reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 98A
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 5, poz. 27 i Nr 10, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:

1) 1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Wykazy mienia, o których mowa w § 3, określają załączniki nr 6 i 7 do decyzji.

2. Niezależnie od mienia objętego wykazami stanowiącymi załączniki nr 1–7 do decyzji, przekazaniu, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, podlega również nieujęte w ewidencji bilansowej wyposażenie użytkowane przez likwidowane zakłady budżetowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Treść § 4 ust. 2 ma zastosowanie do mienia przejmowanego przez uprawnione podmioty od dnia 31 grudnia 2010 r., a w przypadku mienia będącego w użytkowaniu zakładu budżetowego wymienionego w § 3 pkt. 2 – od dnia 15 grudnia 2010 r.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama