Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) informuje się, że wzorzec jednostki miary lepkości kinematycznej wymieniony w załączniku do obwieszczenia spełnia warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

Prezes Głównego Urzędu Miar: J. Semaniak

Załącznik 1. [WZORZEC JEDNOSTKI MIARY SPEŁNIAJĄCY WARUNKI OKREŚLONE DLA PAŃSTWOWYCH WZORCÓW JEDNOSTEK MIAR]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar
z dnia 26 maja 2021 r. (poz. 513)

WZORZEC JEDNOSTKI MIARY SPEŁNIAJĄCY WARUNKI OKREŚLONE DLA PAŃSTWOWYCH WZORCÓW JEDNOSTEK MIAR

Lp.

Nazwa wzorca jednostki miary

Podstawowe części składowe i dane identyfikacyjne państwowego wzorca jednostki miary

Miejsce stosowania i przechowywania państwowego wzorca jednostki miary

Data wydania

Numer

decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar uznającej wzorzec jednostki miary za państwowy wzorzec jednostki miary

1

2

3

4

5

6

1

Państwowy wzorzec jednostki miary lepkości kinematycznej

Układ pomiarowy złożony z kompletu wzorcowych wiskozymetrów kapilarnych szklanych typu Ubbelohde o równomiernie rosnących średnicach, zestawu przyrządów do precyzyjnego pomiaru temperatury, łaźni wiskozymetrycznej oraz wzorca pierwotnego - wody dwukrotnie destylowanej o przypisanych tabelarycznych wartościach lepkości kinematycznej i dynamicznej

Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2

17 maja

2021 r.

22

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-01
  • Data wejścia w życie: 2021-06-01
  • Data obowiązywania: 2021-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski