| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 1 września 2005 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 66 ust. 3a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r., określa załącznik do uchwały.

2. Przepisy uchwały stosuje się również w przypadku ponownego głosowania, o którym mowa w art. 8b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
[1] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

Załącznik 1. [ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2005 R.]

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 1 września 2005 r. (poz. 717)

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2005 R.

1. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie, obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopię protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.

2. Jeden egzemplarz protokołu wraz z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i zastrzeżeniami członków komisji oraz wyjaśnieniami do nich komisji komisja umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

„Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ............ października 2005 r.

Okręg wyborczy nr ................

Obwód głosowania nr ............

Okręgowa Komisja Wyborcza w .............................................................................................

Nazwa statku ..........................................................................................................................

Armator ................................................................................................................................”.

Kopertę z protokołem oraz drugi egzemplarz protokołu wraz z załącznikami przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku.

3. Kapitan statku przekazuje armatorowi drugi egzemplarz protokołu głosowania wraz z załącznikami telefaksem. Otrzymany telefaksem protokół armator opatruje swoją pieczęcią i podpisuje.

4. W razie braku możliwości przekazania protokołu telefaksem kapitan statku przekazuje armatorowi za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołu, ewentualnych zarzutów mężów zaufania i zastrzeżeń członków komisji oraz wyjaśnień do nich komisji. Przekazane dane z protokołu armator zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie, wykreślając wyrazy „protokół” i wpisując „informacja o wynikach”. Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania armator opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Zarzuty mężów zaufania i zastrzeżenia członków komisji oraz wyjaśnienia do nich komisji zgłoszone do protokołu armator zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

5. Armator przekazuje niezwłocznie otrzymane od kapitanów statków protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu armator podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania.

Do przekazywania danych przez armatora okręgowej komisji wyborczej może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 3 i 4.

6. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie armator informuje okręgową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora o przyczynach nieuzyskania danych, podając numery i siedziby tych obwodów.

7. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje ponadto kapitanowi statku spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

8. Otrzymane od obwodowej komisji wyborczej koperty z protokołami głosowania oraz drugie egzemplarze protokołów wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje niezwłocznie po powrocie do kraju armatorowi, który przekazuje je okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora.

[1] Uchwała wchodzi w życie 1 września 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »