REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1270

UCHWAŁA NR 206
RADY MINISTRÓW

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się program wieloletni „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego", zwany dalej „Programem", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Okres realizacji Programu ustala się na lata 2023-2052.

§ 3.

1. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

2. Ogólna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie realizacji Programu wyniesie 2 679 777 511 zł.

3. Środki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 2, w poszczególnych latach wyniosą:

1) 2023 r. - 400 000 zł;

2) 2024 r. - 1 718 910 zł;

3) 2025 r. - 1 785 947 zł;

4) 2026 r. - 1 841 312 zł;

5) 2027 r. - 206 906 887 zł;

6) 2028 r. - 104 796 383 zł;

7) 2029 r. - 100 118 457 zł;

8) 2030 r. - 100 880 634 zł;

9) 2031 r. - 98 634 633 zł;

10) 2032 r. - 96 461 460 zł;

11) 2033 r. - 95 715 132 zł;

12) 2034 r. - 120 155 157 zł;

13) 2035 r. - 127 351 253 zł;

14) 2036 r. - 121 079 290 zł;

15) 2037 r. - 97 394 615 zł;

16) 2038 r. - 98 082 025 zł;

17) 2039 r. - 112 451 916 zł;

18) 2040 r. - 104 758 805 zł;

19) 2041 r. - 90 284 207 zł;

20) 2042 r. - 71 420 677 zł;

21) 2043 r. - 77 959 932 zł;

22) 2044 r. - 120 330 745 zł;

23) 2045 r. - 116 766 851 zł;

24) 2046 r. - 108 355 334 zł;

25) 2047 r. - 39 282 715 zł;

26) 2048 r. - 55 400 821 zł;

27) 2049 r. - 130 310 587 zł;

28) 2050 r. - 131 350 262 zł;

29) 2051 r. - 117 184 550 zł;

30) 2052 r. - 30 598 014 zł.

§ 4.

 Realizację Programu nadzoruje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5.

 Program realizuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, centralny organ administracji rządowej w sprawach państwowego zasobu archiwalnego, nad którym nadzór sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie następujących części:

1) rozbudowa, przebudowa i utrzymanie istniejącego budynku, siedziby Archiwum Państwowego w Koszalinie (Priorytet 1),

2) budowa i utrzymanie siedziby Archiwum Państwowego w Łodzi (Priorytet 2),

3) rozbudowa, przebudowa i utrzymanie siedziby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim (Priorytet 3),

4) rozbudowa, przebudowa i utrzymanie siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu (Priorytet 4),

5) budowa i utrzymanie siedziby Archiwum Państwowego w Szczecinie (Priorytet  5)

- za pośrednictwem właściwych archiwów państwowych, których dotyczy dana część.

§ 6.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1. [PROGRAM WIELOLETNI „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa  publiczno-prywatnego” Treść załącznik w formacie PDF]

Załącznik do uchwały nr 206 Rady Ministrów
z dnia 24 października 2023 r. (M.P. poz. 1270)

PROGRAM WIELOLETNI

„Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa  publiczno-prywatnego"

Treść załącznik w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-21
  • Data wejścia w życie: 2023-11-22
  • Data obowiązywania: 2023-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA