| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 48
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Transformacji i Rozwoju Administracji Podatkowej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół do spraw Transformacji i Rozwoju Administracji Podatkowej, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Janusz Janowski, Radca Ministra koordynujący zadaniami Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów;

3) Członkowie:

a) Paweł Oracz – Dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Finansów,

b) Tomasz Sokolnicki – Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie,

c) Marcin Łoboda – Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,

d) Małgorzata Moskal – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,

e) Tadeusz Gawda – Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie,

f) Tomasz Szymański – Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,

g) Wiesław Kuśnierz – Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie,

h) Edward Komorowski – Radca Ministra w Departamencie Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów.

4) Sekretarz Zespołu – pracownik w Departamencie Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

 Do zadań Zespołu należy:

1) zapewnienie dostarczenia korzyści biznesowych administracji podatkowej poprzez absorpcję potencjału tworzonego w ramach realizowanych w administracji podatkowej programów i projektów;

2) ocena efektywności i skuteczności funkcjonowania poszczególnych obszarów administracji podatkowej;

3) analiza działania administracji podatkowej i wskazywanie obszarów wymagających usystematyzowania w celu budowy ładu korporacyjnego;

4) inicjowanie zmian transformacji i rozwoju administracji podatkowej;

5) zarządzanie realizowaniem korzyści i potwierdzanie dostarczania korzyści dla administracji podatkowej;

6) monitorowanie stabilności administracji podatkowej, w tym monitorowanie zakresu i postępów wdrażanych zmian;

7) określanie dopuszczalnych poziomów rozbieżności we wdrażaniu zmian w administracji podatkowej z planowanymi wynikami;

8) inicjowanie przeglądów wdrażania korzyści.

§ 4.

 1. W ramach Zespołu tworzy się grupy tematyczne do realizacji zadań w obszarach:

1) podstawowych dla administracji podatkowej;

2) konsolidacji procesów pomocniczych;

3) obsługi podatników i komunikacji;

4) zadań, mierników, analizy ryzyka, kontroli podatkowej i kontroli wewnętrznej.

2. Skład osobowy grup tematycznych, o których mowa w ust. 1, oraz zakres realizowanych przez nie zadań określa Przewodniczący Zespołu.

§ 5.

 1. Przewodniczący Zespołu odpowiada za koordynację i kierowanie pracami Zespołu oraz ustalanie harmonogramu pracy Zespołu.

2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu:

1) kieruje pracami Zespołu w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu;

2) opowiada za bieżący nadzór i koordynację działań grup tematycznych, o których mowa w § 4.

§ 6.

 1. Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.

2. Dopuszcza się prowadzenie prac przez Zespół przy wykorzystaniu środków łączności elektronicznej.

3. Rozstrzygnięcia Zespołu są podejmowane w drodze uzgodnienia.

§ 7.

 Zobowiązuje się dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych oraz wszystkich pracowników izb i urzędów skarbowych do aktywnego wsparcia działań i zaangażowania w realizację zleconych zadań.

§ 8.

 Sekretarz Zespołu sporządza z posiedzeń Zespołu protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego, przekazywane są pozostałym członkom Zespołu.

§ 9.

 Obsługę Zespołu zapewnia Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów.

§ 10.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »