REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 845

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. poz. 331), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. poz. 1222).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. poz. 1222), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 845)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Na podstawie art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2024 r. poz. 597) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory tablic oznaczających obszar objęty zakazem, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, oraz sposób ich utrzymywania przez właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej.

§ 2. Ustala się wzory tablic oznaczających obszar objęty zakazem przebywania, które są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Utrzymywanie tablic, o których mowa w § 2, przez właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej polega na ich ustawianiu w dobrze widocznych miejscach, wymianie w razie uszkodzenia lub zniszczenia oraz na bieżącej konserwacji.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2023 r.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 lutego 2023 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 845)2)

WZORY TABLIC OZNACZAJĄCYCH OBSZAR OBJĘTY ZAKAZEM PRZEBYWANIA

image

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 300 × 600 mm, koloru czerwonego, z białym paskiem o szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery: wielkość - 120 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 40 mm, czcionka - Arial wyboldowany.

image

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 150 × 300 mm, koloru czerwonego, z białym paskiem o szerokości 3 mm w odległości 3 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery: wielkość - 62 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 20 mm, czcionka - Arial wyboldowany.


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. poz. 1222), które weszło w życie z dniem 29 czerwca 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-07
  • Data wejścia w życie: 2024-06-07
  • Data obowiązywania: 2024-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA