| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie turystyki,

sporządzona w Limie dnia 14 maja 2008 r.

UMOWA
MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ
A REPUBLIKĄ PERU
O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE TURYSTYKI

Rzeczpospolita Polska i Republika Peru, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

– świadome znaczenia turystyki dla rozwoju gospodarczego i społecznego Umawiających się Stron,

– pragnąc przyczyniać się do dalszego rozwijania przyjacielskich stosunków pomiędzy narodami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Peru,

– biorąc pod uwagę członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy w dziedzinie turystyki, która będzie realizowana zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i prawem obowiązującym w każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł 2

Umawiające się Strony będą popierać nawiązywanie i rozwój współpracy między polskimi a peruwiańskimi przedsiębiorcami i organizacjami, uczestniczącymi w rozwoju turystyki międzynarodowej.

Artykuł 3

Współpraca, o której mowa w artykule 2, będzie się odbywała w szczególności poprzez:

1) wymianę materiałów informacyjnych i promocyjnych,

2) udział w targach i wystawach turystycznych oraz różnego rodzaju konferencjach poświęconych zagadnieniom turystycznym, organizowanym na terytorium Umawiających się Stron,

3) popieranie organizacji pobytów studyjnych dla przedstawicieli organizacji turystycznych, biur podróży, dziennikarzy i środków masowego przekazu w celu zapoznania się z potencjałem turystycznym w obydwu państwach.

Artykuł 4

Umawiające się Strony będą popierać wymianę informacji w zakresie:

1) doświadczeń w zakresie realizacji planów promocji turystyki,

2) aktów prawnych regulujących działalność turystyczną,

3) statystyki turystycznej,

4) kształcenia pracowników w dziedzinie turystyki, w tym programów edukacyjnych i szkoleniowych,

5) imprez targowych, wystaw i konferencji, o których mowa w artykule 3 punkt 2.

Artykuł 5

Umawiające się Strony będą zachęcać do współpracy szkoły kształcące kadry dla potrzeb turystyki.

Artykuł 6

Umawiające się Strony będą zachęcać towarzystwa lotnicze do nawiązania ścisłej współpracy w zakresie połączeń lotniczych pomiędzy oboma Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 7

Każda z Umawiających się Stron będzie sprzyjać powstawaniu na swoim terytorium ośrodków informacji turystycznej drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 8

Umawiające się Strony będą wymieniać informacje i dzielić się doświadczeniami związanymi z ich udziałem w pracach międzynarodowych organizacji turystycznych.

Artykuł 9

1. Organami właściwymi w sprawach realizacji postanowień niniejszej Umowy są:

– ze strony polskiej – Minister Sportu i Turystyki,

– ze strony peruwiańskiej – Minister Handlu Zagranicznego i Turystyki.

2. O każdej zmianie organów, o których mowa w ustępie 1, Umawiające się Strony niezwłocznie poinformują się drogą dyplomatyczną.

Artykuł 10

Wszelkie rozbieżności dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji i konsultacji na drodze dyplomatycznej przez obie Umawiające się Strony.

Artykuł 11

1. Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

2. Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Peru oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

Artykuł 12

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, o czym Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie w drodze wymiany not.

2. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 13

1. Umowa zawarta jest na czas nieograniczony. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez pisemne powiadomienie drogą dyplomatyczną drugiej Umawiającej się Strony. W takim przypadku niniejsza Umowa utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez jedną z Umawiających się Stron.

2. Wypowiedzenie Umowy nie będzie miało wpływu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane zgodnie z Umową w czasie jej obowiązywania, aż do czasu ich zakończenia.

Sporządzono w Limie czternastego maja dwutysięcznego ósmego roku w dwóch oryginalnych egzemplarzach każdy w językach polskim i hiszpańskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

infoRgrafika

Wersja hiszpańska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »