REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 797

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Tomasza Siemoniaka - Koordynatora Służb Specjalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Tomasza Siemoniaka – Koordynatora Służb Specjalnych]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Tomasza Siemoniaka - Koordynatora Służb Specjalnych (Dz. U. poz. 2728) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) dokonywanie czynności wynikających ze stosunku służbowego Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z wyłączeniem ich powoływania i odwoływania;”;

2) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wyrażanie zgody na współpracę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego z właściwymi organami i służbami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi, a w przypadku Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego także zasięganie opinii Ministra Obrony Narodowej przed wyrażeniem tej zgody;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA