REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 78 poz. 838

ZARZĄDZENIE Nr 117 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 października 2007 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (M. P. Nr 46, poz. 544).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 117 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 października 2007 r. (poz. 838)

STATUT MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

§ 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041), do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego oraz spraw rodziny.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz;

2) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;

3) Departament Funduszy;

4) Departament Informatyki;

5) Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji;

6) Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;

7) Departament Migracji;

8) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;

9) Departament Pożytku Publicznego;

10) Departament Prawa Pracy;

11) Departament Prawny;

12) Departament Rynku Pracy;

13) Departament Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

14) Departament Świadczeń Rodzinnych;

15) Departament Ubezpieczeń Społecznych;

16) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;

17) Departament Współpracy Międzynarodowej;

18) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

19) Biuro Administracyjno-Budżetowe;

20) Biuro Dyrektora Generalnego;

21) Biuro Kontroli;

22) Biuro Ministra;

23) Biuro Prasowe;

24) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu praca zapewniają w szczególności:

1) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;

2) Departament Funduszy;

3) Departament Migracji;

4) Departament Prawa Pracy;

5) Departament Rynku Pracy;

6) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu zabezpieczenie społeczne zapewniają w szczególności:

1) Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;

2) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;

3) Departament Pożytku Publicznego;

4) Departament Świadczeń Rodzinnych;

5) Departament Ubezpieczeń Społecznych;

6) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 5. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu sprawy rodziny zapewnia w szczególności Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji.

§ 6. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-10-25
  • Data wejścia w życie: 2007-10-25
  • Data obowiązywania: 2009-03-13
  • Dokument traci ważność: 2009-07-23

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA