REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2052

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spełniania warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz posiadania predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane po dniu 1 lutego 2023 r. według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych zachowują ważność przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz. U. poz. 1609).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Załącznik 1. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 19 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2052)

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-28
  • Data wejścia w życie: 2023-09-29
  • Data obowiązywania: 2023-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA