REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2017

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) (Dz. U. poz. 975) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Załącznik 1. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRĄDY W DOLINIE ODRY (PLH020017)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 7 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2017)

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRĄDY W DOLINIE ODRY (PLH020017)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

barczatka kataks

Eriogaster catax

osiadła

2

boleń

Aspius aspius

osiadła

3

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

4

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

5

kiełb białopłetwy

Gobio albipinnatus

osiadła

6

koza

Cobitis taenia

osiadła

7

koza złotawa

Sabanejewia aurata

osiadła

8

kozioróg dębosz

Cerambyx cerdo

osiadła

9

kreślinek nizinny

Graphoderus bilineatus

osiadła

10

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

11

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

12

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

13

mopek

Barbastella barbastellus

rozrodcza

14

mopek

Barbastella barbastellus

zimująca

15

nocek łydkowłosy

Myotis dasycneme

migrująca

16

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

17

piskorz

Misgurnus fossilis

osiadła

18

przeplatka maturna

Hypodryas maturna

osiadła

19

różanka

Rhodeus sericeus amarus

osiadła

20

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

21

wydra

Lutra lutra

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-10-11
  • Data obowiązywania: 2023-10-11

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA