reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych:

1) „Instrukcję kancelaryjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) „Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odpowiedzialni są za stosowanie przepisów kancelaryjnych w praktyce biurowej, a w szczególności za prawidłowe klasyfikowanie i kwalifikowanie powstającej dokumentacji.

§ 3.

1. Organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych dokonają, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, weryfikacji obowiązującej instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w celu ich ewentualnego przystosowania do przepisów zarządzenia albo opracowania nowych przepisów kancelaryjnych.

2. Projekty przepisów kancelaryjnych organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, po uzgodnieniu z komórką organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwą w sprawach archiwum, podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

§ 4.

Przepisy kancelaryjne organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, ustalone na podstawie zarządzenia nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 2, poz. 7 i Nr 4, poz. 14, z 2008 r. Nr 6, poz. 20, z 2009 r. Nr 2, poz. 8 i 13 oraz 2010 r. Nr 8, poz. 35) stosuje się do czasu zatwierdzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych nowych przepisów kancelaryjnych, zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Akta spraw niezakończonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia ulegają przeklasyfikowaniu zgodnie z wykazem akt wprowadzonym niniejszym zarządzeniem.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 18 listopada 2011 r.1)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 2, poz. 7 i Nr 4, poz. 14, z 2008 r. Nr 6, poz. 20, z 2009 r. Nr 2, poz. 8 i 13 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 35), które utraciło moc w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. Nr 250, poz. 1500).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH]

Załączniki do Zarządzenia Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 27 grudnia 2011 r. (poz. 1)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH]

Załącznik nr 2

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Jan Górski

Kancelaria specjalizująca się w sprawach dotyczących odszkodowań od Skarbu Państwa (gminy, powiatu), a także w prawie nieruchomości (w tym zasiedzenia), prawie spółek oraz prawie spadkowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama