REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 75 poz. 757

ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 października 2006 r.

w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Służbie Wywiadu Wojskowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [STATUT SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO]

Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 października 2006 r. (poz. 757)

STATUT SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO

§ 1. Służba Wywiadu Wojskowego, zwana dalej „SWW", działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów ustawowych, zawierających zadania dla SWW.

§ 2. 1. W skład SWW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Gabinet Szefa;

2) Departament I;

3) Departament II;

4) Departament III;

5) Biuro Finansów;

6) Biuro Ochrony i Osłony;

7) Biuro Administracyjno-Logistyczne;

8) Biuro Kadr;

9) Biuro Prawne;

10) Biuro Ewidencji i Archiwum;

11) Samodzielny Audytor.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych SWW określa regulamin organizacyjny SWW.

§ 3. Szef SWW może powoływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-27
  • Data wejścia w życie: 2006-10-27
  • Data obowiązywania: 2007-07-19
  • Z mocą od: 2006-10-01
  • Dokument traci ważność: 2008-06-13

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA