

46

426071,20

683165,53

47

425931,82

683293,62

48

425894,14

683325,01

49

425715,83

683232,09

50

425602,81

683168,05

51

425605,33

683152,98

52

425534,17

683101,71

53

425369,13

683005,35

54

425320,64

682976,96

55

425155,93

682880,82

56

425124,90

682862,85

57

425057,83

682823,76

58

424852,16

682706,02

59

424738,68

682865,66

60

424653,59

682661,22

61

424802,23

682446,87

62

424895,00

682316,57

63

424950,87

682239,57

64

425114,23

682009,04

65

425186,55

681907,26

66

425197,08

681892,21

67

425279,19

681774,85

68

425284,49

681745,30

69

425284,49

681720,19

70

425305,53

681693,16

71

425325,62

681685,70

72

425334,72

681663,68

73

425349,78

681668,70

74

425402,55

681599,58

75

425457,66

681522,65

76

425517,94

681438,84

77

425598,89

681324,59

78

425646,14

681248,03

79

425710,18

681155,11

80

425760,41

681092,32

81

425810,64

681008,19

82

425870,91

680930,33

83

425929,93

680849,97

84

425978,77

680784,31

85

425867,15

680716,86

86

425690,09

680607,61

87

425556,41

680197,07

88

425570,79

680188,20

89

425592,14

680237,17

90

425612,23

680232,15

91

425618,33

680249,57

92

425645,58

680254,25

93

425679,51

680255,94

94

425721,91

680260,47

95

425755,27

680264,42

96

425805,02

680266,12

97

425846,86

680262,73

98

425890,40

680256,51

99

425925,45

680240,11

100

425953,72

680322,26

101

425981,42

680304,98

102

425993,97

680291,17

103

426015,32

680298,70

104

426037,93

680297,44

105

426046,72

680331,35

106

426058,02

680353,95

107

426070,57

680376,56

108

426083,13

680361,49

109

426124,57

680335,12

110

426140,90

680340,14

111

426193,64

680315,03

112

426216,24

680281,12

113

426258,73

680295,22

114

426316,73

680267,39

115

426514,17

680171,93

116

426584,61

680135,64

117

426630,63

680112,85

118

426644,44

680095,27

119

426667,05

680085,23

120

426703,46

680035,00

121

426727,32

679998,58

122

426749,93

679973,47

123

426766,25

679944,58

124

426790,11

679918,21

125

426821,50

679874,26

126

426841,59

679841,61

127

426928,24

679899,38

128

426957,12

679900,63

129

426970,93

679817,76

130

426980,98

679727,34

131

427001,07

679608,05

132

427002,33

679567,87

133

427008,61

679530,19

134

427017,40

679498,80

135

427058,83

679412,15

136

427117,85

679383,27

137

427189,43

679346,86

138

427266,03

679315,46

139

427356,44

679282,81

140

427470,71

679323,00

141

427493,32

679331,79

142

427512,15

679358,16

143

427529,73

679368,20

144

427602,57

679059,29

145

427387,84

678611,00

146

427484,53

678643,65

147

427483,27

678622,30

148

427478,25

678585,88

149

427657,82

678538,17

150

427720,60

678519,33

151

427726,88

678519,33

152

427721,86

678551,98

153

427715,58

678578,35

154

427724,37

678613,51

155

427733,16

678671,27

156

427729,40

678713,97

157

427723,12

678736,57

158

427711,66

678752,58

159

427745,56

678768,59

160

427807,72

678794,96

161

427832,21

678804,38

162

427848,22

678803,44

163

427883,07

678827,93

164

427931,10

678842,05

165

427963,12

678841,11

166

427978,19

678826,98

167

427997,96

678799,67

168

428012,09

678765,77

169

428027,16

678728,10

170

428041,29

678688,54

171

428049,76

678658,40

172

428065,77

678615,08

173

428095,91

678572,70

174

428119,46

678554,80

175

428143,00

678551,04

176

428170,31

678552,92

177

428250,37

678574,58

178

428264,49

678616,96

179

428285,21

678667,82

180

428309,70

678720,56

181

428353,02

678808,15

182

428379,39

678842,99

183

428437,78

678865,60

184

428509,36

678908,92

185

428524,43

678884,82

186

428541,39

678871,39

187

428568,23

678844,55

188

428599,31

678817,71

189

428633,92

678792,99

190

428655,81

678771,09

191

428702,43

678734,36

192

428734,93

678706,82

193

428761,06

678689,16

194

428775,89

678677,15

195

428848,53

678628,33

196

428892,06

678683,58

197

428940,62

678752,23

198

428995,87

678799,11

199

428877,00

678899,57

200

428815,05

678956,50

201

428736,37

679011,33

202

428745,64

679016,69

203

428827,52

679077,34

204

428846,12

679091,12

205

428869,37

679108,34

206

428871,16

679105,92

207

428950,64

679041,73

208

428965,43

679049,66

209

429064,42

679102,78

210

429076,67

679074,11

211

429125,64

679017,60

212

429148,25

679035,18

213

429188,43

679003,79

214

429206,01

678983,70

215

429180,89

678959,84

216

429249,96

678883,24

217

429266,28

678930,96

218

429278,84

679032,67

219

429281,35

679097,97

220

429287,63

679129,36

221

429296,42

679195,92

222

429307,72

679283,82

223

429254,98

679282,56

224

429243,68

679288,84


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BAGNA OROŃSKIE (PLH140023)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BAGNA OROŃSKIE (PLH140023)Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BAGNA OROŃSKIE (PLH140023)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BAGNA OROŃSKIE (PLH140023)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

2

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

3

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

4

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

5

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

6

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

7

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Facario-Ulmetum)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BAGNA OROŃSKIE (PLH140023)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BAGNA OROŃSKIE (PLH140023)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

lipiennik Loesela

Liparis loeselii

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BAGNA OROŃSKIE (PLH140023)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BAGNA OROŃSKIE (PLH140023)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

poczwarówka Geyera

Vertigo geyeri

osiadła

2

poczwarówka jajowata

Vertigo moulinsiana

osiadła

3

poczwarówka zwężona

Vertigo angustior

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-10-11
  • Data obowiązywania: 2023-10-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA