REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2004 nr 6 poz. 113

ZARZĄDZENIE Nr 8 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lutego 2004 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu (M. P. Nr 26, poz. 435 i Nr 61, poz. 875).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU]

Załącznik do zarządzenia nr 8 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 lutego 2004 r. (poz. 113)

STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

§ 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866), do spraw:

1) kultury fizycznej i sportu;

2) oświaty i wychowania;

3) szkolnictwa wyższego.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Sportu Powszechnego;

2) Departament Strategii Rozwoju Sportu;

3) Departament Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej;

4) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;

5) Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli;

6) Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli;

7) Departament Szkolnictwa Wyższego;

8) Departament Współpracy Międzynarodowej;

9) Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych;

10) Departament Ekonomiczny;

11) Departament Prawny;

12) Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;

13) Biuro do Spraw Młodzieży;

14) Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej;

15) Biuro Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego;

16) Biuro Dyrektora Generalnego;

17) Biuro Kadr i Szkolenia;

18) Biuro Komunikacji Społecznej;

19) Biuro Administracyjne;

20) Biuro Spraw Obronnych;

21) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

22) Wydział Informatyzacji Procesów Edukacyjnych;

23) Wydział Audytu Wewnętrznego.

§ 3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu kultura fizyczna i sport:

a) Departament Sportu Powszechnego,

b) Departament Strategii Rozwoju Sportu;

2) w zakresie działu oświata i wychowanie:

a) Departament Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej,

b) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

c) Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli,

d) Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli;

3) w zakresie działu szkolnictwo wyższe:

a) Departament Szkolnictwa Wyższego,

b) Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej,

c) Biuro Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-02-06
  • Data wejścia w życie: 2004-02-14
  • Data obowiązywania: 2004-02-14
  • Dokument traci ważność: 2005-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA